Predavanje Sto let Spomenice o varstvu narave

22.09.2020; 18:00 - 19:00; Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana


Na predavanju Naravoslovno-tehniškega odseka pri Slovenski matici se bomo tokrat posvetili letošnjemu praznovanju 100-letnice Spomenice o varstvu narave. To je priložnost, da namenimo nekoliko več pozornosti dejavnosti varstva narave v Sloveniji. 20. januarja 1920 je namreč Odsek za varstvo prirode in prirodnih spomenikom pri Muzejskem društvu za Slovenijo predložil vladi Spomenico – jedrnat in vsebinsko dobro utemeljen program varstva narave v Sloveniji. Opozorili so na nujnost ustanavljanja zavarovanih območij, zavarovanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, varstva jam in jamskega živalstva ter popularizacijo varstva narave. Zanimiva sta tudi družbeni in zgodovinski okvir nastanka Spomenice, saj je Odsek za varstvo prirode v dinamičnem času – po razpadu monarhije in nastajanju nove države – pomenil središče družbeno dejavnih naravoslovcev. Poleg vsebine Spomenice se bomo na predavanju dotaknili okoliščin nastanka, posvetili članom Odseka ter vplivu dokumenta na nadaljnji razvoj varstva narave v Sloveniji.

Dr. Peter Skoberne je diplomiral na oddelku za biologijo na ljubljanski Univerzi leta 1978. Istega leta se je zaposlil na Zavodu SRS za spomeniško varstvo in do leta 2020 deloval na področju varstva narave v javni upravi. Od oktobra 2013 do aprila 2015 je bil vršilec dolžnosti direktorja Triglavskega narodnega parka. Dejaven je na področju ohranjanja rastlinskih vrst, zgodovine varstva narave, metod varstva narave, evropske zakonodaje (npr. Natura 2000) v Sloveniji in na mednarodni ravni (Bernska konvencija, Evropska komisija, IUCN). Leta 2001 je doktoriral na področju biologije, v letih 2006-12 je kot docent za področje varstva narave in okolja predaval na Univerzi v Mariboru, Visoki šoli za varstvo okolja in Biotehniški fakulteti, kjer je tudi vodil podiplomski študij Varstvo naravne dediščine.

Vljudno vabljeni.

Dogodek bo potekal ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede virusa SARS-CoV-2, ki bodo v veljavi v času izvedbe in ki bodo takrat objavljeni na spletni strani inštituta www.nijz.si Glede na nepredvidljivost zdravstvenih razmer vas vabimo, da pred vsakim dogodkom obiščete tudi spletno stran Slovenske matice (www.slovenska-matica.si), kjer bodo objavljene vse spremembe v programu in morebitne odpovedi.

Program Slovenske matice finančno omogočajo Javna agencija za knjigo RS, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Mestna občina Ljubljana, Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu in Ministrstvo za kulturo RS.

Košarica je prazna