Dogodki

Predavanje Vpliv Slovenske matice na razvoj geografije na Slovenskem
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Predavanje Vpliv Slovenske matice na razvoj geografije na Slovenskem

Slovenska matica je poleg Mohorjeve družbe najstarejša slovenska založba, ki je od svojih začetkov podpirala znanstveno delovanje in izdajanje strokovnih knjižnih del na Slovenskem. V njej je delovalo veliko znamenitih Slovencev, med njimi tudi geografov, ki so postavili temelje slovenski znanstveni literaturi. Geografija je s pomočjo Slovenske matice svoje raziskovanje usmerila na območje, kjer živijo Slovenci, kar je pomembno vplivalo na razvoj slovenske geografije, Slovenska matica pa je s tem izpolnila svoje poslanstvo. Miha Osredkar bo prikazal razvoj geografije od ustanovitve Matice do danes. Njegova raziskava temelji na pregledu geografskih del, ki so izšla pri Slovenski matici in so s...

Več informacij
Pogovor o knjigi veleposlanika mag. Bojana Grobovška - Trst, Ljubljana, Dunaj in širni svet
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Pogovor o knjigi veleposlanika mag. Bojana Grobovška – Trst, Ljubljana, Dunaj in širni svet

Veleposlanik mag. Bojan Grobovšek je odraščal v Trstu in v Gradcu, maturiral in diplomiral pa v Ljubljani. Podiplomsko se je izobraževal na Inštitutu za družbene študije v Den Haagu in The John Hopkins University v Bologni, kjer je opravil magisterij iz mednarodnih odnosov. V letih 1975-1980 je bil asistent na katedri za politologijo FDV, v letih 1987-1991 dopisnik RTV in Dela z Dunaja, leta 1992 pa je vstopil v slovensko diplomacijo in postal odpravnik poslov na slovenskem veleposlaništvu na Dunaju. Med leti 1995-1999 je bil prvi slovenski veleposlanik na Poljskem, od leta 2001 do leta 2005 veleposlanik v Argentini in...

Več informacij
Tiskovna konferenca
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Tiskovna konferenca

V sredo, 19. septembra 2018, bomo ob 11. uri predstavili štiri knjižne novosti, ki jih je Slovenska matica izdala v zadnjih mesecih: Jan Assmann: Totalna religija Giulio Angioni: Toledski plameni Antonia Bernard: Francosko o Slovencih, slovensko o Francozih Ivan Cankar: Novo življenje TOTALNA RELIGIJA Moja tema ni »bistvo« judovstva, krščanstva, islama in podobnega, temveč so to izvori še tudi danes žive kulturne semantike, v okviru katere se odvijata človekovo mišljenje in delovanje. Moje vprašanje je torej, kaj je s funkcijo teme nasilja v besedilih, v katerih biblijski monoteizem pripoveduje o svojem nastanku in svoji uveljavitvi ter se ju spominja. Ne...

Več informacij
Predavanje o filozofiji narave
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Predavanje o filozofiji narave

Vabimo vas na predavanje o filozofiji narave, ki bo v torek, 12. junija 2018, ob 18. uri v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8/I v Ljubljani. Prof. dr. Marko Uršič, Kaj je sodobna filozofska kozmologija? V klasični in tudi novoveški filozofiji, vse do Immanuela Kanta, je bila kozmologija pomembna filozofska disciplina, v sistemskem smislu ena izmed treh “posebnih metafizik”, poleg psihologije in teologije. Kant ji je v Kritiki čistega uma odmeril mesto v (zgolj) spekulativni dialektiki idej, kajti temeljni pojem kozmologije, tj. vesolje kot celota vsega bivajočega v prostoru in času, po njegovem mnenju presega “vse možno izkustvo” in...

Več informacij
Predstavitev knjige Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem
Velika dvorana rektorata UM, Slomškov trg 15, Maribor

Predstavitev knjige Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem

Vabimo vas na predstavitev izjemne monografije Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem, ki jo je spisala zdravnica zgodovinarka medicine, prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, vodja Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete UL. Predstavljen bo prvi del, z naslovom Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacija, ter drugi del z naslovom Kirurške stroke, ginekologija in porodništvo. Monografija ohranja zanamcem izjemen trud zdravstvenega osebja in celotne družbe za reševanje življenj in boljšanje zdravstvenega stanja. Prikazuje silen obseg opravljenega kurativnega, preventivnega in rehabilitacijsekga dela z bolniki, zgoščeno pa tudi pedagoške in raziskovalne dejavnosti predvsem v osrednji Sloveniji. V knjižni prikaz so vpeti tudi vsi...

