Simpozij o akad. Danetu Zajcu

28.10.2019; 10:00 - 13:00; Akademijska dvorana SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana


PROGRAM

10.00
Milan Dekleva (izr. član SAZU): Uvodni govor
Dr. Oto Luthar (direktor ZRC SAZU): Pozdravni nagovor
Dr. Neža Zajc (Inštitut za kulturno zgodovino, ZRC SAZU): Uvod v simpozij

10.30 Dr. Ignacija Fridl Jarc: Mitos in etos v dramatiki Daneta Zajca
10.50 Dr. Matej Hriberšek: Medeja skozi Zajčeve oči. Nekaj misli o Medeji Daneta Zajca
11.10 Aleš Berger: Srečevanja z dramatiko Daneta Zajca
11.30 Ivo Svetina: Jagababa kot pesnikova oporoka

Odmor

12.00 Dr. Tomaž Toporišič: Pesniške igre onstran dramskega
12.20 Ddr. Igor Grdina: »Asskala«
12.40 Dr. Denis Poniž: Ko samota postane poezija (ob pesmi »Sreča samota«)
13.00 Dr. Neža Zajc: Od Zarotitev k Dol dol (vrnitev k izvorom ali nov vzpon)

Košarica je prazna