Dogodki

Simpozij z okroglo mizo
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Simpozij z okroglo mizo

Vabimo Vas na predavanje z naslovom "Demokratična" in "pravna" država, in sicer drugo iz skupine predavanj s skupnim naslovom HUMANISTIKA IN PRAVO, ki bo v sredo, 18. aprila 2018 ob 16. uri. Drugi simpozij v ciklusu Humanistika in pravo posvečamo temeljnima standardoma zahodne kulture sobivanja, ki sta zapisana v prvem in drugem členu naše Ustave: demokratični obliki organizacije oblasti in načelu pravne države. Po eni strani tvorita sopripadajočo celoto. Demokratična oblika sobivanja odgovarja ontološki strukturi novoveškega subjekta, njegovi refleksivnosti, saj je naslovnik oblasti tudi njen avtor in utemeljitelj. K novoveškemu subjektu spada tudi dostojanstvo, ki zahteva, da izvrševalci oblasti delujejo...

Več informacij
Predstavitev knjige Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem
Gorenjski muzej, Vojnomirova dvorana Ullrichove hiše, Tomšičeva 42, Kranj

Predstavitev knjige Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem

Vabimo va na predstavitv knjige Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem, delo zdravnice in zgodovinarke medicine z ljubljanske Medicinske fakultete. Knjiga ohranja zanamcem izjemen trud zdravstvenega osebja in celotne družbe za reševanje življenj in boljšanje zdravstvenega stanja. Prikazuje silen obseg opravljenega kurativnega, preventivnega in rehabilitacijsekga dela z bolniki, zgoščeno pa tudi pedagoške in raziskovalne dejavnosti predvsem v osrednji Sloveniji. V knjižni prikaz so vpeti tudi vsi presežki celotnega slovenskega prostora. Knjiga bo na voljo po promocijski ceni.

Več informacij
Predavanje o vesolju
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Predavanje o vesolju

Vabimo vas na predavanje o vesolju, ki bo v torek, 10. aprila 2018, ob 18. uri v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8/I v Ljubljani. Prof. dr. Tomaž ZWITTER, Od slike do globine vesolja in do časovnega stroja Vesolje lahko opazujemo le iz svojega Osončja, kljub temu pa slika ni "ploščata" - v zadnjih desetletjih, še posebej pa v zadnjih mesecih dobiva globino v prostoru, očiten je tudi razvoj in tako se, kot s časovnim strojem lahko selimo milijone in milijarde let v preteklost in do neke mere v prihodnost. Ko dodamo še meritve gibanja v vseh treh dimenzijah...

Več informacij
Predstavitev Avstrijske zgodovine
Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana

Predstavitev Avstrijske zgodovine

Vabimo vas na predstavitev knjige Ernsta Bruckmüllerja Avstrijska zgodovina, ki bo v ponedeljek, 9. aprila ob 18. uri v knjižnici Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana. Knjigo bodo predstavili uredniki dr. Peter Vodopivec, dr. Peter Štih in dr. Marko Štuhec.

Več informacij
Tiskovna konferenca - Predstavitev knjige Avstrijska zgodovina
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Tiskovna konferenca – Predstavitev knjige Avstrijska zgodovina

Vabimo Vas na predstavitev sedme knjige iz zbirke Zgodovina držav in narodov ERNST BRUCKMŰLLER AVSTRIJSKA ZGODOVINA, ki bo 4. aprila 2018, ob 11. uri, v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8 / I v Ljubljani Knjigo sta prevedli Veronika Pflaum in Irena Vilfan Bruckmüller. Predstavili jo bodo tudi uredniki Peter Vodopivec Peter Štih Marko Štuhec. *** Avstrijska zgodovina avstrijskega zgodovinarja Ernsta Bruckmüllerja je prvi celoviti oris avstrijske zgodovine v slovenskem jeziku. Bruckmüller slikovito predstavlja politični, družbeni, gospodarski in kulturni razvoj, pa tudi vsakdanji življenjski utrip na ozemlju današnje Republike Avstrije in v širšem prostoru nekdanje Habsburške monarhije od najstarejših...

