Članstvo


Članstvo SM

A
prof. dr. Kozma AHAČIČ
mag. Mišo ANDJELOV
mag. Andrej APLENC
dr. Irena AVSENIK NABERGOJ

B
dr. Drago BAJC
prof. dr. Barbara BAJD
akad. prof. dr. Tadej BAJD
Drago BAJT
Rudi BARTALOTH
Vera BEGUŠ
dr. Marija BERGAMO KOREN
Aleš BERGER, prof.
akad. prof. dr. France BERNIK
mag. Stane BERZELAK
Darja BETOCCHI, prof.
Samo BEVK, prof.
Ljudmila BEZLAJ KREVEL, prof.
dr. Feliks BISTER
mag. Julijana BIZJAK MLAKAR
Pavlina BOBIČ
dr. Katarina BOGATAJ GRADIŠNIK
Milan BOGIČ, prof.
Ljudmila BOKAL
prof. dr. Silvija BOROVNIK
dr. Zoran BOŽIČ
mag. Malči BOŽNAR
dr. Tadej BRATE
Rožle BRATEC MRVAR, prof.
Veronika BRECELJ, prof.
prof. dr. Tomaž BREJC
prof. dr. Mihael BRENČIČ
Irena BRUCKMUELLER
prof. dr. Robert BRUS
Andrej BRVAR

C
dr. Lev CENTRIH
prof. dr. Marjeta CIGLENEČKI
prof. dr. Varja CVETKO OREŠNIK

Č
prof. dr. Andrej ČADEŽ
Bojan ČAS, prof.
Mitja ČANDER
Urška P. ČERNE

D
prof. dr. Darko DAROVEC
prof. dr. Živa DEU
dr. Bojan DJURIĆ
prof. dr. Simon DOBRIŠEK
akad. prof. dr. Vinko Vincenc DOLENC
prof. dr. Marjan DOLGAN
prof. dr. Milan DOLGAN
dr. Darko DOLINAR
doc. dr. Mateja DOVJAK
dr. Marjan DRNOVŠEK
dr. Janez DULAR
dr. Marko DVOŘAK

E
mag. Manca ERZETIČ

F
dr. Zarjan FABJANČIČ
prof. dr. Peter FISTER
dr. Ignacija FRIDL JARC
mag. Damjana FORTUNAT ČERNILOGAR

G
Slavko GABERC
prof. dr. Aleš GABRIČ
Uroš GABRIJELČIČ
akad. prof. dr. Kajetan GANTAR
dr. Jure GAŠPARIČ
Velimir GJURIN, prof.
dr. Mihael GLAVAN
Alenka GLAZER, prof.
dr. Nataša GLIHA KOMAC
ddr. Damir GLOBOČNIK
akad. Vinko GLOBOKAR
dr. Bojan GODEŠA
dr. Andrej GOGALA
akad. prof. dr. Matija GOGALA
mag. Lidija GOLC
prof. dr. Ivo GOLDSTEIN
dr. Boris GOLEC
dr. Lilijana ŽNIDARŠIČ GOLEC
dr. Marjetka GOLEŽ KAUČIČ
Marko GOLJA
ddr. Nataša GOLOB
dr. Boris M. GOMBAČ
dr. Andreja GOMBOC
Mateja GOMBOC
dr. Danijel GRAFENAUER
akad. Niko GRAFENAUER
prof. dr. Stane GRANDA
dr. Aleš GREGORC
prof. dr. Tomaž GRUŠOVNIK

H
Primož HAINZ
prof. dr. Cvetka HEDŽET TOTH
Jože HORVAT
Andrej HRAUSKY
akad. prof. dr. Tine HRIBAR

J
prof. dr. Klemen JAKLIČ
dr. Helena JAKLITSCH
prof. dr. Vid JAKULIN
mag. Mojca JAN ZORAN
akad. Drago JANČAR
dr. Klemen JELINČIČ BOETA
mag. Mojca JENKO
mag. Sandra JENKO
dr. Mateja JERAJ
dr. Sašo JERŠE
dr. Miha JERŠEK
Eveline Hermine JEZA
prof. dr. Božidar JEZERNIK
mag. Niko JEŽ
dr. Savin JOGAN
prof. dr. Janez JUHANT
dr. Jože JURCA
dr. Tomaž JURCA
Franci JUST, prof.

