Novičnik Slovenske matice

UVODNIK

Ob zaključku štiriletnega mandata nadzornega odbora Slovenske matice je prilika, da sporočimo članom in zainteresirani javnosti nekaj poudarkov iz tega obdobja. Delo nadzornega odbora je, da »spremlja finančno-materialno poslovanje Matice in o tem enkrat letno poroča zboru članov in predlaga razrešnico upravnemu odboru«, kot to določa statut. Člani odbora, dr. Žarko Lazarevič, predsednik, akad. dr. Kajetan Gantar in mag. Andrej Seliškar, smo seveda redni člani Matice, aktivni tudi kot avtorji, uredniki in člani komisij. To lahko daje vtis, da je položaj članov nadzornega odbora v konfliktu interesov, kar pa izgubi vsak dvom ob dejstvu, da je naša iskrena želja opozarjati na morebitne pomanjkljivosti.

V tem obdobju smo prvenstveno spremljali finančno poslovanje, za katerega je skrbela zunanja računovodkinja ob pomoči strokovne službe Slovenske matice ter pod vodstvom upravnega odbora in predsednika društva. Preverjali smo skladnost knjiženja prihodkov in izdatkov glede na veljavna pravila. Posebej pozorni smo bili na ustrezno beleženje prilivov, npr. iz državnega proračuna, Javne agencije za knjigo, in na transparentnost porabe. Način finančnega in materialnega knjigovodstva se je postopno izpopolnjeval, tako da omogoča hitrejšo in bolj pregledno sledljivost prilivov in odlivov. Pri letnih pregledih nismo zaznali odstopanj od uveljavljenih standardov knjigovodstva, pri porabi denarja pa je bilo izkazano gospodarno in varčno ravnanje. Brez zadržkov lahko povzamem, da pri financah Matice velja pregovor: »Čisti računi, dobri prijatelji.«

Proračun Matice se povečuje, od leta 2019 do 2021 je bil večji za 52 %, kar je skoraj 470.000 EUR, in to je za delovanje društva zelo pomemben znesek. Temu ustrezno so obsežnejši in uspešnejši rezultati ter zlasti izdane številne knjige. V primerjavi z letom 2020 je bilo v letu 2021 povečanje prihodkov za 44 % in stroškov za 21 %. Uspešno poslovanje je omogočilo tudi oblikovanje rezervnega sklada za prepotrebne priprave na obnovo Matičinih stavb. Zelo skrbno in preudarno so bila porabljena tudi finančna sredstva višjih prispevkov sponzorjev in pokroviteljev in več plačanih članarin, tudi novih članov Matice. Prodaja knjig se je od leta 2019 do leta 2021 povečala za 38 %. Na odhodkovnem delu so se med večjimi postavkami povečali stroški za tisk za 49 % in avtorski honorarji za 97 %. Stroški plač za strokovno službo so se dvignili le za 2 %.

Še en vidik delovanja Slovenske matice je potrebno izpostaviti; to je prostovoljno sodelovanje članov in tudi sodelavcev strokovne službe na različnih področjih delovanja društva. Materialno njihovih prispevkov skoraj ni mogoče ovrednotiti, so pa člani društva duša in srce Matice. Člani nadzornega odbora jim dajemo vse priznanje.

Mag. Andrej Seliškar,
član Nadzornega odbora Slovenske matice

MATIČINE KNJIŽNE NOVOSTI

Pravkar izšlo:

Erich Fried: Je kar je pravi ljubezen. Izbranih sto
Izbral in prevedel Štefan Vevar.
Spremno besedo napisala Tanja Petrič

Je kar je pravi ljubezen prinaša sto pesmi iz različnih pesniških zbirk, ki so razvrščene v štiri tematske sklope: liriko moralnega angažmaja, liriko družbenega angažmaja, politično liriko in ljubezensko liriko. Kljub raznolikim tematskim osiščem, ki dajejo intonacijo posameznim poglavjem, delujejo pesmi v zbirki izjemno enotno. V njih slavi subtilna jezikovna bravuroznost, ki se kaže v poantiranih zasukih vsakdanjega razumevanja konfliktnih situacij v smer neobičajnega in razgaljujočega. Posebej značilne so pesmi v aforistični in epigramski formi, ko osvetljujejo družbenokritična in filozofska vprašanja tako, da se poženejo v srž paradoksa, ki stoji v jedru naše družbene ali intimne pogodbe. Ko razgaljajo družbeno tkivo, pa se pesmi ne odrekajo ranljivosti in nežnosti, prav nasprotno. Friedova poezija svojo ost namreč upira najprej proti otopelosti in odtujitvi, tako osebni kot skupni, da bi priklicala, kot se je izrazil pesnik sam, pristno slišanje, videnje, čutenje, mišljenje.

