Vabilo na predavanje Naravoslovno-tehniškega odseka

24.05.2022; 18:00 - 19:00; Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana


Vljudno vabljeni na predavanje prof. dr. Igorja Pravsta z naslovom Varna in kakovostna hrana: ponudba živil kot ključen dejavnik zdravja prebivalcev, ki bo v torek, 24. maja 2022, ob 18. uri v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8/I v Ljubljani.

Naša prehrana je sestavljena iz široke palete hrane in pijače. V splošnem ločimo med generičnimi in predpakiranimi živili, katerih sestava je lahko tudi regionalno zelo specifična. Podatki o sestavi živil so izjemnega pomena in imajo širok spekter uporabe. V raziskavah so ti podatki uporabni v okviru epidemioloških študij (npr. za ugotavljanje prehranskih vnosov in identifikacijo populacijskih skupin s tveganji za pomanjkanje hranil), v intervencijskih študijah, kjer so diete/živila lahko zaščitni dejavniki ali tveganja za razvoj bolezni, ter pri raziskavah ponudbe hrane. Pomembni so tudi v klinični praksi, npr. pri prehranskem svetovanju pacientom s posebnimi prehranskimi zahtevami ali zdravstvenimi stanji, za snovalce politik, npr. pri vrednotenju učinkovitosti izboljševanja sestave živil, za podjetja, npr. za prepoznavanje priložnosti za izboljšavo sestave živil, in tudi za potrošnike, saj takšni podatki podpirajo informirane odločitve in izbor zdravju koristnejših živil. Na predavanju bomo predstavili izzive in obstoječe prakse zbiranja podatkov o sestavi deset tisočev živil na tržišču ter primere, kako se ti podatki že zdaj koristno uporabljajo v praksi. Predvsem se bomo osredotočili na uporabo v znanosti in na področju javnega zdravja – vključno z identifikacijo populacijskih prehranskih izzivov prek nacionalnih prehranskih raziskav, s čimer se podpira politične odločevalce za sprejemanje na dokazih temelječih priporočil in zakonodaje.

Igor Pravst se je po zaključku doktorata na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani posvetil živilski kemiji in prehrani. Leta 2009 se je zaposlil na Inštitutu za nutricionistiko, kjer od leta 2015 vodi državni raziskovalni program »Prehrana in javno zdravje«. Njegovo raziskovalno delo je usmerjeno v raziskovanje na področju sestave živil in prehranskih navad prebivalcev. Je vodja številnih raziskav, ki potekajo v okviru nacionalnih in evropskih raziskovalnih projektov, pri čemer se še posebej osredotoča na aplikativne raziskave, katerih rezultati so neposredno uporabni za podporo javnega zdravja. Med drugim je bil vodja projekta »Trans maščobe v živilih«, na osnovi katerega je bila v Sloveniji sprejeta zakonodajna omejitev količine trans maščobnih kislin v živilih, ter nacionalne raziskave Nutrihealth, v kateri je bila prvič preučena preskrbljenost prebivalcev z mikrohranili. Poleg znanstvenega dela je aktiven tudi na pedagoškem področju – kot profesor s področja prehrane je habilitiran na Fakulteti za aplikativne vede in na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljane, kjer je bil tudi mentor več doktorskim študentom na študiju Prehrane. Je tudi član Sveta za varno hrano (MKGP), Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani (MKGP) in Medresorske delovne skupine za preoblikovanje živil (MZ) ter član uredniških odborov in recenzent v več uglednih znanstvenih revijah s področja prehrane.

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Informacije o dogodku lahko preverite na spletni strani Slovenske matice ali nas pokličete na 01 422 43 45.

Dogodek bo potekal ob upoštevanju aktualnih odlokov glede virusa SARS-CoV-2. Kulturna dejavnost se izvaja brez dodatnih omejitev števila obiskovalcev, postavitve sedežev ali izpolnjevanja pogoja PCT.

Košarica je prazna