MATIČINE MARČEVSKE NOVICE IN NOVOSTI

V mesecu marcu že pripravljamo knjige za leto 2020, saj smo dobili potrditev letošnjega knjižnega programa, ki ga podpira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, ki se ji za podporo naši založniški dejavnosti iskreno zahvaljujemo. Program, financiran s strani JAKRS, obsega:

1) Uroš Zupan (urednik), Trboveljska knjiga, izbor literarnih in likovnih del, ki govorijo o Trbovljah, zbirka Knjige mest
2) Dušan Merc, Črna maska, roman
3) Ovidij, Metamorfoze, knjige IV do VI, prevajalka in avtorica opomb Barbara Šega Čeh
4) Leonid Andrejev, Človekovo življenje, prevajalec in avtor spremne besede Drago Bajt, drama, zbirka Vezana beseda
5) Janko Kos, Primerjalna zgodovina svetovne literature, literarnozgodovinska študija
6) Frederic Lane, Beneška republika, prevajalec Matej Venier, avtor dodatnega poglavja prof. dr. Dušan Mlacovič, zbirka Zgodovine držav
7) Petrarca, Moja skrivnost, prevajalec in avtor spremne besede dr. Tomaž Potočnik, zbirka Filozofska knjižnica
8) Tomaž Grušovnik, Hotena nevednost, zbirka Slovenska filozofska misel
9) Helfried Valentinitsch, Deželno knežji rudnik živega srebra Idrija v obdobju med letoma 1575 in 1659, prevajalec Alfred Leskovec, uredniki in sodelavci Martina Peljhan, CUDHg Idrija, Mira Hodnik, arhiv ZAL, oddelek Idrija, Jože Čar, geolog, poznavalec zgodovine Idrije in rudnika, Ivica Kavčič, kemičarka, poznavalka zgodovine žgalništva in naravoslovja, Rafael Bizjak, arhitekt, poznavalec zgodovine Idrije
10) Henrik Neubauer, Zgodovina plesa in baleta

Poleg navedenih knjižnih del načrtujemo izdati še do 15 drugih knjižnih naslovov, o katerih vas bomo sproti obveščali.

Ponedeljek, 2. marec 2020 ob 20. uri
Župnijska dvorana Ljubljana Polje, Polje 351, Ljubljana Polje
Pogovarjamo se o evtanaziji s prof. dr. Matjažem Zwittrom
Za nami je že prvi marčevski dogodek. Prof. dr. Matjaž Zwitter je predstavil svojo razpravo Pogovarjamo se o evtanaziji, ki je jeseni izšla pri Slovenski matici. Z njo se strokovno in s tehtnimi argumenti vključuje v pogosto spolitizirano temo o uvedbi evtanazije, niza argumente za in proti, povzema izkušnje iz drugih držav in predvsem odpira temeljna humanistična vprašanja o dostojanstvu in svetosti življenja.
Doc. dr. Božidar Voljč, predsednik Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, je o tem pomembnem delu zapisal: »Knjiga o evtanaziji dr. Matjaža Zwittra, onkologa in profesorja etike na Medicinski fakulteti v Mariboru, se slovenski javnosti predstavlja v času, ko se je v Sloveniji razvnela razprava o primernosti njene uzakonitve. O evtanaziji je mogoče govoriti, jo utemeljevati in se o njej odločati z različnih, bolj ali manj premišljenih oziroma odgovornih stališč. Predlogi, da bi zdravniki prekinjali človeška življenja ali pri tem kakorkoli sodelovali, zahtevajo strpno, z ustrezno širino in potrebnim znanjem podprto razpravo. Vse to nam ponuja knjiga, ki je pred nami. Avtor nas kot zdravnik onkolog, ki je več desetletij spremljal tudi umirajoče bolnike, iz poglavja v poglavje vodi do zaključkov, ki naj bi jih poznal vsak, ki se želi tako ali drugače opredeljevati do z evtanazijo povezanih človeških in etičnih vprašanj. Brali naj bi jo tudi vsi, ki se pri svojem delu srečujejo s stiskami in trpljenjem, pa tudi s spokojnostjo vseh, ki odhajajo.«

Torek, 3. marec 2020 ob 18. uri
Knjižnica Franceta Balantiča, Ljubljanska cesta 1, Kamnik
Pogovarjamo se o evtanaziji s prof. dr. Matjažem Zwittrom
Predavanje in pogovor prof. dr. Matjaža Zwittra o evtanaziji z občankami in občani Kamnika.
Knjiga Pogovarjamo se o evtanaziji bo na prodaj po znižani ceni.

