Matičin oktobrski novičnik

Beseda vodje Matičinega odseka

Naravoslovno-tehniški odsek pri Slovenski matici vodim od leta 2014. Vodstvo sem nasledil po prejšnjem predsedniku dr. Rajku Pavlovcu. Pod njegovim vodstvom so se vrstile predvsem številne ekskurzije po domačih krajih, ki jih je profesor popestril tako z naravoslovnimi kot tudi umetnostnozgodovinskimi vsebinami. K pestrosti in privlačnosti teh dogodkov je prispeval tudi njegov dobrovoljen značaj, saj je vse dogodke obarval še s šalami in anekdotami že med vožnjo z avtobusom. Tako so bile njegove ekskurzije zelo dobro obiskane, še posebno zato, ker jih je številčno obogatil tudi s člani društva Exlibris Sloveniae, kjer je bil prav tako aktiven kot tajnik in popularizator male grafike. Bil je odličen organizator. Vse trase napovedanih ekskurzij je najprej sam obšel, obvozil in se dogovarjal za sprejeme na predvidenih točkah postanka. Poleg ekskurzij je organiziral občasna predavanja zanimivih naravoslovcev in okrogle mize o aktualnih temah.
S pomočjo članov odseka sem skušal nadaljevati njegov program. Z velikim optimizmom smo se lotili oživitve ekskurzij. Nekajkrat smo poskušali organizirati obisk vesoljskega laboratorija v Planici, ekskurzijo v Trento, vendar nam nikoli ni uspelo. Zanimanje za ekskurzije v domače kraje je poniknilo. Zato smo se osredotočili na prirejanje naravoslovno-tehniških predavanj. Sprva so bila predavanja priložnostna in neredna, pozneje smo organizirali redna mesečna predavanja in pripravili koledar prireditev za vse leto. Predavanja so zbudila zanimanje in obisk se je postopoma povečeval. Pridobili smo redne poslušalce. Izbirali smo različne teme predavanj, s katerimi smo zajeli široko paleto naravoslovno-tehniških vsebin. Vsi raziskovalci, ki smo jih zaprosili za predavanja, so se takoj odzvali in nihče ni zahteval honorarja. Skromno smo se jim oddolžili le s knjigo iz naše založbe.
Naša prizadevanja za uresničitev vsakoletnega programa je na žalost zavrla epidemija, a jeseni z začrtanim programom nadaljujemo. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

dr. Jernej Pavšič,
vodja Naravoslovno-tehniškega odseka pri Slovenski matici

Matičine knjižne novosti

Iz zbirke Razprave in eseji
Henrik Neubauer: Svetovna zgodovina plesa
Plesalec, koreograf, učitelj in profesor plesa dr. Henrik Neubauer s Svetovno zgodovino plesa pomembno zapolnjuje vrzel na področju zgodovinskih pregledov plesne umetnosti pri nas. Upoštevajoč tradicionalno kronološko členitev evropske zgodovine na stari, srednji in novi vek, pregledno in sistematično razgrinja razvoj plesa od evropskih renesančnih dvorov do sodobnosti. Evropsko perspektivo dopolnjuje s pregledom zgodovine plesa in baleta na Slovenskem. Historični pojavi so prikazani v širšem kontekstu družbenih in duhovnih dogajanj, v ospredju te bogate monografije pa so vselej ustvarjalci, plesni inovatorji in koreografi, ki so trajno zaznamovali in preoblikovali plesno umetnost svojega časa.
Knjiga je izšla ob podpori Javne agencije za knjigo RS.

Helfried Valentinitsch: Deželnoknežji rudnik živega srebra Idrija v obdobju med letoma 1575 in 1659
Prevedel Alfred Leskovec
Delo zgodovinarja dr. Helfrieda Valentinitscha iz leta 1981 je obsežna zgodovinska razprava o delovanju idrijskega živosrebrnega rudnika po podržavljenju konec 16. in v prvi polovici 17. stoletja. Predstavljeni so tehnični razvoj, proizvodnja, pravne in socialne razmere v rudniku ter načini pridobivanja živega srebra. Monografija, ki je nastala na podlagi dolgoletnega študija arhivskega gradiva, kaže na izjemen pomen idrijskega rudnika, enega prvih in največjih zgodnjekapitalističnih podjetij v Evropi. Opremljena je z življenjepisi vseh rudniških upraviteljev, uvodno poglavje pa prinaša pregled razvoja rudnika.
Knjiga je izšla v sozaložništvu s Centrom za upravljanje s kulturno dediščino živega srebra Idrija ter s podporo Javne agencije za knjigo RS, Ministrstva za kulturo in podjetja Kolektor Group d. o. o.

