Avstrijska zgodovina

Avstrijska zgodovina je sedma po vrsti iz zbirke Zgodovina držav in narodov. Slovenska matica je leta 2005 kot prvo izdala Madžarsko zgodovino, naslednja je bila Slovaška, leta 2008 je sledila Hrvaška, leta 2009 je izšla Srbska zgodovina. Zgodovina Italije iz leta 2012 je razprodana. Leta 2015 smo izdali Kitajsko zgodovino.

Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem

Prvi del enciklopedično zasnovanega dela  Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem, s podnaslovom Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacija. Na 460 straneh A4 formata in z nad 1000 slikovnimi prilogamie prikazuje razvoj od ljudske medicine, prvih medicinskih in farmacevtskih šol, samostanske medicine in karitativnih ustanov, pa vse do sodobne znanstvene medicine. Prikazan je razvoj javnega

Več informacij

Arhitektura predromanike in romanike v Sloveniji

Ivan Stopar se je uveljavil kot naš danes osrednji gradoslovec. Pri Slovenski matici je pred leti izdal knjigo o srednjeveških gradovih na slovenskem Štajerskem (knjiga je še na voljo), posebej pa ga je pritegnilo preučevanje naslikanih krajevnih vedut. Obravnavane arhitekturene spomenike, cerkvene in utrdbene posvetne, nam Stopar sistematično predstavlja v njihovi tipološki razvrstitvi (arhitekturo predromanskega

Več informacij

Ponatis Tržaške knjige

Zaradi velikega povpraševanje bralcev, smo se odločili za ponatis Tržaške knjige. Knjigo lahko kupite od 09.11.2017 dalje. Knjiga prinaša pravo antologijo literarnih, pa tudi drugih pričevanjskih besedil, od pisem in pridige do govorov, ki pristno in zelo doživeto govorijo o slovenski kulturni prisotnosti v Trstu. S svojim razgibanim in kronološkim izborom ponuja potovanje skozi čas

Več informacij

Podoba Judov v evropski literaturi, gledališču, glasbi in filmu

Prof. dr. Avsenik Nabergoj se bliža dokončanju treh knjig o različnih vidikih judovsekga življenja in smrti v evropski družbi od srednjega veka do sedanjosti. Njena druga knjiga, monografija Podoba Judov v evropski literaturi, gledališču, glasbi in filmu je še posebej pomembna, ne samo zaradi njene precejšnje širine in temeljitosti, ampak tudi zato, ker ponuja trdno

Več informacij

Košarica je prazna