Torek, 10. marec 2020, ob 9. uri
Center za izobraževanje in kulturo, Kidričeva 11, Trebnje
Predstavitev knjige Čebela na cvetu in v svetu
Ob počastitvi dneva žena univerza za 3. življenjsko obdobje Trebnje v sodelovanju s Slovensko matico vabi vse, ki jih zanimata simbolika čebel in njihova vloga v slovenski kulturi, literaturi, gospodarskem in družbenem življenju naroda, na predstavitev monografije izredne članice SAZU prof. ddr. Marije Stanonik. Pogovor o knjigi bo vodila Maja Kos, zunanja sodelavka Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje.
Monografijo Čebela na cvetu in v svetu bo možno kupiti s posebnim popustom.

Torek, 10. marec 2020, ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
PRESTAVLJENO Predavanje Naravoslovno-tehniškega odseka SM iz cikla Slovenska naravna in tehnična dediščina: prof. dr. Roman Jerala, Sintezna biologija – za razumevanje narave in novo tehnološko revolucijo
Živa narava in biološki sistemi vzbujajo občudovanje in predstavljajo neizčrpen vir navdiha, tako za vsakega človeka in še posebej za znanstvenike. Biološki sistemi so se razvili v milijardah let evolucije in danes še vedno ne razumemo podrobnosti delovanja celo najbolj enostavnih celic. Izjemen napredek znanosti, predvsem na tehnikah z molekulsko ločljivostjo, omogoča vedno boljši vpogled v mehanizme delovanja in raznolikost naravnih molekul in procesov, vključno s poznavanjem celotnih genomov. Danes znamo s tehnikami rekombinantne DNK v veliki meri spreminjati celice ali njihove gradnike, kot so proteini. Pri tem lahko uporabljamo podobne inženirske pristope kot pri načrtovanju elektronskih in drugih umetnih sistemov. Preko spreminjanja celic in razstavljanja kompleksnih procesov na enostavne dobro razumljive module lahko bolje razumemo delovanje celičnih procesov.
S pomočjo sinteze DNK lahko danes sestavljamo celotne genome in uspešno načrtujemo tudi strukture proteinov, ki se v evoluciji niso pojavili in tako lahko z racionalnim premislekom nadgradimo naravne sisteme. Na ta način lahko izkoristimo naravne gradnike in celice kot tovarne za pripravo novih kompleksnih molekul, ki imajo nove zanimive lastnosti. Biološki sistemi imajo veliko značilnosti, ki bi bile zelo zaželene za tehnološke procese, kot so definiranost strukture na nanometrskem nivoju, energetsko učinkovito pridobivanje iz obnovljivih virov, robustnost, samopodvojevanje, prilagajanje na razmere v okolju, sposobnost evolucije. Rezultati sintezne biologije se danes že uporabljajo v medicini, kemijski in farmacevtski industriji, prehrani, za oblačila, sintezna biologija pa ima potencial, da prispeva k reševanju številnih ključnih problemov človeštva. Na predavanju bomo predstavili nekaj slovenskih dosežkov na tem področju.
Roman Jerala, univ. dipl. kemik, je vodja Odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu ter redni profesor za Biokemijo in molekularno biologijo na UL. Je med pionirji sintezne biologije v Sloveniji ter v svetu, predvsem na področju načrtovanja signalnih poti, procesiranja informacij v celicah ter načrtovanja proteinov. Za raziskave na področju proteinskega origamija, novega tipa modularnih proteinskih struktur, ki se razlikujejo od naravnih proteinov je prejel prestižni projekt Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za uveljavljene raziskovalce. Prof. Jerala je izredni član SAZU, član EMBO, Academia Europaea, International Academy of Mathematical Chemistry ter prejemnik priznanj, kot so Zoisova nagrada, Preglovo priznanje, vrsta nagrad na mednarodnem tekmovanju projektov v sintezni biologiji iGEM. Rezultate raziskav je objavil v vrhunskih revijah, vključno z 11 članki v revijah družine Nature, predaval pa je na univerzah, kot so Harvard, MIT, Cambridge, Fudan, Stanford, Caltech, Yale.
Predavanje prireja Naravoslovno-tehniški odsek Slovenske matice, ki ga vodi prof. dr. Jernej Pavšič.

