Predavanje o filozofiji narave

12.06.2018; 18:00 - 19:00; Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana


Vabimo vas na predavanje o filozofiji narave,
ki bo v torek, 12. junija 2018, ob 18. uri
v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8/I v Ljubljani.
Prof. dr. Marko Uršič, Kaj je sodobna filozofska kozmologija?

V klasični in tudi novoveški filozofiji, vse do Immanuela Kanta, je bila kozmologija pomembna filozofska disciplina, v sistemskem smislu ena izmed treh “posebnih metafizik”, poleg psihologije in teologije. Kant ji je v Kritiki čistega uma odmeril mesto v (zgolj) spekulativni dialektiki idej, kajti temeljni pojem kozmologije, tj. vesolje kot celota vsega bivajočega v prostoru in času, po njegovem mnenju presega “vse možno izkustvo” in zato poraja nerazrešljiva protislovja, ki jih je imenoval “kozmološke antinomije”. V 20. stoletju je kozmologija postala izkustvena znanost na osnovi novega pojmovanja prostora-časa v Einsteinovi splošni teoriji relativnosti ter s Hubblovim odkritjem raztezanja vesolja, ki so mu sledila še druga pomembna kozmološka odkritja (prasevanje itd.) – vendar to ne pomeni, da sodobna kozmologija ne potrebuje več filozofije. Filozofski, zlasti epistemološki vidiki kozmologije kot znanosti o celoti vesolja, so dandanes še posebno pomembni pri teoretskih modelih in razpravah o multiverzumu (tj. mnoštvu vesolj), pri “antropičnem kozmološkem načelu” in nasploh pri iskanju smisla vesolja, kakor ga odkriva in opisuje sodobna znanost. Predavatelj bo zagovarjal prepričanje, da morata na področju kozmologije znanost in filozofija tudi v prihodnje sodelovati.

Košarica je prazna