Žalostna vest

Zapustil nas je akad. dr. Primož Simoniti, klasični filolog, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, od leta 2007 redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, prevajalec pomembnih filozofskih in literarnih del iz latinskega jezika, velik humanist ter nadvse ugleden in spoštovan znanstvenik. Bil je predsednik Slovenske matice v prelomnih letih 1988-1994. Z njo pa ga je

Več informacij

Sejem akademske knjige Liber.ac

Vabljeni na 9. sejem akademske knjige Liber.ac, ki bo v Foersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto potekal od 22. do 24. maja 2018. Tudi letos bomo sodelovali z bogato ponudbo knjižnih del s področja filozofije, humanistike, zgodovine, umetnostne zgodovine… po sejemskih cenah.

Nova tajnica – urednica Slovenske matice je dr. Ignacija Fridl Jarc

Ignacija J. Fridl je študirala primerjalno književnost in filozofijo ter se izpopolnjevala v stari grščini. Uveljavila se je kot literarna, gledališka in filmska kritičarka. Objavljala je knjižne in gledališke ocene, razprave ter študije v osrednjih slovenskih časnikih in revijah. Za svoje kritiško delo je leta 2000 prejela Stritarjevo nagrado. Sodelovala je v najuglednejših strokovnih žirijah

Več informacij

Obvestilo za javnost

Na seji upravnega odbora Slovenske matice (25. aprila 2018) je bila na delovno mesto tajnice-urednice izbrana dr. Ignacija Fridl Jarc. Po seji smo na krajši slovesnosti, po sklepu zbora članov SM 14. marca 2018, izročili listine o imenovanju za častnega člana SM ministru za kulturo Antonu Peršaku, priznanji za zaslužna člana pa v. d. tajnika-urednika

Več informacij

Jubilej Draga Jančarja

ob jubileju, 70-letnici pisatelja in dramatika Draga Jančarja, v letih 1981 – 2016 tajnika in glavnega urednika Slovenske matice, vam njegovi knjigi Katarina, pav in jezuit ter Duša Evrope ki sta izšli pri Slovenski matici, pri osebnem nakupu na Kongresnem trgu 8, 1. nadstropje, vsak delovnik od 8. do 14. ure nudimo po promocijski ceni

Več informacij

Košarica je prazna