NAKUP

Glasnik Slovenske matice 2021

Glasnik Slovenske matice 2021 ponuja pregled vseh aktivnosti in dejavnosti Slovenske matice v tem letu. Uvodnim besedam ob zaključku prvega mandatnega obdobja v času veljavnosti zakona o Slovenski matici sledijo nagrajeni in izpostavljeni prispevki lani prvič organiziranega natečaja za mlade ter povzetki pomembnejših dogodkov, posvetov in simpozijev ter predavanj, ki jih je organizirala Slovenska matica.
Glasnik se zaključuje z zapisnikom Zbora članov, poročili Slovenske matice ter omembami obletnic članov in zapisi o preminulih članih.

NAKUP

Napovedujemo:

Miklavž Komelj in Irene Mislej: Zagledal sem se sredi dveh ozvezdij. Veno Pilon med podobo in besedo

Slovenska matica je leta 1965 izdala avtobiografijo Vena Pilona Na robu, v letu 2022 pa se bo poklonila temu velikemu umetniku z monografijo Zagledal sem se sredi dveh ozvezdij, ki predstavlja Vena Pilona v sliki in besedi karseda celostno, ne le kot slikarja in fotografa, pač pa tudi kot pesnika, esejista in pretanjenega premišljevalca. Spremljevalni besedili in izbor Pilonovih slik, esejev in pesmi sta delo uglednih poznavalcev njegovega življenja in dela dr. Irene Mislej in dr. Miklavža Komelja. Knjigo sta zasnovala kot preplet avtorskih esejev o Pilonovem življenju, razpetim med rodno Slovenijo, Parizom in drugimi evropskimi mesti, ter njegovega dela, ki zrcali nemirnega ustvarjalnega duha. Monografija prinaša Pilonove najbolj reprezentativne eseje, prvič v takem obsegu pa lahko prebiramo tudi njegove pesmi. Besedila dopolnjujejo številne celostranske reprodukcije Pilonovih slik in fotografij ter tudi manjše reprodukcije, ki kot medbesedilne vinjete spremljajo tekste.

MATIČINI KNJIŽNI DOGODKI

Matica pod zvezdami
Četrtek, 5. 5., ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Pogovor o knjigi Publija Ovidija Nazona Metamorfoze IV.–VI.
Na literarno-pogovornem večeru o drugi triadi Ovidijevih Metamorfoz, ki so ena temeljnih mojstrovin antične poezije, bosta sodelovala dr. Marko Marinčič in prevajalka Barbara Šega Čeh, ki bo brala tudi izbrane odlomke iz dela.

Četrtek, 26. 5., ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Pogovor o recepciji poezije ob izidu knjige Ericha Frieda Je kar je pravi ljubezen
Na literarno-pogovornem večeru ob izidu izbranih sto pesmi Ericha Frieda iz njegovih različnih pesniških zbirk, ki ga bo moderirala urednica knjige mag. Miljana Cunta, bosta sodelovala prevajalec Štefan Vevar in piska spremne besede Tanja Petrič.

Matičina knjižna potovanja
Petek, 6. 5., ob 17.30 uri
Dvorana Frančiškanskega samostana v Kamniku, Frančiškanski trg 2, 1241 Kamnik
Predstavitev knjige Emilijan Cevc, umetnostni zgodovinar in pisatelj (ur. Milček Komelj)
V monografiji iz zbirke Odstiranja, v kateri so zbrani prispevki s simpozija ob stoletnici rojstva akademika Emilijana Cevca, so osebnost in delo tega pomembnega umetnostnega zgodovinarja in pisatelja orisali dr. Mija Oter Gorenčič, dr. Miklavž Komelj, akad. prof. dr. Milček Komelj, prof. dr. Peter Krečič, dr. Robert Simonišek, Janez Stergar in Mario Maver. Knjigo bo v pogovoru z avtorji prispevkov predstavil urednik akad. prof. dr. Milček Komelj.
Dogodek soorganizirata Društvo sv. Jakoba Kamnik in Slovenska matica.

