Novi zaslužni člani Slovenske matice

Na zboru članov Slovenske matice (4. maja 2022) smo razglasili štiri zaslužne člane Slovenske matice, ki so prejeli priznanja:

akad. prof. dr. Kajetan Gantar: za dolgoletno sodelovanje v upravnem odboru Slovenske matice (od leta 1986) in pri Nadzornem odseku, ki ga je desetletje tudi uspešno vodil. Kot odličen in v mednarodnem znanstvenem svetu priznan klasični filolog, širšim krogom slovenske kulturne javnosti pa znan predvsem po svojem prevajalskem opusu, ki mu je praviloma dodajal tehtne spremne študije in komentarje, je zaslužen za precej izdaj tudi pri Slovenski matici; nekatere med njimi so prave uspešnice.

akad. prof. dr. Valentin Hribar: za dolgoletno sodelovanje v upravnem odboru Slovenske matice (od leta 1988), za dolgoletno članstvo v Založniškem odseku (od leta 2002) in za vodenje Filozofskega odseka, saj je kot univerzitetni profesor in kot vodja odseka, ki je bedel nad izdajami izvirnih slovenskih filozofskih del in izvrstnih prevodov pomembnih del svetovne filozofije, poskrbel za uveljavitev fenomenološke smeri v filozofiji, ki je z njim doživela pravcat razcvet v slovenskem prostoru. Pomemben pečat je pustil tudi pri organiziranju znanstvenih posvetov in sodelovanjih na njih.

akad. prof. dr. Tadej Bajd: za dolgoletno sodelovanje v upravnem odboru Slovenske matice (od leta 2008) ter v Matičinem Naravoslovno-tehniškem in Založniškem odseku. Kot široko razgledan inženir je z jasnim razmišljanjem, natančno definiranimi cilji, realnim gledanjem, vljudnostjo in s sprejemanjem drugih mnenj soustvarjal Matičin program s svežimi predlogi, ki jih je pogosto tudi sam pripeljal do cilja. V letih 2011–2018 je kot podpredsednik Slovenske matice s svojim ugledom in pretanjeno mislijo veliko pripomogel pri oblikovanju in sprejemu zakona o Slovenski matici.

akad. prof. dr. Bogomil Komelj: za dolgoletno delovanje v upravnem odboru Slovenske matice, katerega član je od leta 2002, in v Založniškem odseku. V desetletnem predsedovanju Slovenski matici (2008-2018) je društvo predstavljal s svojo osebnostjo, v kateri so na neprecenljiv način povezani govorniška virtuoznost, neizmerno znanje v duhu največjih polihistorjev v zgodovini, globoka predanost kulturi in umetnosti ter občutljiva človečnost do vprašanj našega naroda in jezika.

Vsem iskreno čestitamo, uspehi njihovega dela pa bodo za vedno z veliki črkami zapisani v analih Slovenske matice.

Podelitev priznanja akad. prof. dr. Tadeju Bajdu si lahko ogledate na nasledji povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=cBsxfmyDXCk

Košarica je prazna