Članstvo


Članstvo SM

A
prof. dr. Kozma AHAČIČ
mag. Mišo ANDJELOV
mag. Andrej APLENC
dr. Irena AVSENIK NABERGOJ

B
dr. Drago BAJC
akad. prof. dr. Tadej BAJD
Drago BAJT
Rudi BARTALOTH
Vera BEGUŠ
dr. Marija BERGAMO KOREN
Aleš BERGER, prof.
akad. prof. dr. France BERNIK
mag. Stane BERZELAK
prof. Darja BETOCCHI
prof. Samo BEVK
prof. Ljudmila BEZLAJ KREVEL
dr. Feliks BISTER
mag. Julijana BIZJAK MLAKAR
Pavlina BOBIČ
dr. Klemen JELINČIČ BOETA
dr. Katarina BOGATAJ GRADIŠNIK
prof. Milan BOGIČ
prof. dr. Silvija BOROVNIK
dr. Zoran BOŽIČ
mag. Malči BOŽNAR
mag. Jana BRADAČ
dr. Tadej BRATE
Rožle BRATEC MRVAR, prof.
Veronika BRECELJ, prof.
prof. dr. Tomaž BREJC
prof. dr. Mihael BRENČIČ
prof. dr. Robert BRUS
Andrej BRVAR

C
prof. dr. Marjeta CIGLENEČKI
prof. dr. Varja CVETKO OREŠNIK

Č
prof. dr. Andrej ČADEŽ
prof. Bojan ČAS
Mitja ČANDER
Urška P. ČERNE

D
prof. dr. Darko DAROVEC
prof. dr. Živa DEU
dr. Bojan DJURIĆ
prof. dr. Simon DOBRIŠEK
prof. dr. Marjan DOLGAN
prof. dr. Milan DOLGAN
dr. Darko DOLINAR
dr. Marjan DRNOVŠEK
dr. Janez DULAR
dr. Marko DVOŘAK

E
mag. Manca ERZETIČ

F
dr. Zarjan FABJANČIČ
prof. dr. Peter FISTER
dr. Ignacija FRIDL JARC
mag. Damjana FORTUNAT ČERNILOGAR

G
Slavko GABERC
prof. dr. Aleš GABRIČ
Uroš GABRIJELČIČ
akad. prof. dr. Kajetan GANTAR
prof. Velimir GJURIN
dr. Mihael GLAVAN
Alenka GLAZER, prof.
dr. Nataša GLIHA KOMAC
ddr. Damir GLOBOČNIK
akad. Vinko GLOBOKAR
dr. Bojan GODEŠA
dr. Andrej GOGALA
akad. prof. dr. Matija GOGALA
prof. dr. Ivo GOLDSTEIN
dr. Boris GOLEC
dr. Lilijana ŽNIDARŠIČ GOLEC
dr. Marjetka GOLEŽ KAUČIČ
dr. Nataša GOLOB
dr. Boris M. GOMBAČ
dr. Andreja GOMBOC
Lojze GOSTIŠA
dr. Daniel GRAFENAUER
akad. Niko GRAFENAUER
prof. dr. Stane GRANDA
dr. Aleš GREGORC

H
Primož HAINZ
Jože HORVAT
Andrej HRAUSKY
akad. prof. dr. Tine HRIBAR

J
akad. Drago JANČAR
dr. Mateja JERAJ
dr. Sašo JERŠE
dr. Miha JERŠEK
Eveline Hermine JEZA
prof. dr. Božidar JEZERNIK
mag. Niko JEŽ
dr. Savin JOGAN
prof. dr. Janez JUHANT
dr. Jože JURCA
dr. Tomaž JURCA
prof. Franci JUST

K
dr. Milica KACIN WOHINZ
prof. dr. Valentin KALAN
prof. dr. Božidar KANTE
prof. dr. Marko KERŠEVAN
Jožko KERT
dr. Ivan KLEMENČIČ
prof. dr. Branko KLUN
doc. dr. Stanko KOKOLE
prof. dr. Dean KOMEL
Mateja KOMEL SNOJ
Niko R. KOLAR
akad. prof. dr. Milček KOMELJ
prof. dr. Vesna KONDRIČ HORVAT
akad. prof. dr. Janko KOS
prof. dr. Matevž KOS
doc. dr. Matevž KOŠIR
prof. dr. Miran KOŠUTA
Miroslav KOŠUTA
prof. dr. Edvard KOVAČ
prof. dr. Miha KOVAČ
Slava KOVAČIČ
Peter KOVAČIČ PERŠIN, prof.
prof. dr. Aleš KRAINER
akad. prof. dr. Alojz KRALJ
France KRALJ, prof.
prof. dr. Lado KRALJ
akad. prof. dr. Andrej KRANJC
dr. Igor KRANJC
prof. dr. Janez KRANJC
dr. Bogomila KRAVOS
Marko KRAVOS
prof. dr. Slavko KREMENŠEK
mag. Franc KRIŠTOF
doc. dr. Miha KROFEL
prof. dr. Jurij KUNAVER
prof. dr. Primož KURET
Meta KUŠARL
prof. dr. Žarko LAZAREVIĆ
dr. Andreas LEBEN
Alfred LESKOVEC
Janez LOTRIČ
dr. Janko M. LOZAR
prof. dr. Franc LOVRENČAK

