Dr. Matija Turk: Paleolitske raziskave Franca Osoleta. Ob 100 obletnici rojstva

13.10.2020; 18:00 - 19:00; Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana


Predavanje ob 100-letnici rojstva znanstvenika.
Prof. dr. Franc Osole (1920-2000) je s svojim raziskovalnim in pedagoškim delom pomembno prispeval k razvoju slovenske paleolitske arheologije. Že kot študent je sodeloval pri paleolitskih izkopavanjih Srečka Brodarja. Po diplomi iz biologije z geologijo je pod Brodarjevim nadzorstvom izvedel izkopavanje v Parski golobini. Izkopano gradivo in pridobljene podatke je obdelal v svoji doktorski nalogi. Kasneje se je usmeril predvsem v raziskovanje mlajšega paleolitika oz. gravetjena. Pomembnejša najdišča, ki jih je raziskal, so: Ovčja jama, Županov spodmol, Matjaževe kamre, Babja jama in Lukenjska jama. Poleg kulturnim ostankom paleolitskih lovcev in nabiralcev je Osole veliko pozornosti namenil proučevanju jamskih sedimentov in ugotavljanju klimatskih sprememb. Bil je odprt za druge znanstvene discipline in metode, ki bi lahko pripomogle k boljši kronološki umestitvi paleolitskih najdb. Med paleolitskimi raziskovalci je bil v Sloveniji prvi, ki je uporabil radiokarbonsko datiranje.

Matija Turk je leta 2004 diplomiral na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 2011 je doktoriral na temo kamnitih orodij iz paleolitskega najdišča Divje babe I. Od leta 2015 je zaposlen na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU, kjer se ukvarja z raziskavami paleolitika in mezolitika v Sloveniji. Od leta 2017 je delno zaposlen tudi v Narodnem muzeju Slovenije, kjer je poskrbel za novo postavitev paleolitskega dela stalne arheološke razstave.

Naravoslovno-tehniški odsek pri SM

Dogodek bo potekal ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede virusa SARS-CoV-2, ki bodo v veljavi v času izvedbe in ki bodo takrat objavljeni na spletni strani inštituta www.nijz.si. Glede na nepredvidljivost zdravstvenih razmer vas vabimo, da pred dogodkom obiščete spletno stran Slovenske matice www.slovenska-matica.si, kjer bodo objavljene vse spremembe v programu in morebitne odpovedi.

Košarica je prazna