Mednarodni dan maternega jezika

Jezik je mnogo več kot zgolj sredstvo sporazumevanja. Je odraz družbenih razmerij in soustvarjalec naših notranjih svetov, je znak pripadnosti širši skupnosti in gradnik narodne identitete. Na mednarodni dan maternega jezika, 21. februarja, izkazujemo spoštovanje do vseh jezikov sveta, obenem pa tudi spodbujamo k spoštljivi in kultivirani rabi slovenščine v javnem prostoru.

Na ta dan želimo posebej izpostavili interdisciplinarno monografijo Izrazi moči slovenskega jezika prof. dr. Vesne Mikolič, predstojnice Inštituta za jezikoslovne študije ZRS Koper, predavateljice na Univerzi v Trstu in vodje Odseka za slovenski jezik pri Slovenski matici. Delo se posveča vprašanju intenzitete slovenskega jezika v različnih diskurzih, obenem pa je tudi odličen vodnik za bolj učinkovito, prepričljivo in nenasilno komunikacijo na različnih področjih našega življenja in delovanja.

Do 28. februarja 20 % ceneje.

Košarica je prazna