Matičin septembrski novičnik

Septembrska knjižna bera Slovenske matice prinaša pomembna dela slovenske in svetovne preteklosti in sedanjosti. V branje ponujamo spomine enega naših osrednjih muzikologov dr. Primoža Kureta v osveženi podobi Matičine zbirke Spomini in srečanja, svetovnim klasikom v zbirki Vezana beseda pa se pridružuje Človekovo življenje, pretresljivo dramsko besedilo izpod peresa Leonida Nikolajeviča Andrejeva. Njegove Črne maske so navdihnile tudi našega glasbenega virtuoza Marija Kogoja, ki je glavni protagonist najnovejšega romana Dušana Merca, ki bo v knjigarnah in knjižnicah konec septembra. V novi zbirki Annales ZRS Koper in Slovenske matice Razsežnosti slovenstva bo izšla prva celovita in interdisciplinarna obravnava izrazov moči slovenskega jezika avtorice prof. dr. Vesne Mikolič. Nenavadni dnevi Borisa Pasternaka, ki prihajajo med nas ob 130-letnici avtorjevega rojstva in 60-letnici njegove smrti, pa bodo nemara potrdili mnenje mnogih, da je bil avtor Doktorja Živaga najprej in predvsem pesnik.

O sveže izdanih knjigah in drugih aktualnih vsebinah se bomo pogovarjali na številnih dogodkih, z dvema posvetoma se bomo priklonili velikima osebnostma slovenske kulture in umetnosti, Simonu Rutarju in Niku Kralju, stik z bralci pa bomo tudi zaradi negotovih zdravstvenih razmer vzpostavljali vse bolj tudi v virtualnem svetu. Vabimo vas, da pred vsakim dogodkom obiščete spletno stran Slovenske matice in preverite morebitne odpovedi ali spremembe v programu, ki ga bomo izvajali ob upoštevanju vseh potrebnih priporočil.

Slovenska matica, najstarejša slovenska posvetna založba, ostaja tudi danes živo srečevališče: srečevališče visoke znanosti in vrhunske umetnosti, duha in zgodovine, osebnega in skupnega. V času hitrih sprememb, naraščajoče individualizacije in fragmentacije vseh polj védenja in delovanja ponuja številne priložnosti za poglobljeno razumevanje družbe in narave, za doživljanje lepega in ustvarjalno vznemirljivega.

Dobrodošli torej v Matičinih prostorih – knjižnih, fizičnih in virtualnih – pri soustvarjanju bolj odprtega in celovitega pogleda na našo prihodnost.

mag. Miljana Cunta,
tajnica-urednica


Matičine knjižne novosti

V septembru napovedujemo:

Iz zbirke Spomini in srečanja
Primož Kuret: Iz parterja. Nekaj spomina
V svoji prvi avtobiografiji dr. Primož Kuret, velika osebnost slovenske in evropske muzikologije, sede v parter pred prizorišče svojega življenja, da bi spominsko podoživel najlepše pa tudi najgrenkejše trenutke. Tako pobliže spoznamo avtorjevo z vojno zaznamovano otroštvo, veliko čustveno bližino z očetom akademikom dr. Nikom Kuretom ter ustvarjalna gimnazijska leta; z njim se sprehodimo skozi kozmopolitski Dunaj in pogledamo v zakulisje intelektualnih trenj doma. Iz parterja je iskren in iskriv zapis o življenju, ki je ne glede na vse ovire ostalo zapisano umetnosti, obenem pa je tudi dragoceno pričevanje o razgibanem dvajsetem stoletju v Sloveniji in Evropi.
Knjiga je izšla v sozaložništvu Slovenske matice in Slovenskega gledališkega inštituta in ob podpori Festivala Ljubljana.

