Novičnik Slovenske matice

Uvodna misel

Ena od nalog Naravoslovno-tehniškega odseka je tudi spodbujanje slovenskih znanstvenikov in raziskovalcev k pisanju knjig. Tako je bil leta 2020 natisnjen naravoslovni del monografije o Slovenski Istri z letnico 2019, ki je izšel kot tretja knjiga iz zbirke Slovenske pokrajine. V njej so objavljeni prispevki trenutno najboljših slovenskih naravoslovcev. Uredniki smo imeli nekaj težav z uskladitvijo člankov, ki so bili kljub enotnim navodilom, predvsem o obsegu prispevkov, precej različni. Ker je šlo za dragoceno vsebino, uredniki nismo imeli srca, da bi jih drastično skrajševali. Zaradi zahtevnih znanstvenih vsebin smo si trije uredniki razdelili delo po strokovnih področjih in vsebine zelo skrbno in večkrat pregledali. Za vsako knjižno delo je koristno, da ga pregleda čim več kritičnih bralcev, zato je tipkopis skrbno prebrala še takratna glavna urednica. Na Slovenskem knjižnem sejmu smo se žal predstavili le z drobno zgibanko. Ker na vpogled ni bilo tiskane knjige, je bil na tiskovni konferenci tudi odziv poslušalcev razmeroma skromen. Vmes je nastopila še pandemija, tako da smo knjigo dobili v roke šele v maju naslednjega leta.
Z veseljem smo jo predstavili na Matičini tiskovni konferenci v Ljubljani in nato še na matičnem območju Istre, v Piranu in Kopru. Knjigi so z obsežnim člankom dr. Petra Skoberneta nekaj pozornosti namenili tudi v dnevniku Delo. V Bukli je bil objavljen intervju s tremi uredniki knjige na razkošnih osrednjih straneh, na radiu Ljubljana je bil pogovor o knjigi z glavnim urednikom in končno je bila v poljudnoznanstveni reviji Proteus pred nedavnim objavljena tudi večstranska ocena knjige s številnimi fotografijami izpod tipkovnice dr. Matevža Novaka. V oktobru se obeta še predstavitev knjige na mariborski univerzi, novembra pa se veselimo izida drugega dela monografije, ki bo predstavila humanističen pogled na to pokrajino.

Prof. dr. Jernej Pavšič,
vodja Naravoslovno-tehniškega odseka pri Slovenski matici


MATIČINE KNJIŽNE NOVOSTI

V oktobru napovedujemo:

Zbirka Mozaiki
Milan Dekleva: Nevidnosti
Spremna beseda: Dean Komel
Nevidnosti so petindvajseta, jubilejna pesniška zbirka pesnika, pisatelja, dramatika, publicista, novinarja, urednika in komponista Milana Dekleve, ki je nastala kot avtorjev zelo osebni odziv na epidemijo. Napisana je bila v njenem prvem valu in je prežeta z občutjem negotovosti, občutjem, da človek ne nadzoruje ne vsemirja ne svojega lastnega življenja. Prav ta izgubljenost pa v Nevidnostih postane izhodišče, pravzaprav klic k poetizaciji sveta, k oblikovanju žareče in zveneče besede, ki je ustvarjalna samo zaradi lastne krhkosti in minljivosti. Nevidnosti, ki so med nami, pravzaprav kličejo k eksistenci, kot zapiše avtor spremne besede Dean Komel. Ne prikličejo le tistega, kar je nevidno v nas samih, kar morda skrivamo v sebi ali kar ostaja skrito pred drugimi. Nevidno, táko, da nas prebudi, je samo vprašanje, kdo sem. Tako nas nevidnosti v svojem klicanju preprosto učijo biti, z njimi se naučimo govoriti, povedo nam, kako je ljubiti.

Klemen Jelinčič: Jeziki in ljudstva Evrope
Strokovna recenzenta: Matjaž Klemenčič in Aleš Maver
Jeziki in ljudstva Evrope je izčrpen in natančno zasnovan leksikon, v katerem avtor naniza 212 gesel, od tega je 201 jezikovno geslo, dodanih pa je še 11 nacionalnih gesel. Avtor prikazuje zgodovino in sedanji položaj narodov in jezikov Evrope, vsako geslo pa je opremljeno tudi s podatkom o zgodovinsko prevladujoči verski pripadnosti članov skupnosti. Dodana vrednost monografije je bogastvo statističnih podatkov, ki omogočajo dobro predstavo o številčni moči in razprostranjenosti posameznih skupnosti, uporaben pripomoček knjige pa so tudi zemljevidi in seznam najpomembnejših virov in literature. Po njem bodo brez dvoma s pridom posegali zgodovinarji, jezikoslovci, sociologi, teologi, geografi in sploh vsi, ki jih zanimajo korenine ter podoba jezikovne in kulturne pestrosti stare celine.
Knjiga bo izšla s podporo Ministrstva za kulturo RS ob predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije.

