Slovenski dnevi knjige

Tokratno prizorišče knjižnega sejma je Atrij Pošte Slovenije na Čopovi ulici 11 v Ljubljani, kjer vas pričakujemo od srede, 18.04.2018 do sobote, 21.04.2018 med 10.00 in 20.00 uro, ter v nedeljo, 22.04.2018 med 10.00 in 15.00 uro. Vhod na sejem bo s Čopove ulice -po rdeči preprogi. Prijazno vabljeni na razstavni prostor št. 3, kjer

Več informacij

Zbor članov Slovenske matice (SM) 14.3.2018

Sporočilo o zboru članov Slovenske matice (SM) 14. 3. 2018 Prvič po decembrskem sprejemu Zakona o Slovenski matici so se sinoči (14.3.2018) na rednem (volilnem) zboru sestali člani tega najstarejšega slovenskega kulturno-znanstvenega združenja in založbe. Po sprejemu poročil o razmeroma uspešnem delu v preteklem, v marsičem prehodnem letu ter razrešnice dosedanjemu vodstvu, so sprejeli prenovljeni,

Več informacij

Redni zbor članov Slovenske matice

vabimo Vas, da se udeležite rednega (volilnega) zbora članov Slovenske matice, ki bo v sredo, 14. marca 2018, ob 17. uri v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8/I. DNEVNI RED 1. Otvoritev 2. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva, izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika 3. Poročilo predsednika 4. Poročilo vodje gospodarskega odseka 5. Razprava

Več informacij

Načrt dela Slovenske matice v letu 2018

Načrt dela Slovenske matice v letu 2018 (dopolnjen na seji Upravnega odbora SM 23. 1. 2018) Slovenska matica kot založba v letu 2018 načrtuje izdajo enajstih knjig, od katerih jih bo sedem sofinancirala Javna agencija za knjigo: Guliano Angioni Plameni Toleda v prevodu Vasje Bratine; izvirno delo Lenarta Škofa Antigonine sestre; drugi del Plotinovih Zbranih

Več informacij

Zakon o Slovenski matici

ZAKON O SLOVENSKI MATICI (ZSMat) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (1) Slovenska matica je nacionalna kulturna in znanstvena institucija, ki združuje posameznike in posameznice s področja kulture ter humanističnih in naravoslovnih ved. (2) Slovenska matica je avtonomna institucija, ki nadaljuje tradicijo najstarejšega slovenskega kulturnega in znanstvenega društva, ustanovljenega leta 1864. 2. člen (1) Slovenska matica

Več informacij

Košarica je prazna