Dogodki

Čebela na cvetu in v svetu
Foersterjev park za Filozofsko fakulteto, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Čebela na cvetu in v svetu

Na odru sejma Liber.ac, ki se odvija na Foersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto, Aškerčeva 2 v Ljubljani, bomo spregovorili o življenju čebel v naravnem okolju, njihovem simbolnem pomenu v antiki in zgodnjem krščanstvu, motivu čebele in čebelarjenja v slovenski literaturi, pa tudi o čebeli v gospodarstvu, politiki in jezikovnih dilemah pri Na pogovoru bosta sodelovala ddr. Marija Stanonik (avtorica knjige Čebela na cvetu in v svetu) in dr. Janko Božič (Biotehniška fakulteta UL), pogovor bo vodila tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija J. Fridl.

Več informacij
Pogovor o vlogi čebel v življenju slovenskega človeka in degustacijo medenih izdelkov
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Pogovor o vlogi čebel v življenju slovenskega človeka in degustacijo medenih izdelkov

S predstavitvijo literature o čebelah bomo začeli cikel prireditev Matica pod zvezdami, projekt, s katerim bomo poskušali povezati knjigo, Matico in predstavnike vseh starostnih generacij. Pomen čebel v različnih obdobjih človekovega življenja, od najzgodnejših trenutkov do zrele, raziskovalne dobe bosta obiskovalkam in obiskovalcem s svojima knjižnima deloma razkrili dr. Barbara Bajd (Kranjska sivka. Čebelica, od kod in kam?, Založba Hart 2018) in ddr. Marija Stanonik (Čebela na cvetu in v svetu, Slovenska matica 2018). Svoje izkušnje, kako je ob domačih čebelnjakih odraščal s čebelami, pa bo z nami delil odvetnik mag. Milan Vajda. Vsi, ki boste prišli, boste v spomin...

Več informacij
Prireditev ob svetovnem dnevu čebel
Zvezna gimnazija in zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu – avla, Prof. Janežič Platz 1, 9020 Celovec/Klagenfurt

Prireditev ob svetovnem dnevu čebel

Na pobudo Republike Slovenije je v okviru Organizacije Združenih narodov 20. maj razglašen za svetovni dan čebel. Ob tej priložnosti vabi Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu v sodelovanju s Krščansko kulturno zvezo in Slovenskim narodopisnim inštitutom Urban Jarnik na prireditev, ki bo potekala v avli Zvezne gimnazije in zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu ter Dvojezične zvezne trgovske akademije (Prof. Janežič Platz 1). Program: Pozdravna nagovora ravnateljice Slovenske gimnazije mag. Zalke Kuchling ter generalnega konzula RS v Celovcu Milana Predana Predstavitev čebelarstva na Koroškem in skočidolskega panja (dr. Janko Pečnik) Predstavitev senzorjev za čebelje panje (dipl. inž. Tadej...

Več informacij
Strokovni posvet Ob 150-letnici tabora v Vižmarjih
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Strokovni posvet Ob 150-letnici tabora v Vižmarjih

Več informacij
155 let Slovenske matice in njene knjižne smernice danes
Moderna galerija, ploščad, Cankarjeva cesta 15, 1000 Ljubljana

155 let Slovenske matice in njene knjižne smernice danes

V sklopu prireditev ob 24. festivalu Slovenski dnevi knjige se bo v sredo, 15. maja 2019, ob 14. uri na odru pred Moderno galerijo predstavila tudi Slovenska matica, in sicer bo njena tajnica-urednica opisala najstarejšo slovensko posvetno kulturno in znanstveno ustanovo in njene knjižne novosti.

Več informacij
Literarni večer
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Literarni večer

Literarni večer z glasbeno spremljavo ob izidu pesniške zbirke Gorazda Kocijančiča Od Talesa do tebe. Apokrifna zgodovina evropske filozofije Založba Beletrina je nedavno izdala pesniško zbirko Gorazda Kocijančiča Od Talesa do tebe, v kateri se filozofija in pesništvo ne le vsebinsko, ampak tudi v nerazločljivem prepletu vračata h grškim izvorom evropske filozofske misli. Temu redko slišanemu sobivanju poezije in refleksije bomo lahko prisluhnili na literarnem večeru v Dvorani Slovenske matice. Izbrane pesmi bosta brala pesnica Milijana Cunta in avtor knjige. Na različnih inštrumentih ju bo spremljal Boris Šinigoj ml.

