Vodstvo


Predsedstvo

Predsednik: izr. prof. dr. Aleš Gabrič
Podpredsednika: akad. prof. dr. Andrej Kranjc
Janez Stergar, prof.

Častno razsodišče

Vodja: prof. dr. Edvard KOVAČ
Člana: akad. prof. dr. Matija Gogala
akad. prof. dr. Janez Kranjc

Predsednik Slovenske matice

izr. prof. dr. Aleš Gabrič

Dr. Aleš Gabrič je zgodovinar, ki raziskuje slovensko novejšo kulturno in politično zgodovino. Zaposlen je na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani, kjer je tudi urednik njene založniške dejavnosti, predava pa tudi na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Kot soavtor učbenikov in predsednik maturitetne komisije za zgodovino je bil zelo angažiran tudi pri prenašanju akademskega znanja v šolske klopi. V dejavnosti Slovenske matice se je vključil s sodelovanjem na simpozijih v njeni organizaciji in objavami prispevkov v njenih publikacijah. Glede na tematiko svojega raziskovanja je prispeval pomemben delež pri pripravi zbornika Slovenska matica – 150 let dela za slovensko kulturo. V Slovenski matici je deloval kot član upravnega odbora in gospodarskega odseka.


Upravni odbor

akad. prof. dr. Tadej BAJD
prof. dr. Silvija BOROVNIK
akad. prof. dr. Matija GOGALA
akad. prof. dr. Tine HRIBAR
dr. Ignacija FRIDL JARC (tajnica-urednica)
akad. prof. dr. Milček KOMELJ
prof. dr. Edvard KOVAČ
akad. prof. dr. Alojz KRALJ
akad. prof. dr. Janez KRANJC
Marko KRAVOS, prof.
prof. dr. Vesna MIKOLIČ
prof. dr. Jernej PAVŠIČ

Nadzorni odbor

Vodja: prof. dr. Žarko LAZAREVIĆ
Člana: akad. prof. dr. Kajetan GANTAR
dr. Andrej SELIŠKAR

Tajnica-urednica

dr. Ignacija Fridl Jarc

Dr. Ignacija Fridl Jarc od 1. maja 2018 vodi strokovno službo Slovenske matice in skrbi za njeno operativno delovanje, javne prireditve in knjižni program. Po poklicu je diplomirana komparativistka in doktorica filozofskih znanosti. Uveljavila se je kot literarna in gledališka kritičarka, literarna zgodovinarka, publicistka, esejistka in raziskovalka antične filozofije in slovenske književnosti. Za svoje kritiško delo je leta 2000 prejela Stritarjevo nagrado. Sodelovala je v številnih strokovnih žirijah in komisijah. Doktorirala je na temo Platonov nauk o resnici z vidika lepega in umetnosti ter sodelovala pri prevodih starogrških filozofov.