Članstvo


Članstvo SM

A
prof. dr. Kozma AHAČIČ
mag. Mišo ANDJELOV
Živorad ANDREJIĆ
Tea ANŽUR
mag. Andrej APLENC
ddr. Irena AVSENIK NABERGOJ

B
dr. Drago BAJC
prof. dr. Barbara BAJD
akad. prof. dr. Tadej BAJD
Drago BAJT
mag. Giorgio BANCHIG (Jure BANKIČ)
Rudi BARTALOTH
Kasilda BEDENK, prof.
Vera BEGUŠ
dr. Marija BERGAMO KOREN
Aleš BERGER, prof.
mag. Stane BERZELAK
Darja BETOCCHI, prof.
Samo BEVK, prof.
Ljudmila BEZLAJ KREVEL, prof.
dr. Feliks BISTER
mag. Julijana BIZJAK MLAKAR
prof. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ
Pavlina BOBIČ
dr. Katarina BOGATAJ GRADIŠNIK
Milan BOGIČ, prof.
Ljudmila BOKAL, prof.
prof. dr. Silvija BOROVNIK
mag. Malči BOŽNAR
dr. Tadej BRATE
Rožle BRATEC MRVAR, prof.
Veronika BRECELJ, prof.
prof. dr. Tomaž BREJC
prof. dr. Mihael BRENČIČ
Irena BRUCKMUELLER
prof. dr. Robert BRUS
Andrej BRVAR

C
dr. Lev CENTRIH
dr. Iva CERAJ
prof. dr. Marjeta CIGLENEČKI
mag. Miljana CUNTA
prof. dr. Varja CVETKO OREŠNIK

Č
prof. dr. Andrej ČADEŽ
Bojan ČAS, prof.
Mitja ČANDER
Urška P. ČERNE
Marij ČUK, prof.

D
prof. dr. Darko DAROVEC
Tatjana DEKLEVA
Irena DESTOVNIK
prof. dr. Živa DEU
dr. Bojan DJURIĆ
prof. dr. Simon DOBRIŠEK
akad. prof. dr. Vinko Vincenc DOLENC
prof. dr. Marjan DOLGAN
prof. dr. Milan DOLGAN
dr. Darko DOLINAR
izr. prof. dr. Marijan DOVIĆ
doc. dr. Mateja DOVJAK
dr. Marjan DRNOVŠEK
dr. Janez DULAR
dr. Marko DVOŘAK

E
mag. Manca ERZETIČ

F
dr. Zarjan FABJANČIČ
prof. dr. Peter FISTER
dr. Ignacija FRIDL JARC
mag. Damjana FORTUNAT ČERNILOGAR

G
Slavko GABERC
prof. dr. Aleš GABRIČ
Uroš GABRIJELČIČ
prof. dr. Matjaž GAMS
akad. prof. dr. Kajetan GANTAR
dr. Jure GAŠPARIČ
Velimir GJURIN, prof.
dr. Mihael GLAVAN
dr. Nataša GLIHA KOMAC
prof. dr. Josip GLOBEVNIK
ddr. Damir GLOBOČNIK
akad. Vinko GLOBOKAR
dr. Bojan GODEŠA
dr. Andrej GOGALA
akad. prof. dr. Matija GOGALA
mag. Lidija GOLC
prof. dr. Ivo GOLDSTEIN
dr. Boris GOLEC
dr. Lilijana ŽNIDARŠIČ GOLEC
dr. Marjetka GOLEŽ KAUČIČ
Marko GOLJA
ddr. Nataša GOLOB
dr. Boris M. GOMBAČ
dr. Andreja GOMBOC
Mateja GOMBOC
dr. Danijel GRAFENAUER
akad. Niko GRAFENAUER
prof. dr. Stane GRANDA
dr. Aleš GREGORC
prof. dr. Tomaž GRUŠOVNIK

H
Primož HAINZ
prof. dr. Milan HLADNIK
Jože HORVAT
Andrej HRAUSKY
akad. prof. dr. Tine HRIBAR
prof. dr. Jasna HROVATIN

I
Iztok ILICH, prof.
dr. Tomaž IVEŠIĆ

J
prof. dr. Klemen JAKLIČ
dr. Helena JAKLITSCH
prof. dr. Vid JAKULIN
mag. Mojca JAN ZORAN
akad. Drago JANČAR
prof. dr. Franc JANŽEKOVIČ
dr. Klemen JELINČIČ BOETA
akad. Andrej JEMEC
mag. Mojca JENKO
mag. Sandra JENKO
dr. Mateja JERAJ
dr. Sašo JERŠE
dr. Miha JERŠEK
dr. Boris JESIH
Eveline Hermine JEZA
prof. dr. Božidar JEZERNIK
mag. Niko JEŽ
dr. Savin JOGAN
prof. dr. Janez JUHANT
dr. Jože JURCA
dr. Tomaž JURCA
Franci JUST, prof.
prof. dr. Marko JUVAN

