Žalostna vest

Zapustil nas je akad. dr. Primož Simoniti, klasični filolog, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, od leta 2007 redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, prevajalec pomembnih filozofskih in literarnih del iz latinskega jezika, velik humanist ter nadvse ugleden in spoštovan znanstvenik.

Bil je predsednik Slovenske matice v prelomnih letih 1988-1994. Z njo pa ga je povezovalo več kot zgolj šestletno vodenje naše ustanove, saj je za Filozofsko knjižnico poslovenil več svetovno znanih filozofskih del, od Etike Barucha de Spinoze, ki je v slovenščini izšla že leta 1963 in kateri so sledili še njegovi prevodi Descartesa in Avguština. Pri Slovenski matici je leta 1979 izdal tudi doktorsko disertacijo, prirejeno za knjižno izdajo, z naslovom Humanizem na Slovenskem in slovenski humanisti do srede 16. stoletja. Zanjo je prejel nagrado Sklada Borisa Kidriča, predhodnico današnjih Zoisovih nagrad. Monografija je naletela na odličen odziv strokovne publike in bralstva ter je bila leta 2008 izdana tudi v nemškem prevodu. Pri Slovenski matici sta izšli tudi knjigi Med humanisti in starimi knjigami ter eden od vrhuncev njegovega prevajalskega dela, izbor in prevod latinske lirike srednjega veka z naslovom Srednjeveški cvetnik.

Našega dolgoletnega člana, člana upravnega odbora in predsednika bomo ohranili v najlepšem spominu.

Košarica je prazna