Posvet o Štefanu Barbariču

29.03.2021; 14:00 - 17:00; Aplikacija ZOOM, ZOOM, ZOOM


Odsek za slovenski jezik pri Slovenski matici vas vabi na posvet ob 100-letnici rojstva Štefana Barbariča, zaslužnega slovenista in literarnega zgodovinarja, ki bo potekal po aplikaciji Zoom.

Za spremljanje posveta se obrnite na: tajnistvo@slovenska-matica.si

Program simpozija

14.00
Pozdravni nagovor
predsednik Slovenske matice Aleš Gabrič
vodja odseka za slovenski jezik Vesna Mikolič

14.15
Nada Barbarič Naskov
Pomembni mejniki na Barbaričevi življenjski in strokovni poti

14.30
Mladen Pavičić
Barbaričev študij v Budimpešti

14.45
Tone Smolej
Zmagal bo tisti, ki bo močnejši v človeški kvaliteti.
Barbarič na ljubljanski Filozofski fakulteti in njegov poznejši komparativistični opus

15.00
Razprava

15.15
Aleš Gabrič
Barbarič kot tajnik Slovenske matice

15.30
Kristina Košič Humar
Štefan Barbarič v Slovanski knjižnici: od znanstvenega dela do kulturnega udejanjanja

15.45
Milena Mileva Blažič
Barbaričevi prevodi mladinske književnosti (Dečki Pavlove ulice, zbirka madžarskih pravljic)

16.00
Razprava

***

Posvet bo vodila Vesna Mikolič.

Posnetek si bo kasneje možno ogledati na YouTube kanalu Slovenske matice.

Košarica je prazna