Iz zbirke Razsežnosti slovenstva
Milan Bufon: Ethnos in topos
Delo dr. Milana Bufona Ethnos in topos je plod večletne znanstvene raziskave, ki obravnava spreminjanje etnične in socialne strukture zgodovinsko slovenskih krajev na Tržaškem ozemlju. Posveča se narodnostni in družbeno-ekonomski podobi tega prostora v treh ključnih fazah: izhodiščnem ruralnem obdobju, obdobju industrializacije ter sodobnem času, ko splošno terciarizacijo spremlja temeljito spreminjanje narodnostne podobe nekdaj skoraj povsem slovenskih krajev. Monografija nudi vpogled v dragocene podatke o razvoju narodnostne strukture v tem robnem delu slovenskega etničnega ozemlja in s premišljevanjem o novih oblikah sobivanja med slovenskim in priseljenim prebivalstvom odpira svež pogled in nova spoznanja o Slovencih na Tržaškem, njihovi številčnosti, vitalnosti in integraciji.
Knjiga je izšla v sozaložništvu z znanstveno založbo Annales ZRS Koper in v soizdajateljstvu s Slovenskim raziskovalnim inštitutom. Izdajo je finančno podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Matičini zborniki
Aleš Gabrič (ur.): 100 let Univerze v Ljubljani
V monografiji so predstavljeni rezultati znanstvenega posveta, ki sta ga ob 100-letnici ustanovitve prve slovenske univerze pripravili Slovenska matica in Univerza v Ljubljani. Že znanim podatkom o ustanovitvi in razvoju ljubljanske univerze so dodane nove analize, ki pojasnjujejo, s kako habilitiranimi učitelji je sploh lahko računala mlada univerza, kako so profesorski krogi vplivali na druga področja, npr. na slovensko sodstvo ali ustanavljanje Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Delovanju univerze v zaostrenih političnih razmerah so dodana razmišljanja o avtonomiji univerze, o dejavnosti študentov in njihovem socialnem statusu. Nismo pa pozabili niti na kulturno dediščino univerze v njenih arhivih in umetnostni zbirki.
Zbornik je izšel ob podpori Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS in Mestne občine Ljubljana.

MATIČINI DOGODKI

Matičini pogovori
Ponedeljek, 5. 10., ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Človek človeku človek: okrogla miza o zdravju človečnosti v (post)koronskem času
Slovenska matica v sodelovanju z ZRS Koper – Inštitutom za filozofske študije in Društvom slovenskih izobražencev iz Trsta prireja omizje humanističnih mislecev in ustvarjalcev, ki bodo vsak znotraj svojega področja delovanja in ustvarjanja razmišljali o perečih vprašanjih (post)koronskega časa. Filozof dr. Lenart Škof, duhovnik pater Karel Gržan ter kipar in Unescov umetnik za mir Marko Pogačnik se bodo dotaknili vprašanj družbenega zdravja in pandemične krize človečnosti. Pogovor bo vodil filozof in član Društva slovenskih izobražencev prof. Jernej Šček.

Matičina knjižna potovanja
Sreda, 7. 10., ob 18. uri
Center za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok pri Kopru
Predstavitev monografije Slovenska Istra I
Slovenska Istra I je prva od dveh knjig, ki v prispevkih uglednih avtorjev in s pomočjo dragocenega slikovnega gradiva osvetljuje naravoslovne vidike tega prostora. Tokratno predstavitev te razkošne monografije bomo pripravili v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Z uredniki in avtorji prispevkov se bomo sprehodili po najzahodnejši in eni najlepših slovenskih pokrajin.

Matičini zamejski dogodki
Sreda, 7. 10., ob 11. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Predstavitev novih knjig o zgodovini in sodobni ustvarjalnosti koroških Slovencev
V sodelovanju s Klubom koroških Slovencev v Ljubljani ter z osrednjima kulturno-prosvetnima organizacijama koroških Slovencev predstavljamo knjižne novosti v okviru 18. Koroških kulturnih dnevov v Ljubljani.