Četrtek, 12. marec 2020 ob 18. uri
Slomškova dvorana, Slomškov trg 20, Maribor
PRESTAVLJENOPogovarjamo se o evtanaziji s prof. dr. Matjažem Zwittrom
Predavanje in pogovor prof. dr. Matjaža Zwittra o evtanaziji z mariborskimi zdravniki in študenti Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.
Knjiga Pogovarjamo se o evtanaziji bo na prodaj po znižani ceni.

PRESTAVLJENOČetrtek, 12. marec 2020 ob 18. uri
Knjižnica Ksaverja Meška, Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec
Pogovor o slovenjgraški rojakinji Ivanki Hergold in njenem romanu Nož in jabolko
Roman Nož in jabolko je eden tistih redkih literarnih biserov, ki nastanejo iz tako globoke in iskrene osebne ranjenosti avtorja, da boleče zarežejo tudi v živo telo bralčeve duše. V njem Ivanka Hergold v obliki fragmentarnih dnevniških zapiskov po urah natančno beleži en sam dan iz življenja Herte Jamnik, in vendar uspe izrisati celovit križev pot našega prebivanja v svetu. Njen roman, stkan iz človekovih sanj in hrepenenja, neizprosno pripoveduje o naši dejanski ujetosti v vsakdanje družbene norme in vsakodnevne službene obveznosti. Napisan v enem samem dihu, strastno in erotično neizživeto obenem, s sleherno, izredno premišljeno stavljeno besedo hkrati živo pričuje o avtoričinem skrbnem, temeljitem piljenju literarne govorice. Prežet z liričnimi vložki doživljanja narave in otroško nostalgičnostjo je v neprestanem antagonizmu s tragično zaznamovanostjo romanesknega lika, ko v zrelih letih izkuša osamljenost, otožje, izgubljenost in bivanjsko praznino, ki ji ne more nikamor ubežati.
Roman Nož in jabolko je Ivanka Hergold spisala filigransko natančno, z virtuoznim občutkom za jezik, v slogu najboljše tradicije romanesknega toka zavesti. V njem se avtorica spogleduje z literarnim modernizmom in vendar ga že v času nastanka romana tudi prekoračuje, saj je enako močno kot nekoč ukoreninjen v slehernem, tudi našem tu in zdaj. Ivanka Hergold je še ena od tistih pisateljic z geografskega roba slovenske zavesti, ki jih ne bi smeli pozabiti, če hočemo spisati kolikor toliko objektivno zgodovino povojne slovenske književnosti. Kako je rodna Koroška sooblikovala literarni svet Ivanke Hergold in zakaj si njen roman zasluži, da je po skoraj štirih desetletjih od nastanka znova med slovenskimi bralci, se bo urednica Slovenske matice dr. Ignacija J. Fridl pogovarjala s tržaškim pisateljem Markom Kravosom in Slovenjgradčanom, pisateljem in profesorjem slovenistike Andrejem Makucem. Uvodno besedo bo imela direktorica knjižnice univ. dipl. soc. kult, univ dipl. bibl. Draga Ropič.
Roman Nož in jabolko bo možno kupiti s posebnim popustom.

