Predavanje Bober in podnebne spremembe…

29.06.2021; 18:00 - 19:00; Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana


Vljudno vabljeni na predavanje Marjane Hönigsfeld Adamič Bober in podnebne spremembe; kaj se lahko naučimo.
Po stoletjih neusmiljenega preganjanja in lova je bil bober, največji evropski glodavec, pred dobrima dvema stoletjema v večini evropskih dežel iztrebljen, vrsta pa na pragu izumrtja. Izginil je tudi iz naše zavesti. V zadnjih desetletjih se s številnimi programi ponovnih naselitev pospešeno vrača v zgodovinske habitate, po naselitvi na Hrvaškem tudi v Slovenijo. A ljudje sprejemajo bobrovo vrnitev z velikimi zadržki. Na poti uspešno premaguje različne ovire v kulturni krajini in celo rečne pregrade, a veliko težje se spoprijema z ovirami v človekovem sebičnem prepričanju, da je narava neizčrpen vir dobrin in da jo lahko neovirano prilagajamo svojim potrebam in željam. Tudi bober prilagaja vodni prostor svojim potrebam, a ga hkrati ohranja in bogati tudi za druge vrste – in za ljudi: povečuje biotsko pestrost in ekosistemske storitve celinskih voda. Obglodana drevesa, odgriznjeno koruzno steblo ali zamašen cevni prepust so le nepomembni davki za veliko uslugo: sonaravno prilagajanje podnebnim spremembam.

Marjana Hönigsfeld Adamič je odraščala ob in na reki Savi, ki je oblikovala njeno ovinkasto poklicno pot. Po študiju biologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani je bila dve desetletji zaposlena v uredništvih periodične in stvarne knjižne literature. Po neprostovoljni ločitvi od uredniškega dela se je vpisala na podiplomski študij varstva naravne dediščine na Biotehniški fakulteti in se nato odločila za samostojno strokovno pot. Leta 1998 je ustanovila zasebni zavod LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine (https://lutra.si/) in se zaposlila kot ekologinja raziskovalka življenja v celinskih vodah, katerega krovna predstavnica je vidra. S sodelavci je zasnovala in tudi vodila več projektov; največji in najpomembnejši med njimi so bili evropski projekti LIFE. Ukvarjali so se z ohranjanjem vidre in biodiverzitete vodnih ekosistemov, pa tudi s celotno biotsko pestrostjo Slovenije. Najnovejši je bil posvečen bobru.

Dogodek bo potekal ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede virusa SARS-CoV-2, ki bodo v veljavi v času izvedbe in bodo objavljena na spletni strani inštituta www.nijz.si. Glede na nepredvidljivost zdravstvenih razmer vas vabimo, da pred vsakim dogodkom obiščete tudi spletno stran Slovenske matice www.slovenska-matica.si, kjer bodo objavljene vse spremembe v programu in morebitne odpovedi. Če do spleta ne dostopate redno, nas pokličite po telefonu na številko (01) 422 43 45. Število mest na prireditvi je omejeno.

Košarica je prazna