Sreda, 11. 5., ob 19. uri
Rojstna hiša Rudolfa Maistra, Šutna 23, 1241 Kamnik
Predstavitev zbornika Koroški plebiscit – 100 let kasneje
Enajst slovenskih in avstrijskih avtorjev ter en madžarski z interdisciplinarnimi pogledi odstirajo kopreno z nekaterih manj znanih dogodkov in procesov, ki se nanašajo na vzroke plebiscita na Koroškem ter na njegove posledice vse do leta 2020. Znanstveno monografijo, s katero je Slovenska matica zaključila prvo leto izhajanja nove zbirke Odstiranja, bodo predstavili urednik in soavtor dr. Danijel Grafenauer, predsednik Slovenske matice dr. Aleš Gabrič in iz čezmejne slovenske Koroške dr. Teodor Domej, avtor enega od besedil v knjigi.
Dogodek soorganizirajo Medobčinski muzej Kamnik, Slovenska matica in Inštitut za narodnostna vprašanja.

Četrtek, 12. 5., ob 11. uri
Združenje Slovenska izseljenska matica, 3. nadstropje, Linhartova 13, Ljubljana
Predstavitev knjige Lidije Matthews Zwitter Pisma iz Londona 1939–1946
Knjigo, ki je pomemben prispevek k poznavanju medvojne slovenske zgodbe, ker jo prikazuje z druge, doslej manj znane perspektive, s pisanjem Slovenke, pravnice Lidije Zwitter, živeče v tujini, bosta predstavila izr. prof. dr. Aleš Gabrič in njena urednica, dr. Anja Dular.
Dogodek soorganizirata Združenje Slovenska izseljenska matica in Slovenska matica.

Četrtek, 26. 5., ob 18. uri
Largo pri Špini, Ljubljanska ulica 38, 6310 Izola
Predstavitev knjige Slovenska Istra II
Pri predstavitvi monografije Slovenska Istra II bosta sodelovala urednika ddr. Mitja Guštin in dr. Salvator Žitko. Z glasbo bo večer popestril Drago Mislej Mef.

Matičina predavanja
Torek, 24. 5., ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Prof. dr. Igor Pravst: Varna in kakovostna hrana: ponudba živil kot ključen dejavnik zdravja prebivalcev
Predavanje Naravoslovno-tehniškega odseka pri Slovenski matici.

Matica na Sejmu akademske knjige Liber.ac
Torek– četrtek, 24. 5.–26. 5.
Foersterjev vrt za Filozofsko fakulteto, Aškerčeva 2, Ljubljana
Sejem akademske knjige Liber.ac
Sejem se po dveh letih druženja na spletu vrača v Foersterjev vrt za Filozofsko fakulteto, kjer bodo postavili stojnice in oder za spremljevalni program z zgovornim naslovom Obletnice – zamujene in obujene. Slovenska matica bo v okviru sejma predstavila knjigo Klemna Jelinčiča Boete Jeziki in ljudstva Evrope. Dogodek bo potekal v sredo, 25. 5., ob 12. uri.
Vabljeni na stojnico in dogodek Slovenske matice.

Drugi dogodki
Torek, 24. 5., ob 19. uri
Center za poezijo Tomaža Šalamuna, Cankarjeva 5, Ljubljana
Literarni večer z zamejskimi ustvarjalci
Pogovor s pesnikom Davidom Bandljem in predstavitev njegove pete pesniške zbirke Enajst let in pol tišine bo vodila Špela Mrak. Za glasbeno spremljavo na kitari bo poskrbel Sebastjan Grego.
Dogodek organizirata JSKD RS in JSKD OI Tolmin v sodelovanju s Centrom za poezijo Tomaža Šalamuna v okviru Tedna ljubiteljske kulture (20.–29. maj 2022).

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Informacije o dogodkih lahko preverite na spletni strani Slovenske matice ali nas pokličete na 01 422 43 45.

Prireditve potekajo ob upoštevanju aktualnih odlokov glede virusa SARS-CoV-2. Kulturna dejavnost se izvaja brez dodatnih omejitev števila obiskovalcev, postavitve sedežev ali izpolnjevanja pogoja PCT.

Košarica je prazna