PRESTAVLJENONedelja, 15. marec 2020 ob 16.30
SKD S. Škamperle pri Sv. Ivanu, Stadion 1. maja, Vrdelska cesta 7, Sv. Ivan, Trst
ODPADE Slovensko gledališče v Trstu. Od prvih nastopov do današnjih dni. 1848–2018 z dr. Bogomilo Kravos
Tržačanka dr. Bogomila Kravos je slavistka, teatrologinja, doktorica znanosti s področja literarnih ved in samostojna raziskovalka. Monografija Slovensko gledališče v Trstu. Od prvih nastopov do današnjih dni. 1848–2018, ki sta jo skupaj izdala Slovenska matica in Slovenski gledališki inštitut, je najbolj celovit pregled gledališke dejavnosti Slovencev v Trstu in okolici od začetkov v letu 1848 do danes. Avtorica je v njej zbrala in objavila pomembne vire in fotografsko gradivo, ki govorijo o začetkih narodnega in obenem gledališkega prebujenja Slovencev na Tržaškem. Gledališko zgodovino Trsta povzema kronološko, po pomembnejših obdobjih in zgodovinskih prelomnicah. Vsakemu razdelku je dodala tudi seznam vseh zabeleženih uprizoritev.
Kljub izjemni količini podatkov je prikaz razvoja tržaškega gledališča, kot ga izpisuje Bogomila Kravos, predvsem živa in živeta gledališka stvarnost, saj avtorica navaja številne javne dokumente – pisma, kritike, časopisne izrezke, v katerih niso poudarjena zgolj zgodovinska dejstva, ampak tudi politični, kulturni, jezikovni in povsem medčloveški odnosi v tržaškem gledališkem okolju. Delo Slovensko gledališče v Trstu. Od prvih nastopov do današnjih dni. 1848–2018 je dragoceno tudi zato, ker v njem avtorica uspe odstreti odrske zavese po zaključku predstave in potem, ko so ugasnili žarometi javnosti. S celotnim priloženim strokovnim aparatom in natančnimi popisi bo njeno raziskovalno delo nedvomno postalo dragocen vir za prihodnje raziskovalne rodove. Pogovor o začetkih gledališke dejavnosti v Trstu in okolici z dr. Bogomilo Kravos bo vodil dr. Štefan Čok. Knjiga Slovensko gledališče v Trstu. Od prvih nastopov do današnjih dni. 1848–2018 bo možno kupiti s posebnim popustom.

PRESTAVLJENOPonedeljek, 16. marec 2020 ob 17.00
Narodni dom, Ul. Filzi 14, Trst
Pogovor o tržaški pisateljici Ivanki Hergold in njenem romanu Nož in jabolko
Slavistično društvo iz Trsta v sodelovanju s Slovensko matico prireja pogovor o tržaški pisateljici Ivanki Hergold, ki ga bo uvedla in vodila Loredana Umek. Na pogovoru sodelujejo dr. Ivan Verč, dr. Marta Verginella in dr. Ignacija J. Fridl v imenu založbe Slovenska matica. Poslušalci bodo prisluhnili tudi dvema odlomkoma iz romana.
Roman Nož in jabolko bo možno kupiti s posebnim popustom.

PRESTAVLJENOČetrtek, 19. marec 2020 ob 19. uri
Župnija Postojna, Vilharjeva 2, Postojna
Pogovarjamo se o evtanaziji s prof. dr. Matjažem Zwittrom
Predavanje in pogovor prof. dr. Matjaža Zwittra o evtanaziji z občankami in občani Postojne.
Knjiga Pogovarjamo se o evtanaziji bo na prodaj po znižani ceni.

PRESTAVLJENOPetek, 20. marec 2020, od 9.00 –16.30
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Znanstveno srečanje Simon Rutar in Beneška Slovenija
Z letnico 1899 je takrat še tako imenovana Matica slovenska v svoji zbirki Slovenska zemlja kot njen 3. del izdala prirodoznanski in zgodovinski spis Beneška Slovenija, ki ga je pripravil Simon Rutar. Delo je dejansko izšlo leta 1900, tako da letos praznujemo 120-letnico tega pomembnega knjižnega prikaza, s katerim je bila Benečija uzaveščena kot geografski prostor, ki ga pomembno sooblikujejo Slovenci. Slovenska matica bo jubilej obeležila s celodnevnim znanstvenim srečanjem, na katerem bodo sodelovali številni strokovnjaki z različnih področij, še posebej gosti iz Benečije. Dogodek podpira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

