Predavanje Lepidopterolog dr. Jan Carnelutti – 100-letnica rojstva

28.01.2020; 18:00 - 19:00; Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana


vabimo vas na predavanje Naravoslovno-tehniškega odseka Slovenske matice, Stanislava Gomboca in mag. Slavka Polaka.

Dr. Jan Carnelutti, rojen 31. januarja 1920 v Ljubljani, je bil naš najvidnejši poznavalec metuljev. Umrl je 8. novembra 2012 v Ljubljani. Do upokojitve je služboval na Biološkem inštitutu Jovana Hadžija. Carnelutti je pripravil prvi in doslej edini seznam vrst večjih metuljev Slovenije, napisal je precej strokovnih in znanstvenih prispevkov, bil je tudi prevajalec. Živalstvo metuljev je raziskoval na celotnem območju bivše Jugoslavije in sosednjih držav. Njegova zbirka metuljev je na Biološkem inštitutu Jovana Hadžija ZRC SAZU, manjši del pa še na njegovem domu.
Mladost je preživljal v Cerknici, kjer je imel njegov oče lekarno. V Cerknici je končal osnovno šolo in se že takrat zanimal za naravo, zlasti žuželke. Pred drugo svetovno vojno je bil aktiven član Sokola, v času druge svetovne vojne pa se je vključil v delo OF in bil zato aretiran ter interniran v Italijo. Po kapitulaciji Italije se je vrnil v Ljubljano in delal v lekarni, od leta 1948 do 1951 pa sam vodil lekarno v Cerknici. Z zaposlitvijo na Biološkem inštitutu se je povsem predal proučevanju metuljev. Leta 1981 je doktoriral. Bil je pobudnik za ustanovitev Slovenskega entomološkega društva Štefana Michielija, dolga leta mu je tudi predsedoval. Bil je član več mednarodnih združenj s področja proučevanja žuželk.
Kot mentor je sodeloval z mnogimi diplomanti, magistranti in doktorandi. Številni, danes uveljavljeni entomologi smo se ustavljali pri njem in se od njega stežka poslavljali, ko nam je hotel povedati »samo še to«. Spominjamo se ga po njegovi pozitivni energiji in nalezljivem nasmehu. Na prvo mesto je vedno postavljal človeka, tako svojo družino kot vzgojo mladih generacij metuljarjev, drugih entomologov in ljubiteljev narave.

Stanislav Gomboc
je zaposlen na Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, kjer se ukvarja s sistemsko analitiko, razvojem informacijskih sistemov in drugimi področji dela, kot je področje nadzora morskega ribištva. Že od zgodnje mladosti se ukvarja s proučevanjem žuželk, ki mu nameni ves prosti čas. Je eden vidnejših evropskih poznavalcev metuljev in kobilic. Veliko časa preživi na terenu, predvsem veliko noči, ko je aktivnih največ žuželk. Ustvaril je obsežno zbirko različnih skupin žuželk, katere del je tudi genetsko analiziran. Sodeluje z več evropskimi muzeji in številnimi kolegi po svetu. Je avtor in soavtor znanstvenih in strokovnih člankov ter nekaj knjig in poglavij o metuljih in kobilicah.

Mag. Slavko Polak je biolog in muzejski svetnik v Notranjskem muzeju Postojna, kjer je ustanovil in vodi biološki oddelek. Že kot osnovnošolec se je aktivno ukvarjal z ornitologijo ter proučevanjem žuželk in prav mentorstvo dr. Jana Carneluttija je vplivalo, da je po srednji šoli vpisal študij biologije. Diplomiral je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, magisterij pa je opravil s področja varstva naravne dediščine. V Notranjskem muzeju je kot kustos zbral obsežno biološko zbirko žuželk in ostalih nevretenčarjev, veliko osteološko zbirko vretenčarjev, kot edini naravoslovec v muzeju pa ustvarja tudi zbirko fosilov, mineralov in kristalov. Že dvajset let se posveča proučevanju jamskega živalstva, zlasti jamskim hroščem. Trenutno pripravlja doktorsko tezo o filogeniji jamskih hroščev podzemljarjev (Leptodirini).

Naravoslovno-tehniški odsek pri SM

Vljudno vabljeni!

Košarica je prazna