Več informacij
Okrogla miza 30 let Majniške deklaracije
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Okrogla miza 30 let Majniške deklaracije

Natanko 8. maja pred 30 leti, pol leta pred padcem Berlinskega zidu, je bila na Kongresnem trgu prebrana Majniška deklaracija. Tega dogodka se bomo spomnili z okroglo mizo 30 let Majniške deklaracije, ki bo potekala v Dvorani Slovenske matice. V pogovoru bodo sodelovali soavtorji, priče in poznavalci dogodka – soavtorja deklaracije dr. Dimitrij Rupel in dr. Hubert Požarnik, nekdanji predsednik DSP Tone Partljič, nekdanji predsednik ZSMS, ki je priskrbela alibi za protestno prireditev (javno sejo podpisnic MD) na Kongresnem trgu, Jožef Školč ter zgodovinarja ddr. Igor Grdina in dr. Aleš Gabrič. Vljudno vabljeni!

Več informacij
Predavanje o uporabi lesa Pomen lesa v boju proti podnebnim spremembam in za varovanje okolja
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Predavanje o uporabi lesa Pomen lesa v boju proti podnebnim spremembam in za varovanje okolja

Za podnebne spremembe je odgovoren človek, ki je z uporabo fosilnih goriv in umazano industrijo povzročil povečano emisijo CO2 ter drugih toplogrednih plinov (TP). Zaradi tega se ozračje intenzivneje segreva in priča smo ekstremnim vremenskim pojavom (suše, povodnji, žled, orkani ...). S korenitim in takojšnjim ukrepanjem bi morali zelo znižati emisijo TP. To bi dosegli s preusmeritvijo gospodarstva na naravne materiale ter v nizkoogljične tehnologije, ki za izdelke potrebujejo malo energije in posredno vplivajo na zmanjšanje emisije TP. Idealen nizkoogljičen material je les, ki nastane v procesu fotosinteze, pri čemer sončna energija iz ozračij veže CO2, ki gradi lesno materijo....

Več informacij
Pogovor  s prof. dr. Lenartom ŠKOFOM o knjigi ANTIGONINE SESTRE
Dvorana Društva slovenskih pisateljev in Slovenskega centra PEN, Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana

Pogovor s prof. dr. Lenartom ŠKOFOM o knjigi ANTIGONINE SESTRE

Antigonine sestre: o matrici ljubezni je delo o genealogiji ljubezni. Kakor je Jezus za krščanstvo, je Antigona v zgodnji evropski misli ničelna točka etike: v njej se združujejo stari nenapisani zakoni, arhaična etična načela ter najvišji zakon ljubezni. V dialog z Antigono so pritegnjena tudi ženska božanstva arhaične grške dobe (Metida), stare kozmološke matrice (chóra) ter liki t.i. herojskih žensk, kot so Savitri iz indijskega epa Mahabharata, Alkestida iz istoimenske grške Evripidove drame ter slovenski mitološki lik Lepe Vide. Delo se posveča še vlogi žensk in ženskega počela v judovsko-krščanskem okviru (Neznanka iz Betlehema, Modrost iz knjige Pregovorov ter Marija...

Več informacij
Predstavitev novih koroških knjižnih publikacij v okviru Koroških avstrijskih kulturnih dnevov v Ljubljani
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Predstavitev novih koroških knjižnih publikacij v okviru Koroških avstrijskih kulturnih dnevov v Ljubljani

Predstavljene bodo knjižne novitete Lenčke Kupper Iz škratove krošnjice, prispevki s posveta 10. 11. 2017 na Gornjem Seniku Slovenščina v družini ter nova zgoščenka v šentprimoškem narečju, ki jo pojejo člani Lutkovne skupine Danica Povodni mož v Živovem bratu. Dogodek prirejajo: Klub koroških Slovencev v Ljubljani, Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva in Krščanska kulturna zveza.

Več informacij
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10