Matičina knjižna potovanja
Ponedeljek, 12. 10., ob 19. uri
Dvorana Društva slovenskih pisateljev in Slovenskega centra PEN, Tomšičeva 12, Ljubljana
Večer v spomin na Borisa Pasternaka
Ob 130-letnici rojstva in 60-letnici smrti Borisa Pasternaka je Slovenska matica v sodelovanju s Slovenskim centrom PEN izdala Nenavadne dneve, zbirko izbranih pesmi Borisa Pasternaka s prevodi Toneta Pavčka in Janeza Menarta ter tridesetimi novimi prepesnitvami Marjana Strojana. Na večeru, posvečenem temu velikanu ruske književnosti, se bo dr. Edvard Kovač pogovarjal s prevajalcem Marjanom Strojanom, ki bo bral Pasternakove pesmi v slovenskem prevodu. V izvirniku bo Pasternakove pesmi prebirala Natalija Zagoričnik, sopranistka Christina Thaler Strojan pa bo spominski pesniški večer pospremila s samospevi.

Matičina knjižna potovanja
Ponedeljek, 12. 10., ob 18. uri
Galerija Magazin, Ulica sv. Barbare 4-5, Idrija
Predstavitev knjige Deželnoknežji rudnik živega srebra Idrija v obdobju med letoma 1575 in 1659
Delo zgodovinarja dr. Helfrieda Valentinitscha v prevodu Alfreda Leskovca je obsežna zgodovinska razprava o delovanju idrijskega živosrebrnega rudnika po podržavljenju konec 16. in v prvi polovici 17. stoletja. O tehničnem razvoju, proizvodnji, pravnih in socialnih razmerah ter drugih vidikih enega prvih in največjih zgodnjekapitalističnih podjetij v Evropi se bodo pogovarjali dr. Aleš Gabrič, Alfred Leskovec, dr. Jože Čar, Ivica Kavčič in dr. Žiga Zwitter.
Dogodek soorganizirajo Center za upravljanje s kulturno dediščino živega srebra Idrija, Slovenska matica in Mestna knjižnica in čitalnica Idrija.

Matičina predavanja
Torek, 13. 10., ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Dr. Matija Turk: Paleolitske raziskave Franca Osoleta ob 100-letnici rojstva
Oktobrsko predavanje Naravoslovno-tehniškega odseka pri Slovenski matici je posvečeno paleolitskim raziskavam dr. Franca Osoleta (1920‒2000), ki je s svojim raziskovalnim in pedagoškim delom pomembno prispeval k razvoju slovenske paleolitske arheologije. Posvečal se je proučevanju jamskih sedimentov in klimatskih sprememb, obenem pa je bil tudi odprt za druge znanstvene discipline in metode, ki bi lahko pripomogle k natančnejši kronološki umestitvi paleolitskih najdb.

Matica pod zvezdami
Četrtek, 15. 10., ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Lirični dialogi: Paul Valéry
Ob izidu knjige dr. Salvatorja Žitka Paul Valéry: njegov koprsko-tržaški rod in odnos do evropskega duha v času med svetovnima vojnama, ki je izšla pri založbi Annales Majora, bosta avtor in gost večera dr. Boris A. Novak razprla znana dejstva in manj znane zanimivosti iz življenja in ustvarjanja tega velikega francoskega pesnika in misleca, ki je bil povezan tudi z našimi kraji. Pogovor, ki se pridružuje prireditvam ob 50-letnici frankofonije, bo vodila dr. Lucija Čok.
Dogodek organizirata Kulturno društvo »Peter Martinc« in Slovenska matica.

Matičini zamejski dogodki
Ponedeljek, 19. 10., ob 20.30
Društvo slovenskih izobražencev, ulica Gaetano Donizetti 3, Trst, Italija
Predstavitev knjige Iz parterja Primoža Kureta
O življenju z glasbo, kozmopolitskem Dunaju in domačih intelektualnih trenjih, o odraščanju v povojni Ljubljani in odnosu z očetom akademikom dr. Nikom Kuretom se bo ob izidu knjige spominov z avtorjem in jubilantom dr. Primožem Kuretom pogovarjal dr. Aleš Gabrič.

