Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem

Prvi del enciklopedično zasnovanega dela  Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem, s podnaslovom Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacija. Na 460 straneh A4 formata in z nad 1000 slikovnimi prilogamie prikazuje razvoj od ljudske medicine, prvih medicinskih in farmacevtskih šol, samostanske medicine in karitativnih ustanov, pa vse do sodobne znanstvene medicine. Prikazan je razvoj javnega zdravstva in njegovih spreminjajočih se sistemov ter zakonodaje, nastanek zdravstvenih domov in posameznih bolnišnic (civilnih, vojaških, splošnih in specialnih), zasebnih zdravstvenih domov (sanatorijev), medicine v izrednih razmerah, vojne sanitete v prvi in drugi svetovni vojni, ter posebej lekarništva in farmacevtske indrustrije.
Prelistaj knjigo

Drugi del knjige Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem – kirurške stroke, ginekologija in porodništvo, ki bo izšel v začetku marca, na skoraj 500 straneh in z okoli 1000 slikovnimi prilogami prikazuje razvoj operativnih medicinskih strok z najobsežnejšo stroko – kirurgijo (splošno kirurgijo, abdominalno kirurgijo, travmatologijo, kardiovaskularno kirurgijo, nevrokirurgijo, torakalno kirurgijo, plastično, rekonstruktivno in opeklinsko kirurgijo, urologijo, otroško kirurgijo ter maksilofacialno in oralno kirurgijo). Sledijo historiati drugih strok, ki so večinoma tudi kirurške: oftalmologije, otorinolaringologije, ortopedije ter ginekologije in porodništva. Temeljito so popisani še razvojni koraki strok, ki čvrsto podpirajo kirurgijo: anesteziologije, transfuzijske in transplantacijske medicine ter diagnostično-terapevtskih strok – radiologije in nuklearne medicine. Poglavja se razvojno dotikajo tudi dela negovalnega osebja. Rehabilitacijska medicina pa sklene knjižno vsebino.
Prelistaj knjigo
Obe knjigi obsegata okoli 940 strani A4 formata in sta opremljeni s približno 2200 slikovnimi prilogami.
Letak
Naročilnica

Košarica je prazna