Izvirno slovensko leposlovje
Dušan Merc: Črna maska. Fragmenti iz življenja Marija Kogoja
Najnovejši roman Dušana Merca je zasnovan na biografskih okruških velikega skladatelja Marija Kogoja. Izhajajoč iz stvarnih in v mnogočem kontroverznih življenjskih okoliščin, pa v središče zanimanja postavlja kompleksno notranje doživljanje avtorja opere Črne maske, ki je zasnovana po istoimenskem besedilu ruskega dramatika Leonida Andrejeva. Dejanska psihična labilnost se prepleta s fiktivnimi vložki tesnobnih razpoloženj. Črna maska je roman o identiteti in bratomoru, o krhkosti notranjega življenja in volji do moči, torej o vseh tistih temeljnih eksistencialnih toposih, ki se posebej živo odpirajo v prelomnih časih.
Knjigo je izšla ob finančni podpori Javne agencije za knjigo RS.

Iz zbirke Razsežnosti slovenstva
Vesna Mikolič: Izrazi moči slovenskega jezika
Knjiga, prva iz skupne knjižne zbirke Annales ZRS Koper in Slovenske matice, predstavlja tudi prvo celovito in interdisciplinarno obravnavo moči slovenskega jezika. Delo prinaša opis intenzitete jezika, ki je utemeljena kot jezikoslovno-pragmatična kategorija in predstavljena v različnih diskurzih, od znanosti do oglaševanja in politike, pa tudi v leposlovju, kjer so sredstva za stopnjevanje moči literarnega jezika zaradi njegove izrazno-estetske funkcije še posebej pomembna. Zadnji del monografije obravnava pomemben odnos med intenziteto jezika ter nasilnim in sovražnim govorom. Predstavljeni so primeri (ne)nasilnega govora v času fašizma in v sodobni omrežni družbi, na koncu pa še izvirni jezikovnodidaktični pristopi, s katerimi med mladimi razvijamo učinkovito in nenasilno komunikacijo.

Iz zbirke Vezana beseda
Leonid Nikolajevič Andrejev: Človekovo življenje
Prevod in spremna beseda: Drago Bajt
Človek v tragičnem boju z usodo, temeljna snov ustvarjanja Leonida Andrejeva, je našla izviren izraz v romanih, novelah in povestih, najbolj prepričljivo pa nemara prav v dvaindvajsetih dramah, ki pod vplivom Nietzscheja in Schopenhauerja prikazujejo univerzalno dihotomijo bivanja, razpetost med življenjem in smrtjo. Človekovo življenje, igra v petih prizorih, ki sta jo uprizorila tako Mejerhold kot Stanislavski, danes velja za avtorjevo osrednje dramsko delo in po mnenju Aleksandra Bloka tudi najbolj avtobiografsko. Gre za filozofsko dramo v stilizirani in lirično izčiščeni dramski govorici, ki razgrinja življenje kot potovanje proti smrti. V njej je naturalistični videz odstranjen, svet pa je prikazan v svojem zaostrenem, zgoščenem bistvu, kot golo stanje razuma in duše.
Knjiga je izšla ob podpori Javne agencije za knjigo RS.

Iz zbirke Prevodi iz svetovne književnosti
Boris Pasternak: Nenavadni dnevi. Izbrane pesmi
Prevedli: Tone Pavček, Janez Menart, Marjan Strojan
Izbor in spremna beseda: Marjan Strojan
Boris Leonidovič Pasternak je eno osrednjih imen ruske književnosti dvajsetega stoletja. Njegov izjemni pomen je prepoznala tudi Kraljeva švedska akademija s podelitvijo Nobelove nagrade leta 1958, ki pa jo je avtor zaradi političnih pritiskov zavrnil. Obletnico avtorjevega rojstva in smrti obeležujemo z izidom knjige Nenavadni dnevi, ki prinaša izbor Pasternakove poezije v vrhunskih prepesnitvah Toneta Pavčka in Janeza Menarta ter z novimi prevodi Marjana Strojana. Pesmi odlikujejo intelektualna širina, senzibilnost in muzikaličnost, ob vsem naštetem pa tudi razprtost v živeto življenje, ki je s svojo erotično zanesenostjo in teminami tanatosa osrednji vir pesnikovega navdiha.
Knjiga je izšla v sozaložništvu Slovenske matice in Slovenskega centra PEN.

