Predavanje o vodnem okolju

14.12.2021; 18:00 - 19:00; Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana


Vljudno vabljeni na predavanje prof. dr. Mihaela J. Tomana: Voda je življenje, vse bolj tudi vzrok smrti, ki bo v torek, 14. decembra 2021, ob 18. uri v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8 v Ljubljani.

Kemijsko in ekološko stanje vodnih teles v Sloveniji ni najboljše, ob upoštevanju sodobnih onesnaževal v vodnih okoljih in hidromorfoloških sprememb pa je slabo. Vodni odtis je vsak dan večji; se tega dovolj zavedamo ob dejstvu, da smo vodnata dežela? Posamezniki da, večina pa ne. Količinsko in kakovostno stanje voda nista v neposredni zvezi. Kaj najbolj ogroža vodna okolja, kako upravljamo z vodnimi viri, zakaj in kako varujemo »vode« v širšem pomenu besede in ali je zaščita voda ob upoštevanju sodobnih ekosistemskih znanj primerna? Na ta vprašanja ni zadovoljivih odgovorov. Spregovorili bomo o tem, kaj vse ogroža naše vodne vire, kako odvajamo in čistimo odpadne vode, kakšna je vloga kmetijstva in disperznega onesnaževanja, zakaj so regulacije okoljsko sporne in ali je hidroenergija res zelena, okolju prijazna. Kakšne nevarnost prinašajo tujerodne biološke vrste – ne le vodnim okoljem, tudi zdravju ljudi. Kako protimikrobne učinkovine, predvsem antibiotiki, spreminjajo odpornost mikroorganizmov v vodah. Tudi privatizacija vode je svetovni problem, ki se ga premalo zavedamo in ni omejen le na revne države, kjer vodne vire izkoriščajo novodobni vodni kolonialisti. Zakon o vodah in predlogi sprememb so pokazali, da nam ni vseeno za vode, da pogrešamo mnenja stroke, da so odločitve prepogosto politične, nestrokovne ali celo kapitalsko vplivane. Več kot dovolj aktualnih vprašanj za pogovor in razpravo.

Mihael Jožef Toman, biolog in ekolog, redni profesor za ekologijo in varstvo celinskih voda na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Petnajst let je na Kemijskem inštitutu raziskoval biološko čiščenje z aktivnim blatom, z biološkimi metodami opravljal monitoring rek in jezer. Raziskovalno in pedagoško delo je nadaljeval na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Od leta 1998 predava na Oddelku za biologijo in Oddelku za krajinsko arhitekturo ter na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Več let je raziskoval na Univerzi v Københavnu ter v Freshwater Biological Laboratory v Hillerødu na Danskem. Na katedri za ekologijo in varstvo okolja je ustanovil skupino za limnologijo, ki jo vodi še danes. Raziskovalno sodeluje z Institutom Jožef Stefan, je član skupine, ki se ukvarja s kroženjem snovi, predvsem toksikantov v okolju. Njegova bibliografija obsega 450 bibliografskih enot. Bil je mentor 15 doktorantom, 16 magistrantom in prek 100 diplomantom. Predaval je na 80 kongresih doma in po svetu, tudi kot gostujoči profesor. V domačih revijah objavlja strokovne članke, kar je pomembno za razvoj strokovnega izrazja, v medijih pa nenehno izpostavlja aktualne domače in svetovne okoljske probleme. Je podpredsednik Slovenskega društva za zaščito voda, član ekoloških društev doma in v tujini, član uredniškega odbora revije National Geographic in revije Proteus. Napisal je več učbenikov.

Dogodek bo potekal ob upoštevanju aktualnih odlokov glede virusa SARS-CoV-2. Glede na nepredvidljivost zdravstvenih razmer vas vabimo, da pred dogodkom obiščete spletno stran Slovenske matice www.slovenska-matica.si, kjer so objavljene spremembe v programu in morebitne odpovedi. Če do spleta ne dostopate redno, nas pokličite po telefonu na številko (01) 422 43 40. Število mest na prireditvi je omejeno.

Košarica je prazna