Mednarodni dan maternega jezika

Jezik je mnogo več kot zgolj sredstvo sporazumevanja. Je odraz družbenih razmerij in soustvarjalec naših notranjih svetov, je znak pripadnosti širši skupnosti in gradnik narodne identitete. Na mednarodni dan maternega jezika, 21. februarja, izkazujemo spoštovanje do vseh jezikov sveta, obenem pa tudi spodbujamo k spoštljivi in kultivirani rabi slovenščine v javnem prostoru. Na ta dan

Več informacij

Novo življenje

Tudi Slovenska matica se spominja 100-letnice smrti enega največjih slovenskih pisateljev, dramatikov, novelistov Ivana Cankarja. Ponosni smo, da je nekatera svoja najpomembnejša prozna dela objavil prav pri naši založbi. Sodelovanje je bilo izredno plodovito, saj je v obdobju osmih let izdal kar deset del. S Slovensko matico je Ivan Cankar začel sodelovati leta 1900, ko

Več informacij

Avstrijska zgodovina

Avstrijska zgodovina je sedma po vrsti iz zbirke Zgodovina držav in narodov. Slovenska matica je leta 2005 kot prvo izdala Madžarsko zgodovino, naslednja je bila Slovaška, leta 2008 je sledila Hrvaška, leta 2009 je izšla Srbska zgodovina. Zgodovina Italije iz leta 2012 je razprodana. Leta 2015 smo izdali Kitajsko zgodovino.

Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem

Prvi del enciklopedično zasnovanega dela  Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem, s podnaslovom Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacija. Na 460 straneh A4 formata in z nad 1000 slikovnimi prilogamie prikazuje razvoj od ljudske medicine, prvih medicinskih in farmacevtskih šol, samostanske medicine in karitativnih ustanov, pa vse do sodobne znanstvene medicine. Prikazan je razvoj javnega

Več informacij

Košarica je prazna