Znanstveni simpozij – 100 let Univerze v Ljubljani

06.11.2019 - 07.11.2019; Celodnevni dogodek; Zbornična dvorana UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana


Pozdravne besede prorektorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Barbara Novak in predsednik Slovenske matice dr. Aleš Gabrič

6. november 2019
9.30–11.00 Študij v Ljubljani do ustanovitve univerze
Bogdan Kolar: O prvencih univerzitetnega izobraževanja na Slovenskem
Peter Vodopivec: Slovenci na avstrijskih univerzah in univerza v slovenskih narodnih programih do leta 1918
Tatjana Dekleva: Ustanovitev univerze v Ljubljani

11.15–13.00 Uveljavljanje univerze v slovenski družbi
Aleš Gabrič: Univerza in Slovenska matica
Željko Oset: Odnosi med Univerzo v Ljubljani in SAZU skozi čas
Tone Smolej: Univerzitetno zaledje naših prvih profesorjev

13.00–14.00 Hladno-topli bife za sodelujoče
Mala sejna soba Univerze v Ljubljani

14.15–15.45 Med akademsko zavezo in politiko
Božo Repe: »Nas vodijo edino le stvarni vidiki, vsi drugi oziri, tudi politični, so nam popolnoma tuji«.
Katja Škrubej: Med vzpostavljanjem akademske skupnosti in sodne organizacije
Bojan Godeša: Univerza med drugo svetovno vojno

16.00–17.30 Vloga univerze danes
Kornelija Ajlec: Univerza v času demokratizacije in osamosvajanja Slovenije
Ošlaj Borut: Avtonomija univerze med preteklostjo in prihodnostjo
Zdravko Kobe: Kaj je avtonomija univerze?

7. november 2019
9.00-10.45 Študenti na univerzi in zunaj nje
Branko Šuštar: Študentke in študenti nove ljubljanske univerze
Srečo Dragoš: Socialno je politično – status študenta
Anton Kramberger: Paradoksi internacionalizacije univerze

11.00–12.30 Dediščina univerze

Tea Anžur: Arhivsko muzejska služba Univerze v Ljubljani
Nadja Zgonik: Umetniška zbirka Univerze v Ljubljani

Simpozij prirejata:
Slovenska matica
Univerza v Ljubljani

Košarica je prazna