Razpis za prosto delovno mesto tajnika -urednika

Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu
Registrska številka prijave: NB79087
Delodajalec: MŠO: 5149517000 šifra SKD: 94.999
DRUŠTVO SLOVENSKA MATICA
KONGRESNI TRG 8
1000 LJUBLJANA
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 2400 LJUBLJANA
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TAJNIK-UREDNIK – M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: PRIPRAVLJA GRADIVA ZA DELO ORGANOV SM, SKRBI ZA IZVRŠEVANJE NJIHOVIH SKLEPOV. JE UREDNIK KNJIŽNIH PUBLIKACIJ IN GLASNIKA SM. ORGANIZIRA JAVNE PRIREDITVE S PODROČJA DELOVANJA SM. USKLAJUJE DELO ODSEKOV IN DRUGIH ORGANIZACIJSKIH ENOT SM. ODGOVARJA ZA GOSPODARSKO IN FINANČNO POSLOVANJE SM. VODI STROKOVNO SLUŽBO SM IN IZVAJA TUDI PRISTOJNOSTI DELODAJALCA.
Izobrazba po Klasius: 170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.,
Alternativna izobrazba:
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):
Trajanje zaposlitve: določen čas 60 mesecev oziroma petletni mandat Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: 5 let Poskusno delo: ne
Zahtevan vozniški izpit kategorije:
Zahtevano znanje jezikov: AN – angleški jezik razumevanje-zelo dobro, govorjenje-zelo dobro, pisanje-zelo dobro, SL – slovenski jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče
Zahtevana rač. znanja: 1 – urejevalniki besedil – 2 – zahtevno, 2 – delo s preglednicami – 2 – zahtevno, 4 – delo z bazami podatkov – 1 – osnovno, 3 – računalniško oblikovanje – 1 – osnovno
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Kandidati vloge oddajo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako RAZPIS ZA TAJNIKA-UREDNIKA, NE ODPIRAJ! ali osebno na sedežu SM.
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh
Rok za prijavo kandidatov: 15 dni.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: KATJA KLEINDIENST, 01 422 4345, katja.kleindienst@siol.net
Kontakt delodajalca za BO: KATJA KLEINDIENST, 01 422 4345, katja.kleindienst@siol.net
Posredovanje ZRSZ:
Poskusno delo: ne
Datum sprejema prijave: 14.3.2018 Datum objave v prostorih zavoda: 15.3.2018
Rok za prijavo kandidatov: 30.3.2018

Košarica je prazna