Matičini dogodki:

Matica pod zvezdami
Ponedeljek, 31. 8., ob 19. uri
Atrij Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana
Lirični dialogi: Mozaiki poezije
Matičinim knjižnim zbirkam so se v letu 2019 pridružili Mozaki, ki prinašajo izvirno slovensko poezijo. Zbirko je inavgurirala knjiga Braneta Senegačnika Pogovori z nikomer, ki je bila v letu 2020 nominirana za Cankarjevo nagrado; drugi zvezek, naslovljen Enajst let in pol tišine, ki bo izšel to jesen, pa prinaša poezijo Davida Bandlja. V času, ko slovenski založniški prostor doživlja krčenje, poezija pa z zapiranjem v ozke kroge piscev in poklicnih preučevalcev vse bolj izgublja svoje raznoliko bralsko občinstvo, bomo Mozaike proslavili in pospremili na pot s pogovorom o poeziji kot govorici celega človeka. Kakšni časi se pišejo za poezijo? Kako jo brati, kako o njej govoriti in kako jo pisati, ne da bi se izneverili njenim izvorom? Z dr. Ignacijo Fridl Jarc, ki je zasnovala Mozaike, ter pesnikoma dr. Davidom Bandljem in dr. Branetom Senegačnikom se bo pogovarjala Miljana Cunta.

Matičini posveti
Sreda, 2. 9., od 9.00 do 14.30
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Posvet o Simonu Rutarju in Beneški Sloveniji
V letu 2020 mineva 120 let od izida Beneške Slovenije (1899), dragocenega regionalnega dela enega prvih šolanih slovenskih zgodovinarjev in geografov Simona Rutarja (1851–1903). Delo s podnaslovom Prirodoznanski in zgodovinski opis s 15 podobami je izšlo v letu 1900 v okviru serije knjig »Slovenska zemlja«, III. del, čeprav je Beneška Slovenija po plebiscitu 1866 pripadla Kraljevini Italiji. Obletnica je hkrati priložnost, da se Beneški Sloveniji pa tudi delu Simona Rutarja posvetimo tudi z etnološkega, geografskega, jezikovnega in zgodovinskega zornega kota.
Posvet organizirata Slovenska matica in Raziskovalna postaja ZRC SAZU Nova Gorica.

Program posveta
9.00–10.30
Pozdravna nagovora
izr. prof. dr. Aleš Gabrič, predsednik Slovenske matice
dr. Robert Devetak: Oris življenja in dela Simona Rutarja
doc. dr. Peter Mikša: Na visokih gorah: Simon Rutar – odbornik Slovenskega planinskega društva v času nastanka (1893) in eden prvih sodelavcev Planinskega vestnika
Karla Kofol: Kako v zgornjem Posočju ohranjamo spomin na Simona Rutarja
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.30
dr. Primož Pipan, ZRC SAZU: Zemljepisna imena in dediščina v knjigi Beneška Slovenija Simona Rutarja
izr. prof. dr. Jernej Zupančič: Beneška Slovenija: geografija slovenskega zahodnega roba
Giorgio Banchig: »Proč z Avstrijo!« Zakaj so se Beneški Slovenci opredelili za Italijo
dr. Branko Marušič: O začetkih književnega ustvarjanja Beneških Slovencev
12.30–12.45 Odmor
12.45–14.30
dr. Petra Testen: Beneške »dikle« v Matajurju (1950–1973)
doc. dr. Danila Zuljan Kumar: Mladi in slovenska identiteta v Beneški Sloveniji
Igor Černo: Terske doline: najbolj zahodni del slovenskega jezikovnega prostora
Zdravko Likar: Odnosi med Posočjem in Benečijo od druge svetovne vojne do danes

Matica pod zvezdami
Četrtek, 3. 9., ob 19. uri
Atrij Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana
Predstavitev knjige Primoža Kureta Iz parterja
O življenju z glasbo, kozmopolitskem Dunaju in domačih intelektualnih trenjih, o odraščanju v povojni Ljubljani in odnosu z očetom Nikom Kuretom se bo ob izidu knjige spominov z avtorjem in jubilantom dr. Primožem Kuretom pogovarjal izr. prof. dr. Aleš Gabrič.

