Članstvo


Članstvo SM

A
prof. dr. Kozma AHAČIČ
mag. Mišo ANDJELOV
mag. Andrej APLENC
dr. Irena AVSENIK NABERGOJ

B
dr. Drago BAJC
Drago BAJT
prof. dr. Srdjan BAVDEK
dr. Marija BERGAMO KOREN
Aleš BERGER, prof.
mag. Stane BERZELAK
prof. Darja BETOCCHI
prof. Samo BEVK
prof. Ljudmila BEZLAJ KREVEL
dr. Feliks BISTER
Pavlina BOBIČ
dr. Klemen JELINČIČ BOETA
dr. Katarina BOGATAJ GRADIŠNIK
prof. Milan BOGIČ
mag. Malči BOŽNAR
mag. Jana BRADAČ
dr. Tadej BRATE
Rožle BRATEC MRVAR, prof.
Veronika BRECELJ, prof.
prof. dr. Tomaž BREJC
prof. dr. Mihael BRENČIČ
prof. dr. Marija BRITOVŠEK
prof. dr. Robert BRUS
Andrej BRVAR

C
prof. dr. Marjeta CIGLENEČKI
prof. dr. Varja CVETKO OREŠNIK

Č
prof. dr. Andrej ČADEŽ
prof. Bojan ČAS
Mitja ČANDER
Urška P. ČERNE

D
prof. dr. Darko DAROVEC
prof. dr. Živa DEU
dr. Bojan DJURIĆ
prof. dr. Simon DOBRIŠEK
prof. dr. Marjan DOLGAN
prof. dr. Milan DOLGAN
dr. Darko DOLINAR
dr. Marjan DRNOVŠEK
dr. Janez DULAR
dr. Marko DVOŘAK

F
dr. Zarjan FABJANČIČ
France FILIPIČ
dr. Jasna FISCHER
prof. dr. Peter FISTER
mag. Damjana FORTUNAT ČERNILOGAR

G
Slavko GABERC
Uroš GABRIJELČIČ
prof. Velimir GJURIN
dr. Mihael GLAVAN
prof. Alenka GLAZER
dr. Damir GLOBOČNIK
akad. Vinko GLOBOKAR
dr. Bojan GODEŠA
dr. Bojan GOLEC
dr. Andrej GOGALA
prof. dr. Ivo GOLDSTEIN
dr. Lilijana ŽNIDARIČ GOLEC
dr. Marjetka GOLEŽ KAUČIČ
dr. Nataša GOLOB
dr. Boris M. GOMBAČ
Lojze GOSTŠA
dr. Daniel GRAFENAUER
akad. Niko GRAFENAUER
prof. dr. Stane GRANDA
dr. Aleš GREGORC

H
dr. Eva HOLZ
Jože HORVAT
Andrej HRAUSKY

J
dr. Mateja JERAJ
dr. Sašo JERŠE
dr. Miha JERŠEK
Eveline Hermine JEZA
prof. dr. Božidar JEZERNIK
mag. Niko JEŽ
dr. Savin JOGAN
prof. dr. Janez JUHANT
dr. Jože JURCA
dr. Tomaž JURCA
prof. Franci JUST

K
dr. Milica KACIN WOHINZ
prof. dr. Valentin KALAN
prof. dr. Božidar KANTE
prof. dr. Marko KERŠEVAN
Jožko KERT
dr. Ivan KLEMENČIČ
prof. dr. Branko KLUN
doc. dr. Stanko KOKOLE
prof. dr. Dean KOMEL
Mateja KOMEL SNOJ
Niko R. KOLAR
prof. dr. Vesna KONDRIČ HORVAT
akad. prof. dr. Janko KOS
prof. dr. Matevž KOS
doc. dr. Matevž KOŠIR
prof. dr. Miran KOŠUTA
Miroslav KOŠUTA
prof. dr. Miha KOVAČ
Slava KOVAČIČ
Peter KOVAČIČ PERŠIN, prof.
prof. dr. Aleš KRAINER
akad. prof. dr. Alojz KRALJ
France KRALJ, prof.
prof. dr. Lado KRALJ
dr. Polona KRALJ
dr. Igor KRANJC
Marko KRANJEC, prof.
dr. Bogomila KRAVOS
prof. dr. Slavko KREMENŠEK
mag. Franc KRIŠTOF
doc. dr. Mihael KROFEL
prof. dr. Jurij KUNAVER
prof. dr. Primož KURET
Meta KUŠAR

L
dr. Andreas LEBEN
Alfred LESKOVEC
Janez LOTRIČ
dr. Janko M. LOZAR

M
akad. prof. dddr. Jože MAČEK
Mirko MAHNIČ, prof.
prof. dr. Janez MALAČIČ
dr. Avguštin MALLE
Darko MANESTAR, dr. med.
Nives MARINŠEK
dr. Branko MARUŠIČ
dr. Jelka MELIK
Mojca MENART
mag. Marija MERCINA
Rudi MERLJAK, prof.
prof. dr. France MIHELIČ
Mojca MIHELIČ
prof. dr. Mira MILADINOVIĆ ZALAZNIK
dr. Irene MISLEJ
prof. dr. Andrej MISSON
dr. Janez MLINAR
akad. prof. dr. Jože MLINARIČ
prof. dr. Dušan MLINŠEK
mag. Simona MOLIČNIK
Jože MUNDA, prof.
prof. dr. Janek MUSEK

