Matičina knjižna potovanja

11.05.2022; 19:00 - 20:00; Rojstna hiša Rudolfa Maistra, Šutna 23, 1241 Kamnik


Vljudno vabljeni na predstavitev znanstvene monografije Koroški plebiscit – 100 let kasneje (ur. Danijel Grafenauer), ki bo v sredo, 11. maja 2022, ob 19.00 uri v Rojstni hiši Rudolfa Maistra (Šutna 23, 1241 Kamnik). Znanstveno monografijo, s katero je Slovenska matica sklenila prvo leto izhajanja nove zbirke Odstiranja, bodo predstavili urednik in soavtor dr. Danijel Grafenauer, predsednik Slovenske matice dr. Aleš Gabrič in s čezmejne slovenske Koroške dr. Teodor Domej, avtor enega od besedil v knjigi.

NAKUP

Dogodek soorganizirajo Medobčinski muzej Kamnik, Slovenska matica in Inštitut za narodnostna vprašanja.

Stoletnice koroškega plebiscita smo se sicer spominjali pred dvema letoma, vendar ta spomin odmeva tudi v prireditvah še po stoletnici tega za Slovence in prav tako za Avstrijce pomembnega dogodka, ko smo Slovenci izgubili velik kos ozemlja in so slovenski Korošci v Avstriji postali manjšina, ko se je kljub Saintgermainski pogodbi (1919) in Avstrijski državni pogodbi (1955) začelo intenzivno izginjanje slovenskega naroda, o čemer govori tudi pred kratkim nagrajeni film Izginjanje režiserke Andrine Mračnikar. Prav tako o tem pripoveduje monografija Koroški plebiscit – 100 let kasneje, ki je leta 2021 izšla pri Slovenski matici v sozaložništvu z Inštitutom za narodnostna vprašanja. V njej enajst slovenskih in avstrijskih avtorjev ter en madžarski z interdisciplinarnimi pogledi odstirajo kopreno z nekaterih manj znanih dogodkov in procesov, ki se nanašajo na vzroke plebiscita na Koroškem ter na njegove posledice vse do leta 2020.

Dr. Danijel Grafenauer je zgodovinar, znanstveni sodelavec na INV v Ljubljani. Diplomiral je z nalogo »Akademija slovenskih bogoslovcev v Celovcu in kratka biografija Podgorca, Ražuna in Limpla«; doktoriral pa o dr. Juliju Felaherju in koroških Slovencih. Njegove raziskovalne teme so koroški Slovenci, organizacije koroških Slovencev v Sloveniji, slovenske avtohtone manjšine, slovensko narodno vprašanje, manjšinsko varstvo v EU. Je predsednik Kluba koroških Slovencev Maribor.

Dr. Teodor Domej je študiral slavistiko in zgodovino na Dunaju, v Ljubljani in v Celovcu. Služboval je na Slovenskem znanstvenem inštitutu v Celovcu, pozneje na Zveznem pedagoškem inštitutu za Koroško, na univerzi v Celovcu, od 1996–2014 na Deželnem šolskem svetu za Koroško. Od leta 2015 je v pokoju. Raziskuje jezikovno, kulturno in politično zgodovino Slovencev na Koroškem.

Dr. Aleš Gabrič je zgodovinar, znanstveni svetnik na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Doktoriral je leta 1994 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Raziskuje novejšo slovensko kulturnopolitično, kulturno in politično zgodovino. Od leta 2018 je predsednik Slovenske matice. Njegovi zadnji obsežnejši deli sta soavtorstvo knjige Temelji slovenstva ter znanstvena monografija V senci politike: opozicija komunistični oblasti v Sloveniji po letu 1945.

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Informacije o dogodku lahko preverite na spletni strani Slovenske matice ali nas pokličete na 01 422 43 45.

Dogodek bo potekal ob upoštevanju aktualnih odlokov glede virusa SARS-CoV-2. Kulturna dejavnost se izvaja brez dodatnih omejitev števila obiskovalcev, postavitve sedežev ali izpolnjevanja pogoja PCT.

Košarica je prazna