Matičini posveti
Ponedeljek, 7. 9., od 9.00 do 13.00
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Posvet ob 100-letnici Nika Kralja
V letošnjem letu obeležujemo stoto obletnico rojstva Nika Kralja, prvega mednarodno priznanega profesionalnega industrijskega oblikovalca v nekdanji Jugoslaviji. Kralj je bil najprej vodja oblikovalskorazvojne tovarniške službe v tovarni Stol, nato profesor na Fakulteti za arhitekturo in ustanovitelj Inštituta za industrijsko oblikovanje, ves čas pa tudi promotor svoje stroke, pobudnik številnih natečajev ter široko družbeno in politično angažiran državljan. Ob tej priložnosti bo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na ogled razstava o prototipih igrač, ki jih je zasnoval Niko Kralj, v stalno razstavo pa so umestili tudi pravkar restavrirane fotokolaže, ki predstavljajo izbor njegovih zgodnjih del za tovarno Stol.
Posvet organizirata Slovenska matica in Muzej za arhitekturo in oblikovanje.

Program posveta
9.00–11.00
Pozdravna nagovora
predsednik Slovenske matice izr. prof. dr. Aleš Gabrič in direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje mag. Matevž Čelik Vidmar
prof. dr. Veronika Kralj Iglič: Prispevek Nika Kralja k umetnosti v industrijskem oblikovanju
doc. dr. Barbara Predan: Kraljeva morfologija
prof. dr. Jasna Hrovatin: Niko Kralj – utemeljitelj slovenskega industrijskega oblikovanja
dr. Cvetka Požar: Oblikovanje kot soustvarjalec družbenega napredka v 50. in 60. letih na Slovenskem
dr. Marta Rendla: Čas Nika Kralja: Racionalno, ekonomično, industrijsko
11.00–11.15 Odmor
11.15–13.00
Miha Špiček: Dopolnitev zbirk Slovenskega etnografskega muzeja s seminarskimi nalogami,
nastalimi v okvirju seminarja pri prof. Niku Kralju na temo slovenskega kozolca
Špela Šubic: Oblikovanje stolov za tovarno Stol
dr. Iva Ceraj: Kreativna standardizacija kancelarijskog namještaja:
Niko Kralj i Stol, Bernardo Bernardi i TVIN – formativni utjecaj i poveznice
Matej Feguš: Oblikovanje z družbenim učinkom
Natalija Lapajne: Od matrice do igrače

Matica pod zvezdami
Četrtek, 10. 9., ob 19. uri
Atrij Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana
Predstavitev knjige Leonida Andrejeva Človekovo življenje
O osrednjem in najbolj avtobiografskem delu Leonida Andrejeva Človekovo življenje se bo s prevajalcem in avtorjem spremne študije Dragom Bajtom pogovarjal Matic Kocijančič.

Matičini pogovori
Torek, 15. 9., ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Ogled filma Streli v Bazovici in pogovor z gosti
Odpor Slovencev za rapalsko mejo proti nasilni italijanizaciji in fašizaciji je potekal na različnih ravneh, od politične do kulturne, na nasilje pa so znali protifašisti odgovoriti z enako mero. Ob oživljenih tendencah historičnega revizionizma na eni in poskusov preseganja razlik na drugi strani antifašizem primorskih Slovencev ponuja priložnosti za nove poudarke in premisleke. Po ogledu filma Streli v Bazovici bo o različnih vidikih protifašističnega odpora Ervin Hladnik – Milharčič razpravljal z gosti Markom Bidovcem, Milanom Pahorjem in dr. Egonom Pelikanom.

