Novo življenje

Tudi Slovenska matica se spominja 100-letnice smrti enega največjih slovenskih pisateljev, dramatikov, novelistov Ivana Cankarja. Ponosni smo, da je nekatera svoja najpomembnejša prozna dela objavil prav pri naši založbi. Sodelovanje je bilo izredno plodovito, saj je v obdobju osmih let izdal kar deset del. S Slovensko matico je Ivan Cankar začel sodelovati leta 1900, ko je izšla povest Popotovanje Nikolaja Nikiča. Leta 1901 je izšla njegova pripoved Tujci, naslednje leto pa roman Na klancu. Kot četrto Cankarjevo delo je Slovenska matica izdala povest Življenje in smrt Petra Novljana (1903). Sledili so ji še roman Križ na gori (1904), povest Potepuh Marko in kralj Matjaž ter pripoved V mesečini, ki sta hkrati izšli v Ant. Knezovi knjižnici leta 1905, eno osrednjih Cankarjevih besedil – roman Martin Kačur (1906), kratka pripoved Smrt in pogreb Jakoba Nesreče (1906) in nazadnje roman Novo življenje (1908), ki ga lahko prebirate v ponatisu. Novi izdaji sta dodani tehtni in obsežni spremni besedi akad. dr. Franceta Bernika ter dr. Vesne Mikolič.
Roman Novo življenje je izšel pri Slovenski matici leta 1908, kar pomeni, da je nastal ob koncu Cankarjevega dunajskega obdobja, v zreli fazi njegovega ustvarjanja. Kot tako vsebuje najznačilnejše teme in sporočila cankarjanske proze: hrepenenje, pomen umetnosti in umetnika, bivanjsko sporočilo, ki izhaja iz soočenja z nepravično stvarnostjo, težkimi socialnimi razmerami. Čeprav se kaže, da je roman v primerjavi z drugimi proznimi deli doživel manj obravnav, mu lahko skladno z ugotovitvami nekaterih književnih teoretikov (Bernik, Snoj, Kos, Zadravec) pripišemo določene prelomne momente …, in sicer: a) gre za najbolj avtobiografski roman; b) v tem delu Cankarjevo hrepenenje doživi dve pomembni spremembi: prvič, glavni junak skuša novo življenje, obenem ko hrepeni po njem, tudi uresničiti, in drugič, hrepenenje se na koncu romana osamosvoji in vzroka za svoj obstoj ne išče več v trpljenju; c) lahko ga razumemo kot prehod v Cankarjevo pozno, tj. psihološko ali etično, obdobje, v katerem za razliko od družbenokritične usmerjenosti zrelega obdobja stopijo v ospredje motivi in ideje posameznikovega in skupnostnega trpljenja, krivde in očiščenja, pa vendar roman priča tudi o ohranjanju Cankarjeve družbene drže.

Košarica je prazna