Slovenska in svetovna demografska gibanja

17.12.2019; 18:00 - 19:00; Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana


Predavanje Naravoslovno-tehniškega odseka Slovenske matice.
V Sloveniji, Evropi in po svetu se zadnja desetletja dogajajo izredno pomembna demografska gibanja. Znanstvena analiza z metodami umetne inteligence nam pokaže vrsto dokaj preprostih vzorcev, ki pa burijo medije in ljudi. Še več, če analiziramo določene pojave iz biološkega sveta, npr. mišjo utopijo, opazimo določene podobnosti med razkrojem družbe v tem poskusu z dogajanji v najbolj razvitih civilizacijah sveta. Poleg ugotovitev, marsikaterih izvirnih, še ne objavljenih v svetovnih virih, umetna inteligenca poda tudi vrsto ukrepov, kratkoročnih in dolgoročnih, za izboljšanje razmer. Najpomembnejše je vprašanje o odnosu med stroko in dirigiranim ali emergentnim obnašanjem ljudskih množic.
Matjaž Gams, profesor in doktor računalništva, je specializiran za področje umetne inteligence, kjer deluje 40 let. Je vodja Odseka za inteligentne sisteme, član Znanstvenega sveta Instituta Jožef Stefan, soustanovitelj Slovenskega društva za umetno inteligenco, Društva za kognitivno znanost, Slovenskega tehniško-naravoslovnega društva, Slovenskega računalniškega društva ACM in Inženirske akademije Slovenije, druge z zakonom ustanovljene inženirske akademije v Sloveniji. Je predstojnik Raziskovalnega oddelka Inženirske akademije Slovenije, predstavnik za umetno inteligenco v evropskem združenju IFIP in državni svetnik za raziskovalno dejavnost. Učil je na 10 fakultetah, tudi v Nemčiji, je član uredniških odborov 10 tujih revij, sodeloval ali vodil je pribl. 200 projektov, s sodelavci ima 7 patentov. Je dolgoletni odgovorni urednik mednarodne revije Informatica, an International Journal for Computing and Mathematics. V Cobissu je navedenih čez 1400 njegovih vnosov, od tega približno polovico objav, pol od tega mednarodnih, čez 100 pa v revijah s faktorjem. Med drugim je uredil Belo knjigo slovenske demografije.

Košarica je prazna