M
akad. prof. dddr. Jože MAČEK
prof. dr. Janez MALAČIČ
dr. Avguštin MALLE
Darko MANESTAR, dr. med.
Nives MARINŠEK
dr. Branko MARUŠIČ
dr. Dragan MATIĆ
dr. Igor MEKJAVIĆ
dr. Jelka MELIK
Mojca MENART
mag. Marija MERCINA
Rudi MERLJAK, prof.
prof. dr. France MIHELIČ
Mojca MIHELIČ
prof. dr. Vesna MIKOLIČ
prof. dr. Mira MILADINOVIĆ ZALAZNIK
dr. Irene MISLEJ
prof. dr. Andrej MISSON
dr. Janez MLINAR
akad. prof. dr. Jože MLINARIČ
prof. dr. Dušan MLINŠEK
dr. Griša MOČNIK
mag. Simona MOLIČNIK
Vlado MOTNIKAR
prof. dr. Janek MUSEK

N
prof. dr. Dušan NEČAK
prof. dr. Krešimir NEMEC
prof. dr. Sonja NOVAK LUKANOVIČ

O
Dušan OGRIN, prof.
Alenka OREL
prof. dr. Martina OROŽEN
prof. dr. Jože OSTERC
Vinko OŠLAK
prof. dr. Martina OŽBOT CURRIE

P
Vlasta PACHEINER KLANDER, prof.
akad. Boris PAHOR, prof.
dr. Daša PAHOR
Milan PAHOR
akad. prof. dr. Boris PATERNU
prof. dr. Andrej PAULIN
akad. prof. dr. Marijan PAVČNIK
prof. dr. Jernej PAVŠIČ
Darja PEPERKO GOLOB
Stane PETERLIN, prof.
France PIBERNIK, prof.
prof. dr. Jože PIHLER
akad. prof. dr. Jože PIRJEVEC
prof. dr. Marija PIRJEVEC PATERNU
prof. dr. Zvezdan PIRTOŠEK
prof. dr. Vladimir POGAČNIK
prof. dr. Nike K. POKORN
prof. dr. Denis PONIŽ
prof. dr. Vinko POTOČNIK
prof. dr. Nada PRAPROTNIK
Vasja PREDAN
Marijan PROSEN, prof.
prof. dr. Janko PRUNK

R
prof. dr. Jože RAKOVEC
Mirko RAMOVŠ, prof.
prof. dr. Tatjana REJEC SREBOT
Breda RIHAR ŽLE
Filip ROBAR DORIN
Tatjana ROJC
prof. dr. Andrej ROZMAN
prof. dr. Franc ROZMAN
dr. Ksenija ROZMAN
prof. dr. Dimitrij RUPELS
prof. dr. Mitja SAJE
dr. Andrej SELIŠKAR
prof. dr. Marjan SENJUR
dr. Goran SCHMIDT
Tomaž SIMČIČ, prof.
prof. dr. Vladimir SIMIČ
Robert SIMONIČ
dr. Barbara SIMONITI
prof. dr. Iztok SIMONITI
prof. dr. Vasko SIMONITI
dr. Sandi SITAR
prof. dr. Jože SIVEC
prof. dr. Aleksander SKAZA
dr. Peter SKOBERNE
Jože SNOJ
dr. Vid SNOJ
prof. ddr. Marija STANONIK
Drago STANONIK
prof. dr. Leon STEFANIJA
Janez STERGAR, prof.
Nataša STERGAR, prof.
dr. Rok STERGAR
Simon STERN, prof.
Jerneja STOVIČEK
Julijan STRAJNAR
dr. Andrej STUDEN
Primož STURMAN, prof.
doc. dr. Namita SUBIOTTO
dr. Rok SVETLIČ
dr. Petra SVOLJŠAK

Š
Miša ŠALAMUN
mag. Milivoja ŠIRCELJ
prof. dr. Alenka ŠIVIC DULAR
doc. dr. Igor ŠKAMPERLE
prof. dr. Lenart ŠKOF
dr. Edo ŠKULJ
prof. dr. Andrej ŠMALC
mag. Tomaž ŠMID
prof. dr. Andrej ŠMUC
Marko ŠORLI
Aljoša ŠPELEC
dr. Manica ŠPENDAL
Stane ŠIMENC, prof.
prof. dr. Franjo ŠTIBLAR
akad. prof. dr. Peter ŠTIH
dr. Darko ŠTRAJN
prof. dr. Marko ŠTUHEC
prof. dr. Miran ŠTUHEC
dr. Janez ŠUMRADA

T
Petra TESTEN
prof. dr. Marko TOPIČ
Irena TRENC FRELIH
prof. dr. Ivan TURK

U
prof. dr. Andrej ULE
Anja URŠIČ
prof. dr. Marko URŠIČ

V
prof. dr. Marta VERGINELLA
doc. dr. Anton VELUŠČEK
dr. Luka VIDMAR
dr. Tomo VIRK
prof. dr. Aleš VODOPIVEC
prof. dr. Franc VODOPIVEC
prof. dr. Peter VODOPIVEC
Ivan VOGRIČ
prof. dr. Ignacij VOJE
dr. Reginald VOSPERNIK
France VURNIK

Z
dr. Neža ZAJC
Aleksander ZORN
dr. Metka ZUPANČIČ
Marija ZUPANČIČ VIČAR
prof. dr. Zvonka ZUPANIČ SLAVEC

Ž
akad. prof. dr. Boštjan ŽEKŠ
dr. Janja ŽITNIK SERAFIN
prof. dr. Martin ŽNIDERŠIČ
dr. Maja ŽVANUT

W
Emil WEISS