Arhitektura slovenskih protiturških taborov

Peter Fister , 1975, 184 strani, trda vezava
ArhitekturaProtiturskihTaborov

12,11

Product Description

Knjiga prinaša sistematično zbrano gradivo in pomeni za zgodovino arhitekture na slovenskih tleh prvo, pionirsko predmetno obdelavo pri nas. Protiturški tabori nedvomno pomenijo zanimivo arhitekturno posebnost na slovenskem etničnem ozemlju. Poleg nekaterih nespornih prvin spontanega ljudskega stavbarstva odkrivamo v arhitekturi taborov posebno obliko organiziranega samoutrjevanja ali samozaščite.

Košarica je prazna