Matičina predavanja
Torek, 22. 9., ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
dr. Peter Skoberne: Sto let Spomenice o varstvu narave
Letošnje praznovanje 100-letnice Spomenice o varstvu narave je priložnost, da namenimo nekoliko več pozornosti dejavnosti varstva narave v Sloveniji. Dne 20. januarja 1920 je namreč Odsek za varstvo prirode in prirodnih spomenikov pri Muzejskem društvu za Slovenijo predložil vladi Spomenico – jedrnat in vsebinsko dobro utemeljen program varstva narave v Sloveniji. Opozorili so na nujnost ustanavljanja zavarovanih območij, zavarovanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, varstva jam in jamskega živalstva ter popularizacijo varstva narave. Poleg vsebine Spomenice se bomo v predavanju dotaknili okoliščin nastanka ter se posvetili članom Odseka in vplivu dokumenta na nadaljnji razvoj varstva narave v Sloveniji.

Matica pod zvezdami
Četrtek, 24. 9., ob 19. uri
Atrij Slovenke matice, Kongresni trg 8, Ljubljana
Predstavitev romana Dušana Merca: Črna maska. Fragmenti iz življenja Marija Kogoja
O skrivnostnem življenju Marija Kogoja, avtorja znamenite opere Črne maske, in o Mariju Kogoju – literarnem liku bomo razmišljali ob izidu najnovejšega romana predsednika Društva slovenskih pisateljev Dušana Merca.

Matičina knjižna potovanja
Petek, 25. 9., ob 19. uri
Hotel Park, Bled
Literarno branje: Nenavadni dnevi Borisa Pasternaka
v okviru 52. Mednarodnega srečanja pisateljev na Bledu
Ob izidu izbranih pesmi velikana ruske literature Borisa Pasternaka bodo Saša Pavček, Marjan Strojan, Natalija Zagoričnik, Manca in Benjamin Izmajlov in drugi udeleženci pisateljskega srečanja brali avtorjeve pesmi v prevodih.

Matičina knjižna potovanja
Torek, 29. 9., ob 19. uri
Knjižnica Ksaverja Meška, Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec
Predstavitev romana Nož in jabolko Ivanke Hergold
O literarnem biseru, romanu Nož in jabolko in o njegovi avtorici, eni tistih pisateljic z geografskega roba slovenske zavesti, ki jih ne bi smeli pozabiti, ko pišemo zgodovino povojne slovenske književnosti, bosta spregovorila tržaški pesnik in pisatelj Marko Kravos in Slovenjgradčan, pisatelj in profesor slovenistike Andrej Makuc. Uvodno besedo bo imela direktorica knjižnice Draga Ropič.

Matičina knjižna potovanja
Sreda, 30. 9., ob 18. uri
Piran, Morska biološka postaja
Predstavitev monografije Slovenska Istra I
Slovenska Istra I je prva od dveh knjig, ki v prispevkih uglednih avtorjev in s pomočjo dragocenega slikovnega gradiva osvetljuje naravoslovne vidike tega prostora. Na slikoviti lokaciji Morske biološke postaje v Piranu bomo z uredniki in gosti predstavili to razkošno monografijo in se tako sprehodili po najzahodnejši in eni najlepših slovenskih pokrajin.

Matica na videu
Matičine knjižne novosti bomo s predavanji, pogovori in branji predstavljali tudi na spletu. Prva v nizu bo predstavitev monografije Slovenska Istra I z urednikom prof. dr. Jernejem Pavšičem. Vabljeni k spremljanju Matičinega YouTube kanala.

Zahvala

Program Slovenske matice finančno omogočajo Javna agencija za knjigo RS, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Mestna občina Ljubljana, Urad za Slovence v zamejstvu in svetu in Ministrstvo za kulturo RS. Vsem – pa tudi že navedenim sozaložnikom in podpornikom posameznih knjig – se iskreno zahvaljujemo.

Pomembno obvestilo

Vsi predstavljeni dogodki bodo potekali ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede virusa SARS-CoV-2, ki bodo v veljavi v času izvedbe in ki bodo takrat objavljeni na spletni strani inštituta www.nijz.si

Košarica je prazna