Tiskovna konferenca

11.12.2019; 11:00 - 12:00; Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana


Vabimo vas na tiskovno konferenco Slovenske matice, na kateri bomo predstavili

ponatis Izbranih spisov Valentina Vodnika s spremno besedo dr. Miklavža Komelja,
zbornik Slovenski prelom 1918 (uredil dr. Aleš Gabrič)
in slovenski prevod romana Aleksandra Gatalice Nevidni, ki ga je prevedla Mateja Komel Snoj

Slovenska matica širi svoj knjižni program v tem letu. Tokrat bomo na tiskovni konferenci predstavili zbornik razprav Slovenski prelom 1918, natis Izbranih spisov Valentina Vodnika in prevod srbskega romana Nevidni Aleksandra Gatalice.
Zbornik Slovenski prelom 1918 je končni izdelek znanstvenega simpozija, ki so ga pripravili Slovenska matica, Inštitut za novejšo zgodovino in Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, potekal pa je 24. in 25. oktobra 2018 v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu v Ljubljani. Kongresni trg je vsekakor svojevrsten pričevalec slovenske zgodovine zadnjih stoletij, saj so na njem ali v njegovi neposredni bližini v prejšnjem stoletju potekali dogodki, ki so oblikovali tedanjo in posledično našo sedanjo slovensko podobo. S primerjavo starega, v globinah vojne izginjajočega sveta, in z iskanjem novega, drugačnega, ki naj bi odpravil s tistimi osebnostmi in družbenimi razmerami, ki so povzročile katastrofo, so poskušali ustvarjalci te monografije dodati nov pogled na prelom leta 1918, ki je pretresel velik del našega planeta. Zbornik bo predstavil njegov urednik, predsednik Slovenske matice dr. Aleš Gabrič.
Letos se spominjamo 200-letnice smrti Valentina Vodnika. Obletnico je počastila tudi Slovenska matice, pri kateri so že leta 1869 izšle Vodnikove izbrane pesmi, ki jih je uredil Fran Levstik. Slovenska matica je bila pred skoraj sto tridesetimi leti tudi zaslužna, da niso utonili v pozabo Vodnikovi priložnostni spisi, ki jih je pripravljal in pisal za svoj časnik Lublanske novice. Pred kratkim je namreč ponatisnila Vodnikove Izbrane spise, kakor jih je leta 1890 uredil Fran Wiesthaler. Ponatis Izbranih spisov je izjemno dragocen, ker omogoča vpogled v tisti del Vodnikovega opusa, ki je bil zaradi neliterarnosti ali premalo literarne vsebine izpuščen tudi iz njegovega Zbranega dela. »Wiesthalerjev izbor ima vse odlike sijajno opravljenega dela; združuje preglednost, reprezentativnost in zanimivost … Wiesthalerjeva knjiga je že sama po sebi izjemen dokument, obenem pa opozorilo, da bi se bilo treba na novo lotiti raziskovanja Vodnikove proze in morda narediti tudi novo, še obširnejšo izdajo, pospremljeno s kritičnim aparatom. Ta knjiga prinaša dragoceno gradivo za preučevanje preteklosti, a njena posebna odlika je v tem, da lahko v njej preteklost doživimo kot sedanjost; bolj od vseh drugih literarnih opusov v slovenskem jeziku iz tistega časa nam prav Vodnikova proza omoči neposreden vstop v vsakdanje življenje tistega časa; ko jo beremo, imamo lahko občutek, da slišimo ljudi, kako so govorili, vidimo, kaj so jedli, kako so se obnašali; obenem pa preko časovne distance skozi bežnost vsakdanjih novic razbiramo tudi pripoved o prelomnih dogajanjih evropske zgodovine, kot so odmevali v krajih, ki so bili še tik pred tem zatišni, a jih je vseeno zajel vihar, ki ga je povzročil Napoleon,« zapiše ob vnovični izdaji Vodnikovih izbranih zapisov dr. Miklavž Komelj, ki je ponatis spodbudil, ga opremil s spremnim besedilom in bo na tiskovni konferenci predstavil temeljne odlike teh pogosto pozabljenih Vodnikovih zapisov.
Aleksandar Gatalica (rojen 1964) je eden najbolj priznanih sodobnih srbskih pisateljev, tudi eden najbolj branih in prevajanih. Literarna zgodovina ga označuje za »klasičnega modernista«. Številna njegova dela, tudi roman Nevidni, temeljijo na zgodovinskih dokumentih in psevdozgodovinskih dejstvih, ki jih avtor spretno prepleta s fikcijo. Roman je napisan v obliki pisem, ki jih dr. Dimitrij Gerasimović Gerasim iz bolniške postelje pošilja svojemu prijatelju. S podporo fundacije Traduki je roman Nevidni v prevodu Mateje Komel Snoj izdala Slovenska matica. Avtor je bil tudi gost Slovenske matice na 35. Slovenskem knjižnem sejmu, njegov roman pa bo na tiskovni konferenci predstavila njegova prevajalka Mateja Komel Snoj.
Vljudno vabljeni!

Košarica je prazna