Predavanje o onesnaženju zraka in podnebnih spremembah

13.03.2018; 18:00 - 19:00; Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana


Vabimo Vas na predavanje o onesnaženju zraka in podnebnih spremembah,
ki bo v torek, 13. marca 2018, ob 18. uri
v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8/I v Ljubljani.
Doc. dr. Griša Močnik, ČRNI OGLJIK – lokalno onesnaževalo
in globalni povzročitelj podnebnih sprememb

Črni ogljik v ozračju je drugi najpomembnejši povzročitelj segrevanja planeta, saj zaostaja le za ogljikovim dioksidom. Obenem je tudi dober pokazatelj nezaželenih vplivov z delci onesnaženosti zraka na zdravje. Kratkoročni ukrepi za zmanjšanje vloge črnega ogljika in drugih kratkoročnih povzročiteljev podnebnih sprememb, ki bi jih sprejeli na nacionalni in mednarodni ravni, bi upočasnili segrevanje planeta in globalno preprečili do več milijonov smrti letno. Predstavil bom meritve črnega ogljika na tleh in v ozračju, pomembne na lokalni, regionalni in globalni ravni. Pokazali smo, da agresivni ukrepi bistveno izboljšajo kvaliteto zraka v mestih. Ugotovili smo da je zgorevanje lesa velik onesnaževalec zraka, ki je na regionalni ravni celo pomembnejši od prometa. Vertikalne meritve kažejo, da je dinamika plasti onesnaženja različna za različne vire. Letalske meritve med poleti okoli sveta so pokazale, kako mali razpršeni viri vplivajo na področno podnebje in zakaj podnebni obstoječi modeli za četrtino podcenjujejo neposredne učinke črnega ogljika.
Griša Močnik se ukvarja z optičnimi lastnostmi aerosolov. Vodil je raziskovalne in razvojne projekte s področja merjenja lastnosti aerosolov in laserskih naprav. Večino časa se ukvarja z razvojem filtrskih inštrumentov za merjenje lastnosti aerosolov in uporabo teh inštrumentov. Še posebej ga zanimajo črni ogljik in drugi ogljični aerosoli, ki absorbirajo svetlobo. Trenutno se ukvarja z določanjem virov onesnaženja zraka na lokalni in regionalni ravni; z vertikalnimi profili črnega ogljika; in z merilnimi metodami. Bil je član strokovne skupine za črni ogljik EKE Združenih narodov. Griša Močnik je docent na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana in raziskovalec na Institutu “Jožef Stefan”.

Košarica je prazna