Odseki


Založniški odsek

Vodja: Bogomil (Milček) KOMELJ
   
Člani: Tadej BAJD
France BERNIK
Tine HRIBAR
Drago JANČAR
Katja KLEINDIENST
Borut LOPARNIK
Vesna MIKOLIČ
Janez STERGAR

Gospodarski odsek

Vodja: Janez STERGAR
   
Člani: Aleš GABRIČ
Katja KLEINDIENST
Aleksandra KORENČ
Mateja RIZVIČ

Filozofski odsek

Vodja: Tine HRIBAR
   
Člani: Valentin KALAN
Dean KOMEL
Edvard KOVAČ
Rok SVETLIČ
Lenart ŠKOF
Marko URŠIČ

Zgodovinski odsek

Vodja: Vasko SIMONITI
   
Člani: France M. DOLINAR
Aleš GABRIČ
Sašo JERŠE
Milček KOMELJ
Borut LOPARNIK
Peter ŠTIH
Marko ŠTUHEC
Peter VODOPIVEC
Ignacij VOJE
Zvonka ZUPANIČ SLAVEC

Naravoslovno-tehniški odsek

Vodja: Jernej PAVŠIČ
   
Člani: Tadej BAJD
Janez BIZJAK
Matija GOGALA
Andrej KRANJC
Franc LOVRENČAK
Andrej PAULIN
Zvezdan PIRTOŠEK
Andrej SELIŠKAR

Uredništvo glasnika

Vodja: Bogomil (Milček) KOMELJ
   
Člani: Matija GOGALA
Drago JANČAR
Katja KLEINDIENST
Jernej PAVŠIČ