K

dr. Milica KACIN WOHINZ
prof. dr. Valentin KALAN
prof. dr. Božidar KANTE
prof. dr. Marko KERŠEVAN
Jožko KERT
dr. Drago KLADNIK
Katja KLEINDIENST
dr. Ivan KLEMENČIČ
prof. dr. Branko KLUN
dr. Metoda KOKOLE
doc. dr. Stanko KOKOLE
prof. dr. Dean KOMEL
Mateja KOMEL SNOJ
Niko R. KOLAR
akad. prof. dr. Milček KOMELJ
Franci KONCILIJA
prof. dr. Vesna KONDRIČ HORVAT
akad. prof. dr. Janko KOS
prof. dr. Matevž KOS
doc. dr. Jernej KOSI
Igor KOSMINA
Marija KOSTNAPFEL, prof.
izr. prof. dr. Manca KOŠIR
doc. dr. Matevž KOŠIR
prof. dr. Miran KOŠUTA
Miroslav KOŠUTA
prof. dr. Edvard KOVAČ
prof. dr. Miha KOVAČ
Slava KOVAČIČ
Peter KOVAČIČ PERŠIN, prof.
prof. dr. Aleš KRAINER
prof. dr. Boža KRAKAR VOGEL
akad. prof. dr. Alojz KRALJ
France KRALJ, prof.
prof. dr. Lado KRALJ
akad. prof. dr. Andrej KRANJC
dr. Igor KRANJC
akad. prof. dr. Janez KRANJC
dr. Bogomila KRAVOS
Marko KRAVOS
prof. dr. Slavko KREMENŠEK
akad. prof. dddd. Jože KRAŠOVEC
mag. Franc KRIŠTOF
doc. dr. Miha KROFEL
Martin KUCHLING
prof. dr. Jurij KUNAVER
prof. dr. Primož KURET
Meta KUŠAR

L

prof. dr. Žarko LAZAREVIĆ
dr. Andreas LEBEN
Alfred LESKOVEC
izr. prof. dr. Jernej LETNAR ČERNIČ
mag. Mateja LOPUH
Janez LOTRIČ
dr. Janko M. LOZAR
prof. dr. Franc LOVRENČAK

M
akad. prof. dddr. Jože MAČEK
prof. dr. Gregor MAJDIČ
prof. dr. Janez MALAČIČ
dr. Avguštin MALLE
Darko MANESTAR, dr. med.
Nives MARINŠEK
dr. Miloš MARKIČ
dr. Branko MARUŠIČ
dr. Dragan MATIĆ
dr. Igor MEKJAVIĆ
dr. Jelka MELIK
Mojca MENART
mag. Marija MERCINA
Rudi MERLJAK, prof.
prof. dr. France MIHELIČ
Mojca MIHELIČ
prof. dr. Vesna MIKOLIČ
prof. dr. Mira MILADINOVIĆ ZALAZNIK
dr. Irene MISLEJ
prof. dr. Andrej MISSON
dr. Janez MLINAR
akad. prof. dr. Jože MLINARIČ
prof. dr. Dušan MLINŠEK
dr. Griša MOČNIK
mag. Simona MOLIČNIK
Vlado MOTNIKAR
prof. dr. Janek MUSEK

N
prof. dr. Dušan NEČAK
prof. dr. Krešimir NEMEC
Jernej NOVAK, prof.
Ljudmila NOVAK, prof.
prof. dr. Sonja NOVAK LUKANOVIČ

O
Dušan OGRIN, prof.
Alenka OREL
prof. dr. Martina OROŽEN
prof. dr. Željko OSET
prof. dr. Jože OSTERC
Josip OSTI
prof. dr. Borut OŠLAJ
prof. dr. Martina OŽBOT CURRIE

P
akad. Boris PAHOR, prof.
dr. Daša PAHOR
Milan PAHOR
Vlasta PAQCHEINER KLANDER, prof.
Tone PARTLJIČ
akad. prof. dr. Boris PATERNU
prof. dr. Andrej PAULIN
akad. prof. dr. Marijan PAVČNIK
Tomaž PAVČNIK
Alenka PAVLOVEC
prof. dr. Jernej PAVŠIČ
Darja PEPERKO GOLOB
Stane PETERLIN, prof.
dr. Veronika PFLAUM
France PIBERNIK, prof.
prof. dr. Jože PIHLER
mag. Martina PIKO RUSTIA
akad. prof. dr. Jože PIRJEVEC
prof. dr. Marija PIRJEVEC PATERNU
prof. dr. Zvezdan PIRTOŠEK
prof. dr. Vladimir POGAČNIK
prof. dr. Nike K. POKORN
prof. dr. Denis PONIŽ
prof. dr. Alojz POREDOŠ
prof. dr. Vinko POTOČNIK
izr. prof. dr. Hubert POŽARNIK
prof. dr. Nada PRAPROTNIK
Milan PREDAN
Vasja PREDAN
Marijan PROSEN, prof.
prof. dr. Janko PRUNK