Več informacij
Predstavitev knjige Avstrijska zgodovina in Slovenske matice
Klubski prostor celovškega Mladinskega doma, Mikschallee 4, 9020 Celovec/Klagenfurt

Predstavitev knjige Avstrijska zgodovina in Slovenske matice

O knjigi bosta spregovorila njen avtor univ. prof. dr. Ernst Bruckmüller in univ. prof. dr. Peter Vodopivec, urednik knjižne zbirke Zgodovina držav in narodov. Pomlajeno Slovensko matico v 155. letnem delovanju bosta predstavila prof. Janez Stergar in njena nova urednica dr. Ignacija Fridl Jarc.

Več informacij
»Zasebna lastnina« in »socialna država«
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

»Zasebna lastnina« in »socialna država«

Tretji simpozij v ciklusu Humanistika in pravo posvečamo izjemno pomembnima standardoma zahodne kulture sobivanja, pravici do zasebne lastnine (33. čl. Ustave) in načelu socialne države (2. čl. Ustave). Tako kot prejšnjikrat, ko smo razpravljali o demokratični obliki organizacije oblasti in načelu pravne države, smo tudi za ta simpozij izbrali koncepta, ki napotujeta eden na drugega in sta v nepomirljivi notranji napetosti. Lahko bi rekli, da je ta napetost jedro vseh teoretskih konceptov, ki so v zadnjih dveh stoletjih skušali pojasniti fenomene prava, države, pravičnosti, družbe itd. O dalekosežnosti teh vprašanj priča že okoliščina, da je po drugi svetovni vojni v...

Več informacij
Predstavitev knjige Avstrijska zgodovina
Slovenski inštitut na Dunaju, Hanuschgasse 3, Hof 2, stiege 4, Wien/Dunaj

Predstavitev knjige Avstrijska zgodovina

Vabimo vas na predstavitev knjige univ. prof. dr. Ernsta Bruckmüllerja, Avstrijska zgodovina. Program: uvodni pozdrav izr. prof. dr. Aleš Gabrič, predsednik Slovenske matice. Knjigo bodo predstavili univ. prof. dr. Ernst Bruckmüller, prof. dr. Peter Vodopivec in prof. dr. Marko Štuhec. Glasbena spremljava Veronika Lesjak. Po prireditvi vabljeni na okrepčilo.

Več informacij
Pogovor o Plotinu
Foersterjev park za Filozofsko fakulteto, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Pogovor o Plotinu

V okviru spremljevalnega programa Sejma akademske knjige Liber.ac v Foersterjevem vrtu za FIlozofsko fakulteto v Ljubljani, bo v četrtek, 24. 5. 2018 ob 10.00 uri Pogovor o Plotinu (205–270), grškem filozofu, ki se je rodil in izobraževal v Egiptu, nato pa živel in deloval v Rimu in velja za začetnika novoplatonizma, ki je v dialogu s filozofsko dediščino preteklih stoletij, zlasti Platona in Aristotela, pomembno vplival na nadaljnji razvoj evropske filozofske misli. Ob nastajanju slovenskega prevoda celotnega opusa tega klasičnega avtorja, katerega prvi del je izšel pri Slovenski matici v prevodu S. Weiss (2016; drugi del 2018), bo tekel pogovor...

Več informacij
Predavanje o risu
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Predavanje o risu

Vabimo vas na predavanje o risu, ki bo v torek, 22. maja 2018, ob 18. uri v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8/I v Ljubljani. doc. dr. Miha Krofel Ris v Sloveniji: rezultati raziskav in projekt za preprečitev izumrtja Evrazijski ris je največja evropska mačka in pomemben del narave dinarskih gozdov. Vendar se slovenska populacija hitro zmanjšuje in danes ris velja za avtohtono vrsto sesalca, ki je v Sloveniji najbolj ogrožena. Genetske analize kažejo, da je populacija brez hitrega ukrepanja obsojena na izumrtje. Na predavanju boste spoznali najzanimivejše ugotovitve večletnega raziskovanja risov v slovenskih gozdovih, kaj so razlogi za...

Več informacij
10 11 12 13 14 15 16