Marica Nadlišek Bartol (1867-1940)

26.02.2020; 17:00 - 18:00; Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana


V ciklu Znamenite Slovenke se bomo tokrat spominjali 80-letnice smrti Marice Nadlišek Bartol. Bila je slovenska pisateljica, prevajalka, publicistka in urednica, mama pisatelja Vladimirja Bartola. Od leta 1897 do 1900 je urejala prvi slovenski ženski časopis Slovenka in tako pomembno pomagala razvijati ženska vprašanja v takratni družbi. Uveljavila se je tudi kot prevajalka iz italijanske književnosti. Kot publicistka se je najprej uveljavila v časopisu Edinost, kjer je marca 1888 objavila svoj prvi članek Naše ženstvo. V njem je poudarila vlogo žensk, še posebno mater, pri vzgoji narodnozavedne mladine, ki z rabo slovenskega jezika otroke navdušujejo za materinščino in ljubezen do naroda. Opozarjala je na problem bralne kulture Slovenk ter jih nagovarjala k branju in ustvarjanju slovenske književnosti. 1927 je napisala svojo avtobiografijo, 1938 jo je predelala in pripravila za objavo, kar se je zgodilo šele po njeni smrti. Sredi tridesetih let 20. stoletja je na pobudo Ivana Prijatelja izbor svojih spisov ponudila Tiskovni zadrugi, vendar brez uspeha.
Dogodek skupaj prirejata Slovenska matica in Ženski odbor Mira pri Slovenskem centru PEN.

Košarica je prazna