Matičini posveti
Torek, 20. 10., od 9.30 do 13. ure
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Posvet ob 100-letnici rojstva Štefana Barbariča
Na posvetu o dr. Štefanu Barbariču, ki ga ob 100-letnici njegovega rojstva pripravlja Odsek za slovenski jezik pri Slovenski matici, bodo nastopili poznavalci življenja in dela tega pomembnega slavista in literarnega zgodovinarja. O dr. Barbariču, ki je deloval kot gimnazijski profesor, univerzitetni asistent in predavatelj na Univerzi v Ljubljani in v Zadru, kot tajnik-urednik Slovenske matice in nazadnje kot ravnatelj Slovanske knjižnice, predsedoval pa je tudi Slavističnemu društvu Slovenije, bodo spregovorili: Nada Barbarič, dr. Tone Smolej, dr. Urška Perenič, dr. Milena Mileva Blažič, mag. Kristina Košič Humar in dr. Aleš Gabrič. Posvet bo povezovala dr. Vesna Mikolič.

Matičina knjižna potovanja
Sreda, 21. 10., ob 17. uri
Glaserjeva dvorana, Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10, Maribor
Predstavitev knjige Slovenska Istra I
S Slovensko Istro I, prvo od dveh knjig, ki v prispevkih uglednih avtorjev in s pomočjo dragocenega slikovnega gradiva osvetljuje naravoslovne vidike tega prostora, potujemo v Maribor.

Matičini posveti
Četrtek, 22. 10., od 9. do 17. ure
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Posvet ob 100. obletnici koroškega plebiscita
22. oktobra 2020 mineva 100 let od koroškega plebiscita, ki je usodno zaznamoval zgodovino koroških Slovencev in čezmejne odnose med Slovenijo in Avstrijo. Na posvetu, ki ga organiziramo v prostorih Slovenske matice, bomo osvetlili takratno dogajanje in njegove posledice ter razmišljali o zgodovinski izkušnji in pogledu v prihodnost.
Posvet organizirajo Slovenska matica, Inštitut za narodnostna vprašanja in Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu.
Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Matičini pogovori
Ponedeljek, 26. 10., ob 17. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Znamenite Slovenke: Elvira Dolinar – Danica v predavanju dr. Vesne Leskošek
Slovenska matica in MIRA – Ženski odbor Slovenskega centra PEN po odmevnem začetku v letu 2019 nadaljuje s ciklom predavanj Znamenite Slovenke, ki želi obuditi spomin na izjemne, a pozabljene slovenske ustvarjalke in premišljevalke. V prvem jesenskem predavanju dr. Vesne Leskošek predstavljamo Elviro Dolinar – Danico (1870‒1961), eno prvih feminističnih avtoric pri nas.

Matica pod zvezdami
Torek, 27. 10., ob 19. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Predstavitev monografije Henrika Neubauerja Svetovna zgodovina plesa
Ob izidu monografije Svetovna zgodovina plesa se bomo z njenim avtorjem, plesalcem, koreografom in učiteljem dr. Henrikom Neubauerjem pogovarjali o plesu nekoč in danes, o velikih plesnih inovatorjih ter zgodovinski in duhovni razsežnosti te umetnosti.

Matičina knjižna potovanja
Četrtek, 29. 10., ob 18. uri
Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ul. 2, Ljubljana
Predstavitev trilogije Nesmrtnost in neumrljivost Tineta Hribarja
O trilogiji Nesmrtnost in neumrljivost, ki ponuja prikaz in interpretacijo človekove želje po neumrljivosti oz. nesmrtnosti v svetovnih religijah, filozofiji in znanosti, se bo z avtorjem akademikom dr. Tinetom Hribarjem pogovarjal dr. Janko Lozar.

Matica na videu
Matičine knjižne novosti bomo s predavanji, pogovori in branji predstavljali tudi na spletu. Predstavitvi monografije Slovenska Istra I bo v oktobru sledilo kratko predavanje akademika dr. Tineta Hribarja o njegovem prevodu knjige O stvari mišljenja Martina Heideggra. Vabljeni k spremljanju Matičinega YouTube kanala.

Zahvala
Program Slovenske matice finančno omogočajo Javna agencija za knjigo RS, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Mestna občina Ljubljana, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu in Ministrstvo za kulturo RS.

Pomembno obvestilo
Dogodki Slovenske matice potekajo ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede virusa SARS-CoV-2, ki so v veljavi v času izvedbe in ki so takrat objavljeni na spletni strani inštituta www.nijz.si. Glede na nepredvidljivost zdravstvenih razmer vas vabimo, da pred vsakim dogodkom obiščete spletno stran Slovenske matice www.slovenska-matica.si, kjer bodo objavljene vse spremembe v programu in morebitne odpovedi. Če do interneta ne dostopate redno, nas pokličite na (01) 422 43 45.

Košarica je prazna