Vodstvo


Predsedstvo

Predsednik: akad. prof. dr. Bogomil (Milček) Komelj (v.d. urednika)
Podpredsednika: akad. prof. dr. Tadej Bajd
Janez Stergar, prof. (gospodar)
Člana predsedstva: prof. dr. Jernej Pavšič
Katja Kleindienst (v.d. tajnika in pomočnica urednika)

Častno razsodišče

Vodja: prof. dr. Edvard KOVAČ
Člana: prof. dr. Franc LOVRENČAK
Jože SNOJ

Predsednik Slovenske matice

akad. prof. dr. Bogomil (Milček) Komelj

akad. prof. dr. Milček Komelj je eden najuglednejših slovenskih umetnostnih zgodovinarjev in lucidnih likovnih kritikov. Njegovo široko znanje in razgledanost po svetu humanistike je še posebej globoko na literarnem področju. S Slovensko matico je sodeloval kot član upravnega odbora, nastopal na njenih simpozijih in objavljal tehtne prispevke v zbornikih. Posebej odmevna je bila njegova Novomeška knjiga, ki jo je uredil in s spremno besedo pospremil tako likovno kot literarno vsebino. Je tudi član Evropske akademije znanosti in umetnosti. Od. 1. septembra 2016, po prenehanju mandata dolgoletnega tajnika in glavnega urednika akad. Draga Jančarja, je dr. Komelj tudi vršilec dolžnosti urednika Slovenske matice.


Upravni odbor

akad. prof. dr. Tadej BAJD
akad. prof. dr. France BERNIK
prof. dr. Silvija BOROVNIK
prof. dr. Aleš GABRIČ
akad. prof. dr. Matija GOGALA
akad. prof. dr. Tine HRIBAR
akad. Drago JANČAR
Katja KLEINDIENST
prof. dr. Edvard KOVAČ
akad. prof. dr. Andrej KRANJC
prof. dr. Janez KRANJC
Marko KRAVOS
dr. Borut LOPARNIK
prof. dr. Franc LOVRENČAK
prof. dr. Vesna MIKOLIČ
prof. dr. Jernej PAVŠIČ
prof. dr. Vasko SIMONITI
Janez STERGAR, prof.
prof. dr. Lenart ŠKOF
prof. dr. Ignacij VOJE
prof. dr. Zvonka ZUPANIČ SLAVEC

Nadzorni odbor

Vodja: akad. prof. dr. Kajetan GANTAR
Člana: prof. dr. Žarko LAZAREVIĆ
dr. Andrej SELIŠKAR