K

dr. Milica KACIN WOHINZ
prof. dr. Valentin KALAN
prof. dr. Mitja KALIGARIČ
prof. dr. Božidar KANTE
Ivana KAVČIČ
Jelka KERNEV ŠTRAJN
prof. dr. Marko KERŠEVAN
Jožko KERT
dr. Drago KLADNIK
Katja KLEINDIENST
dr. Ivan KLEMENČIČ
prof. dr. Branko KLUN
akad. prof. dr. Matjaž KMECL
Matic KOCIJANČIČ
dr. Metoda KOKOLE
doc. dr. Stanko KOKOLE
prof. dr. Dean KOMEL
Mateja KOMEL SNOJ
prof. dr. Bogdan KOLAR
Niko R. KOLAR
Petra KOLENC
dr. Miklavž KOMELJ
akad. prof. dr. Milček KOMELJ
Franci KONCILIJA
prof. dr. Vesna KONDRIČ HORVAT
akad. prof. dr. Janko KOS
prof. dr. Matevž KOS
doc. dr. Jernej KOSI
mag. Kristina KOŠIČ HUMAR
Igor KOSMINA
Marija KOSTNAPFEL, prof.
izr. prof. dr. Manca KOŠIR
doc. dr. Matevž KOŠIR
prof. dr. Miran KOŠUTA
Miroslav KOŠUTA
prof. dr. Edvard KOVAČ
prof. dr. Miha KOVAČ
Slava KOVAČIČ
Peter KOVAČIČ PERŠIN, prof.
prof. dr. Aleš KRAINER
prof. dr. Boža KRAKAR VOGEL
akad. prof. dr. Alojz KRALJ
prof. dr. Veronika KRALJ IGLIČ
France KRALJ, prof.
prof. dr. Lado KRALJ
akad. prof. dr. Andrej KRANJC
dr. Igor KRANJC
akad. prof. dr. Janez KRANJC
dr. Bogomila KRAVOS
Marko KRAVOS
prof. dr. Slavko KREMENŠEK
akad. prof. dddd. Jože KRAŠOVEC
mag. Franc KRIŠTOF
doc. dr. Miha KROFEL
Martin KUCHLING
prof. dr. Jurij KUNAVER
izr. prof. dr. Matjaž KUNTNER
prof. dr. Primož KURET
Meta KUŠAR

L
Feri LAINŠČEK
prof. dr. Žarko LAZAREVIĆ
dr. Andreas LEBEN
Alfred LESKOVEC
izr. prof. dr. Jernej LETNAR ČERNIČ
Zdravko LIKAR
mag. Mateja LOPUH
Janez LOTRIČ
dr. Janko M. LOZAR
prof. dr. Franc LOVRENČAK
dr. Oto LUTHAR

M
akad. prof. dddr. Jože MAČEK
prof. dr. Gregor MAJDIČ
prof. dr. Janez MALAČIČ
dr. Avguštin MALLE
Darko MANESTAR, dr. med.
Nives MARINŠEK
dr. Miloš MARKIČ
prof. dr. Olga MARKIČ
dr. Branko MARUŠIČ
dr. Dragan MATIĆ
dr. Igor MEKJAVIĆ
dr. Jelka MELIK
Mojca MENART
Dušan MERC
mag. Marija MERCINA
Rudi MERLJAK, prof.
prof. dr. France MIHELIČ
Mojca MIHELIČ
prof. dr. Vesna MIKOLIČ
doc. dr. Peter MIKŠA
prof. dr. Mira MILADINOVIĆ ZALAZNIK
Mirjam MILHARČIČ HLADNIK
dr. Irene MISLEJ
prof. dr. Andrej MISSON
doc. dr. Dušan MLACOVIĆ
dr. Janez MLINAR
prof. dr. Dušan MLINŠEK
dr. Griša MOČNIK
mag. Simona MOLIČNIK
Vlado MOTNIKAR
prof. dr. Janek MUSEK

N
prof. dr. Dušan NEČAK
prof. dr. Krešimir NEMEC
prof. dr. Henrik NEUBAUER
Jernej NOVAK, prof.
Ljudmila NOVAK, prof.
prof. dr. Sonja NOVAK LUKANOVIČ
dr. Aleksandra NUČ

O
prof. dr. Darko OGRIN
Dušan OGRIN, prof.
Alenka OREL
prof. dr. Martina OROŽEN
prof. dr. Željko OSET
prof. dr. Vladimir OSOLNIK
prof. dr. Jože OSTERC
Josip OSTI
prof. dr. Borut OŠLAJ
dr. Mija OTER GORENČIČ
prof. dr. Martina OŽBOT CURRIE

P
akad. Boris PAHOR, prof.
dr. Daša PAHOR
Milan PAHOR
Vlasta PAQCHEINER KLANDER, prof.
Tone PARTLJIČ
akad. prof. dr. Boris PATERNU
mag. Olga PAULIČ
prof. dr. Andrej PAULIN
akad. prof. dr. Marijan PAVČNIK
Tomaž PAVČNIK
Alenka PAVLOVEC
prof. dr. Jernej PAVