Predstavitev knjige Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem

21.03.2018; 15:30 - 16:30; 2. predavalnica UKCL, Zaloška 2, 1000 Ljubljana


Prijazno vabljeni na predstavitev monografije

ZGODOVINA ZDRAVSTVA IN MEDICINE NA SLOVENSKEM

avtorice zdravnice in zgodovinarke medicine prof. dr. Zvonke Zupanič Slavec

Predstavitev bo v sredo, 21. marca 2018, ob 15.30 v 2. predavalnici UKCL

 

Prelistaj knjige:
https://issuu.com/zgodovinazdravstvainmedicine/docs/medicina_skozi___as__javno_zdravstv

https://issuu.com/zgodovinazdravstvainmedicine/docs/kirur__ke_stroke__ginekologija_in_p

Iz vsebine

Obsežna monografija v dveh knjigah na ok. 1000 straneh A4 formata, opremljena z 2200 slikovnimi prilogami vsebinsko zapolnjuje vrzel o zgodovini medicine, zdravstva in farmacije na Slovenskem. Avtorica s sodelavci je z znanjem, prizadevnostjo in bogatimi knjižnimi izkušnjami uspela ohraniti dragoceno poslanstvo zdravstva skozi čas za zdravje prebivalstva na Slovenskem. Pri njenem nastajanju so kot recenzenti posameznih poglavij sodelovali kompetentni strokovnjaki.

Prvi del s podnaslovom Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacija prinaša vsebino: od ljudske medicine, prvih medicinskih in farmacevtskih šol, samostanske medicine in karitativnih ustanov, pa vse do sodobne znanstvene medicine. Prikazan je razvoj javnega zdravstva in njegovih spreminjajočih se sistemov ter zakonodaje, nastanek zdravstvenih domov in posameznih bolnišnic, zasebnih zdravstvenih ustanov (sanatorijev), medicine v izrednih razmerah, vojne sanitete v prvi in drugi svetovni vojni, ter posebej lekarništva in farmacevtske industrije.

Drugi del s podnaslovom Kirurške stroke, ginekologija in porodništvo prikazuje razvoj operativnih medicinskih strok z najobsežnejšo stroko – kirurgijo (splošno kirurgijo, abdominalno kirurgijo, travmatologijo, kardiovaskularno kirurgijo, nevrokirurgijo, torakalno kirurgijo, plastično, rekonstruktivno in opeklinsko kirurgijo, urologijo, otroško kirurgijo ter maksilofacialno in oralno kirurgijo). Sledijo historiati drugih strok, ki so večinoma tudi kirurške: oftalmologije, otorinolaringologije, ortopedije ter ginekologije in porodništva. Temeljito so popisani še razvojni koraki strok, ki čvrsto podpirajo kirurgijo: anesteziologije, transfuzijske in transplantacijske medicine ter diagnostično-terapevtskih strok – radiologije in nuklearne medicine. Poglavja se razvojno dotikajo tudi dela negovalnega osebja, knjižno vsebino pa sklene rehabilitacijska medicina.

Tretji del bo izšel naslednje leto, prikazuje pa razvoj neoperativnih medicinskih strok z interno medicino in njenimi vejami (kardiologijo, angiologijo, intenzivno interno medicino, pulmologijo, gastroenterologijo, endokrinologijo, nefrologijo, revmatologijo, hematologijo, geriatrijo, toksikologijo), pediatrijo, infektologijo, nevrologijo, dermatovenerologijo, onkologijo in psihiatrijo. Predstavljen bo tudi razvoj dentalne medicine, nege, laboratorijsko-diagnostične dejavnosti, mikrobiologije in imunologije, patologije, sodne medicine in drugih predkliničnih strokovnih in raziskovalnih dejavnosti, zdravstvenega delovanja slovenskih zdravilišč, zdravstvenega šolstva, zdravstvenih združenj in njihovih glasil ter drugih, z zdravstvom povezanih ustanov na Slovenskem.

 

​​

Avtorica je zdravnica in zgodovinarska medicine z Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, urednica pa sodelavka Senta Jaunig.

 

Knjigi je mogoče naročiti na predstavitvi v kompletu z 20 % popustom (po 40 € za knjigo). Več informacij o knjigi in naročilu je na voljo pri založbi Slovenska matica (http://www.slovenska-matica.si/zgodovina-zdravstva-medicine-na-slovenskem/).

 

 

Košarica je prazna