PROGRAM SREČANJA
9.00 –9.05 Pozdravni nagovor predsednika Slovenske matice dr. Aleša Gabriča
9.05 –9.25 dr. Robert Devetak: Oris življenja in dela Simona Rutarja
9.25 –9.45 doc. dr. Peter Mikša: Na visokih gorah: Simon Rutar – odbornik Slovenskega planinskega društva v času nastanka (1893) in eden prvih sodelavcev Planinskega vestnika
10.05 –10.25 dr. Primož Pipan: Zemljepisna imena in dediščina v knjigi Beneška Slovenija Simona Rutarja.
10.25 –10.45 Debata
10.45 –11.00 Odmor
11.00 –11.20 Karla Kofol: Kako v zgornjem Posočju ohranjamo spomin na Simona Rutarja
11.20 –11.40 Giorgio Banchig: »Proč z Avstrijo!« Zakaj so se beneški Slovenci opredelili za Italijo
11.40 –12.00 izr. prof. dr. Jernej Zupančič: Beneška Slovenija: geografija slovenskega zahodnega roba
12.00 –12.20 Debata
12.30 –14.00 Kosilo
14.00 –14.20 Igor Černo: Terske doline: najbolj zahodni del slovenskega jezikovnega prostora
14.20 –14.40 dr. Branko Marušič: O začetkih književnega ustvarjanja beneških Slovencev
14.40 –15.00 doc. dr. Danila Zuljan Kumar: Mladi in slovenska identiteta v Beneški Sloveniji
15.00 –15.15 Odmor
15.15–15.35 dr. Petra Testen: Beneške »dikle« v Matajurju (1950–1973)
15.35–15.55 Zdravko Likar: Odnosi med Posočjem in Benečijo od druge svetovne vojne do danes
15.55–16.30 Zaključna debata

PRESTAVLJENOSreda, 25. marec 2020, ob 11. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Predstavitev knjige Salvatorja Žitka Paul Valery, njegov koprsko-tržaški rod in odnos do evropskega duha med svetovnima vojnama
V letu 2020 praznujemo 50. letnico frankofonije. Organisation internationale de la Francophonie (OIF) je dobila svoj institucionalni okvir v Niameyu 20. marca 1970. Letos bo na dan frankofonije v njenem rojstnem mestu začetek praznovanj 50. obletnice, dogodki, povezani s tem jubilejem, pa bodo trajali vse leto in se zaokrožili decembra z vrhom frankofonije v Tunisu. Slovenija bo v tem letu organizirala več prireditev v prestolnici in drugih mestih, kjer je zaznati frankofonsko in frankofilsko delovanje.
Kulturno društvo Peter Martinc v Kopru že dve desetletji s svojim delovanjem ohranja med učenci, dijaki in zainteresirano javnostjo prisotnost francoskega jezika in kulture na južnem Primorskem. Tokrat bo na Slovenski matici predstavilo knjigo, ki je izšla v knjižnici Annales Majora v založbi Zgodovinskega društva za Južno Primorsko in Inštituta IRRIS, 2018. Znanstvena monografija predstavlja izvor, ustvarjalno življenje in vlogo enega največjih francoskih pesnikov in intelektualcev modernega časa Paula Valéryja, in sicer od konca 19. stoletja do njegove smrti leta 1945. Podrobneje je prikazano tudi njegovo delo v odborih in komisijah Društva narodov ter nekateri njegovi značilni pogledi na mednarodno dogajanje, zlasti njegove svetovno-nazorske opredelitve. Delo zaključuje Valéryjev pogled in odnos do slovanskega sveta, posebno do slovanskih jezikov in kulture ter posameznih del naših avtorjev, ki so se v prevodih pojavljali na francoskem knjižnem trgu. Poleg avtorja bo delo komentiral izredni član SAZU prof. dr. Boris A. Novak.
Dogodek v sodelovanju s Slovensko matico organizira Kulturno društvo Peter Martinc.

PRESTAVLJENOPetek, 27. marec 2020 ob 19. uri
Župnija Koseze, Podutiška 20, Ljubljana Koseze
Pogovarjamo se o evtanaziji s prof. dr. Matjažem Zwittrom
Predavanje in pogovor prof. dr. Matjaža Zwittra o evtanaziji v ljubljanskih Kosezah.
Knjiga Pogovarjamo se o evtanaziji bo na prodaj po znižani ceni.

PRESTAVLJENOTorek, 31. marec 2020 ob 18. uri
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, čitalnica Fulvia Tomizze, Čevljarska ulica 22, Koper
Slovensko gledališče v Trstu. Od prvih nastopov do današnjih dni. 1848–2018 z dr. Bogomilo Kravos
Pogovor z avtorico dr. Bogomilo Kravos bo vodila Jasna Čebron.
Knjigo Slovensko gledališče v Trstu. Od prvih nastopov do današnjih dni. 1848–2018 bo možno kupiti s posebnim popustom.

Vljudno vabljeni na vse prireditve.

Košarica je prazna