Aleksander Lorenčič: From Dreams of »Second Switzerland« to Capitalism Without a Human Face. The Path of Economic Independence and Slovenian Economic Transition
Knjiga obravnava osrednje procese gospodarske tranzicije, ki so spremenili gospodarsko sestavo, jo učvrstili in posodobili do te mere, da je slovensko gospodarstvo lahko hitreje dohitevalo razviti svet. Cilji avtorjevega zgodovinskega iskanja in spraševanja so pot v tranzicijo, vstopanje Slovenije v različne mednarodne integracije, makroekonomska stabilizacija, privatizacija in prestrukturiranje gospodarstva. Osvetli tudi problematiko regionalnega razvoja in ugotavljanja razlogov, zaradi katerih v obravnavanem obdobju ni prišlo do načrtovanega zmanjševanja medregionalnih razlik. Posebna pozornost je namenjena gospodarski kriminaliteti, ki je tako posameznikom kot podjetjem in državi povzročila ogromno finančne škode. Avtor v argumentirani pripovedi predstavi tudi značilnosti in dosežke procesa gospodarske preobrazbe v Srbiji ter na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem in Poljskem. Knjiga je angleški prevod dela, ki je že izšlo v slovenščini, dostopna pa bo tudi kot v elektronski obliki. Knjiga je angleški prevod dela, ki je že izšlo v slovenščini, dostopna pa bo tudi kot v elektronski obliki, ker je vsebina kar precej spremenjena, veliko je novih poglavij in podatkov vezanih do današnjih dni.
Knjiga bo izšla ob finančni podpori Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v soizdajateljstvu ZRC SAZU (Založba ZRC), Inštituta za novejšo zgodovino in Slovenske matice.

MATIČINI DOGODKI

Matičina knjižna potovanja
Petek, 1. 10., ob 18. uri
Slovenski kulturni center, Špietar/San Pietro al Natisone, Italija
Predstavitev zbornika Simon Rutar in Beneška Slovenija
Nastopili bodo Danila Zuljan Kumar, Petra Kolenc in Aleš Gabrič.
Dogodek poteka v soorganizaciji z Inštitutom za slovensko kulturo in Znanstvenoraziskovalnim centrom SAZU.

Matičina knjižna potovanja
Torek, 5. 10., ob 17. uri
Mala Loža pred Pretorsko palačo, Titov trg 3, Koper
Predstavitev slovenskega prevoda romana Akacijev gozd Fulvia Tomizze
S prevajalcem Primožem Sturmanom se bo pogovarjala Jasna Čebron.
Dogodek poteka v okviru 22. edicije Mednarodnega obmejnega srečanja Forum Tomizza.

Matičina knjižna potovanja
Sreda, 6. 10., ob 11. uri
Dvorana Kulturnega centra Schellenburg, Slovenska cesta 23 (ob Uršulinski cerkvi sv. Trojice), Ljubljana
Predstavitev knjige Svetovna zgodovina plesa Henrika Neubauerja
Z avtorjem se bosta pogovarjali Ignacija Fridl Jarc in Vesna Cestnik Tehovnik.

Matičina knjižna potovanja
Četrtek, 7. 10., ob 17. uri
Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, Gospejna ulica 10, Maribor
Predstavitev knjige Slovenska Istra I
Na dogodku bodo nastopili Mitja Kaligarič in Franc Janžekovič ter urednik knjige Andrej Seliškar, ki bo tudi vodil pogovor.
Dogodek poteka v soorganizaciji z Univerzitetno knjižnico Maribor.

Matičini posveti
Petek, 8. 10., ob 9. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana
Srečanje slovenskih in srbskih arheologov
Srečanje poteka v sodelovanju z Ustanovo Vukova zadužbina in Slovensko akademijo znanosti in umetnosti.

Gostimo
Torek, 12. 10., ob 9. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana
Simpozij Most čez Zaliv
V organizaciji Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko.

Matičina knjižna potovanja
Torek, 12. 10., ob 17. uri
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Rusjanov trg 7, 1000 Ljubljana
Predstavitev zbornika Niko Kralj, pionir industrijskega oblikovanja
Knjigo bosta predstavili urednici Barbara Predan in Špela Šubic.
Dogodek poteka v soorganizaciji z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje in ob podpori Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.

Matičina predavanja
Torek, 12. 10., ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana
Predavanje Naravoslovno-tehniškega odseka pri Slovenski matici
Tomaž Zwitter: Galaktična arheologija

Gostimo
19. Koroški kulturni dnevi v Ljubljani (13. 10.– 5. 11.)
Četrtek, 14. 10., ob 11. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana
O zgodovini in literaturi koroških Slovencev (predstavitve knjig)
Petek, 15. 10., ob 17. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana
Slovenščina kot pesniški in kot poslovni jezik (predstavitve knjig)
Sreda, 20. 10., ob 11. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana
Zgodovinski stebri bodočnosti koroških Slovencev (predstavitve knjig)
V organizaciji Kluba koroških Slovencev.

Gostimo
Četrtek, 21. 10., ob 9. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana
Simpozij O identiteti
V organizaciji KUD Kdo.

Matičini posveti
Torek, 26. 10., ob 9. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana
Slovenski tisk v Italiji nekoč in danes
Organizacijo posveta omogoča Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Obvestilo
Dogodki potekajo ob upoštevanju aktualnih odlokov glede virusa SARS-CoV-2. Glede na nepredvidljivost zdravstvenih razmer vas vabimo, da pred vsakim dogodkom obiščete spletno stran Slovenske matice www.slovenska-matica.si, kjer objavljamo spremembe v programu in morebitne odpovedi. Če do spleta ne dostopate redno, nas pokličite po telefonu na številko (01) 422 43 40. Število mest na prireditvah je omejeno.

Košarica je prazna