R
prof. dr. Jože RAKOVEC
Mirko RAMOVŠ, prof.
prof. dr. Tatjana REJEC SREBOT
Breda RIHAR ŽLE
Mateja RIZVIČ
Filip ROBAR DORIN
Tatjana ROJC
prof. dr. Andrej ROZMAN
prof. dr. Franc ROZMAN
dr. Ksenija ROZMAN
prof. dr. Dimitrij RUPEL

S

prof. dr. Mitja SAJE
dr. Andrej SELIŠKAR
doc. dr. Irena SELIŠNIK
doc. dr. Brane SENEGAČNIK
prof. dr. Marko SNOJ
prof. dr. Marjan SENJUR
dr. Goran SCHMIDT
Tomaž SIMČIČ, prof.
prof. dr. Vladimir SIMIČ
Robert SIMONIČ
dr. Barbara SIMONITI
prof. dr. Iztok SIMONITI
prof. dr. Vasko SIMONITI
dr. Sandi SITAR
prof. dr. Aleksander SKAZA
dr. Peter SKOBERNE
Jože SNOJ
prof. dr. Vid SNOJ
prof. ddr. Marija STANONIK
Drago STANONIK
prof. dr. Leon STEFANIJA
Janez STERGAR, prof.
Nataša STERGAR, prof.
dr. Rok STERGAR
Simon STERN, prof.
Jerneja STOVIČEK
Julijan STRAJNAR
mag. Jože (Josef) STRUTZ
dr. Andrej STUDEN
Primož STURMAN, prof.
doc. dr. Namita SUBIOTTO
dr. Rok SVETLIČ
dr. Petra SVOLJŠAK

Š

mag. Milivoja ŠIRCELJ
prof. dr. Alenka ŠIVIC DULAR
doc. dr. Igor ŠKAMPERLE
prof. dr. Lenart ŠKOF
Jožef ŠKOLČ
dr. Edo ŠKULJ
prof. dr. Andrej ŠMALC
mag. Tomaž ŠMID
prof. dr. Andrej ŠMUC
Marko ŠORLI
Aljoša ŠPELEC
dr. Manica ŠPENDAL
Stane ŠIMENC, prof.
prof. dr. Franjo ŠTIBLAR
akad. prof. dr. Peter ŠTIH
dr. Darko ŠTRAJN
prof. dr. Marko ŠTUHEC
prof. dr. Miran ŠTUHEC
prof. dr. Lovro ŠTURM
Nada ŠUMI, prof.
dr. Janez ŠUMRADA

T
Petra TESTEN
Marijan TOMŠIČ
prof. dr. Marko TOPIČ
Irena TRENC FRELIH
Tanja TUMA, prof.
prof. dr. Ivan TURK

U
prof. dr. Andrej ULE
Anja URŠIČ
prof. dr. Marko URŠIČ

V
mag. Milan VAJDA
prof. dr. Marta VERGINELLA
prof. dr. Ivan VERČ
doc. dr. Anton VELUŠČEK
dr. Luka VIDMAR
dr. Tomo VIRK
prof. dr. Aleš VODOPIVEC
prof. dr. Franc VODOPIVEC
akad. prof. dr. Peter VODOPIVEC
Ivan VOGRIČ
prof. dr. Ignacij VOJE
dr. Reginald VOSPERNIK
France VURNIK

Z
dr. Neža ZAJC
Jan ZOBEC
Aleksander ZORN
dr. Metka ZUPANČIČ
Marija ZUPANČIČ VIČAR
prof. dr. Zvonka ZUPANIČ SLAVEC
prof. dr. Matjaž ZWITTER
Darka ZVONAR PREDAN

Ž
akad. prof. dr. Boštjan ŽEKŠ
dr. Janja ŽITNIK SERAFIN
prof. dr. Martin ŽNIDERŠIČ
dr. Maja ŽVANUT

W
Emil WEISS
prof. dr. Jernej WEISS
Lojze WIESER