Več informacij
Predstavitev Slovenske matice
Generalni konzulat RS v Monoštru, Kossuth u. 39, Monošter

Predstavitev Slovenske matice

Generalni konzulat Republike Slovenije v Monoštru Vas vljudno vabi na predstavitev Slovenske matice, najstarejše slovenske znanstvene založbe, in na pogovor o aktualnih vprašanjih knjige v Porabju v ponedeljek, 26.3.2018 ob 17. uri v prostorih Generalnega konzulata (Monošter, Kossuth u. 39). Zgodovino in program Slovenske matice (SM) nam bo predstavil njen predsednik izr. prof. dr. Aleš Gabrič s sodelavci, »Avgust Pavel in Ivan Cankar« bo tema predavanja prof. dr. Marka Jesenška, v pogovoru pa bodo sodelovali kulturniki iz Porabja in Prekmurja. Po pogovoru Vas vabimo na druženje. Prosimo, da Vašo udeležbo potrdite po elektronski pošti (kmn@gov.si) ali po telefonu (+36 94...

Več informacij
Predstavitev knjige Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem
2. predavalnica UKCL, Zaloška 2, 1000 Ljubljana

Predstavitev knjige Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem

Prijazno vabljeni na predstavitev monografije ZGODOVINA ZDRAVSTVA IN MEDICINE NA SLOVENSKEM avtorice zdravnice in zgodovinarke medicine prof. dr. Zvonke Zupanič Slavec Predstavitev bo v sredo, 21. marca 2018, ob 15.30 v 2. predavalnici UKCL   Prelistaj knjige: https://issuu.com/zgodovinazdravstvainmedicine/docs/medicina_skozi___as__javno_zdravstv https://issuu.com/zgodovinazdravstvainmedicine/docs/kirur__ke_stroke__ginekologija_in_p Iz vsebine Obsežna monografija v dveh knjigah na ok. 1000 straneh A4 formata, opremljena z 2200 slikovnimi prilogami vsebinsko zapolnjuje vrzel o zgodovini medicine, zdravstva in farmacije na Slovenskem. Avtorica s sodelavci je z znanjem, prizadevnostjo in bogatimi knjižnimi izkušnjami uspela ohraniti dragoceno poslanstvo zdravstva skozi čas za zdravje prebivalstva na Slovenskem. Pri njenem nastajanju so kot recenzenti posameznih poglavij sodelovali...

Več informacij
Predavanje o onesnaženju zraka in podnebnih spremembah
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Predavanje o onesnaženju zraka in podnebnih spremembah

Vabimo Vas na predavanje o onesnaženju zraka in podnebnih spremembah, ki bo v torek, 13. marca 2018, ob 18. uri v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8/I v Ljubljani. Doc. dr. Griša Močnik, ČRNI OGLJIK – lokalno onesnaževalo in globalni povzročitelj podnebnih sprememb Črni ogljik v ozračju je drugi najpomembnejši povzročitelj segrevanja planeta, saj zaostaja le za ogljikovim dioksidom. Obenem je tudi dober pokazatelj nezaželenih vplivov z delci onesnaženosti zraka na zdravje. Kratkoročni ukrepi za zmanjšanje vloge črnega ogljika in drugih kratkoročnih povzročiteljev podnebnih sprememb, ki bi jih sprejeli na nacionalni in mednarodni ravni, bi upočasnili segrevanje planeta in...

Več informacij
Predstavitev knjige Arhitektura predromanike in romanike v Sloveniji
Pokrajinski muzej Celje, Trg Celjskih knezov 8, 3000 Celje

Predstavitev knjige Arhitektura predromanike in romanike v Sloveniji

Vljudno Vas vabimo na predstavitev knjige dr. Ivana Stoparja, Arhitektura predromanike in romanike v Sloveniji. Stoparjeva pregledna umetnostno-zgodovinska študija o predromanski in romanski arhitekturi na Slovenskem je usmerjena v sporočilo o avtorjevih novih opažanjih in spoznanjih, ki dopolnjujejo ali spreminjajo ustaljene poglede na zgodovino naših najstarejših srednjeveških arhitekturnih spomenikov. Pri razkrivanju zapletene stavbne zgodovine je vse bolj prihajal do spoznanja, da so številna naša svetišča ne glede na poznejše omembe v arhivskih dokumentih v svojem jedru precej starejša, kot smo mislili doslej. Segala naj bi vse do začetkov krščanstva na slovenskih tleh, v 9. in 10. stoletje. V tem je...

Več informacij
Predavanje S čim sem se ukvarjal v zadnjih letih na kulturnem polju
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Predavanje S čim sem se ukvarjal v zadnjih letih na kulturnem polju

Vljudno vas vabimo na predavanje dr. Milana Dolgana, z naslovom S čim sem se ukvarjal v zadnjih letih na kulturnem polju. Metod Turnšek, Janez E. Krek, Voga, Zupanič, Vošnjak

Več informacij
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10