N
prof. dr. Dušan NEČAK
prof. dr. Krešimir NEMEC
prof. dr. Sonja NOVAK LUKANOVIČ

O
Dušan OGRIN, prof.
Alenka OREL
prof. dr. Martina OROŽEN
prof. dr. Jože OSTERC
Vinko OŠLAK
prof. dr. Martina OŽBOT CURRIE

P
Vlasta PACHEINER KLANDER, prof.
akad. Boris PAHOR, prof.
dr. Daša PAHOR
Milan PAHOR
akad. prof. dr. Boris PATERNU
prof. dr. Andrej PAULIN
akad. prof. dr. Marijan PAVČNIK
Darja PEPERKO GOLOB
Stane PETERLIN, prof.
France PIBERNIK, prof.
prof. dr. Jože PIHLER
akad. prof. dr. Jože PIRJEVEC
prof. dr. Marija PIRJEVEC PATERNU
prof. dr. Zvezdan PIRTOŠEK
akad. prof. dr. Janko PLETERSKI
prof. dr. Vladimir POGAČNIK
prof. dr. Nike K. POKORN
prof. dr. Denis PONIŽ
prof. dr. Vinko POTOČNIK
prof. dr. Nada PRAPROTNIK
Vasja PREDAN
Marijan PROSEN, prof.
prof. dr. Erik PRUNČ
prof. dr. Janko PRUNK

R
prof. dr. Jože RAKOVEC
Mirko RAMOVŠ, prof.
akad. dr. Alojz REBULA
prof. dr. Tatjana REJEC SREBOT
Vera RIHAR
Filip ROBAR DORIN
Tatjana ROJC
prof. dr. Andrej ROZMAN
prof. dr. Franc ROZMAN
dr. Ksenija ROZMAN
prof. dr. Dimitrij RUPEL
akad. prof. dr. Veljko RUS

S
prof. dr. Mitja SAJE
prof. dr. Marjan SENJUR
dr. Goran SCHMIDT
Tomaž SIMČIČ, prof.
prof. dr. Vladimir SIMIČ
Robert SIMONIČ
dr. Barbara SIMONITI
prof. dr. Iztok SIMONITI
akad. prof. dr. Primož SIMONITI
dr. Sandi SITAR
prof. dr. Jože SIVEC
prof. dr. Aleksander SKAZA
Jože SNOJ
dr. Vid SNOJ
prof. ddr. Marija STANONIK
Drago STANONIK
prof. dr. Leon STEFANIJA
Nataša STERGAR, prof.
dr. Rok STERGAR
Simon STERN, prof.
dr. Ivan STOPAR
Jerneja STOVIČEK
Julijan STRAJNAR
dr. Andrej STUDEN
Primož STURMAN, prof.
doc. dr. Namita SUBIOTTO
dr. Rok SVETLIČ
dr. Petra SVOLJŠAK

Š
Miša ŠALAMUN
mag. Milivoja ŠIRCELJ
prof. dr. Alenka ŠIVIC DULAR
doc. dr. Igor ŠKAMPERLE
dr. Peter ŠKOBERNE
dr. Edo ŠKULJ
prof. dr. Andrej ŠMALC
mag. Tomaž ŠMID
prof. dr. Zmago ŠMITEK
Marko ŠORLI
Aljoša ŠPELEC
dr. Marica ŠPENDAL
Stane ŠIMENC, prof.
prof. dr. Franjo ŠTIBLAR
akad. prof. dr. Peter ŠTIH
dr. Darko ŠTRAJN
prof. dr. Marko ŠTUHEC
prof. dr. Miran ŠTUHEC
dr. Janez ŠUMRADA

T
Petra TESTEN
prof. dr. Marko TOPIČ
Irena TRENC FRELIH
prof. dr. Ivan TURK

U
prof. dr. Andrej ULE
Anja URŠIČ
prof. dr. Marko URŠIČ

V
prof. dr. Marta VERGINELLA
doc. dr. Anton VELUŠČEK
dr. Luka VIDMAR
dr. Tomo VIRK
prof. dr. Aleš VODOPIVEC
prof. dr. Franc VODOPIVEC
prof. dr. Peter VODOPIVEC
Ivan VOGRIČ
dr. Reginald VOSPERNIK
France VURNIK

Z
dr. Neža ZAJC
akad. prof. dr. Zinka ZORKO
Aleksander ZORN
dr. Metka ZUPANČIČ
Marija ZUPANČIČ VIČAR

Ž
akad. prof. dr. Boštjan ŽEKŠ
dr. Janja ŽITNIK SERAFIN
prof. dr. Martin ŽNIDERŠIČ
dr. Maja ŽVANUT

W
Emil WEISS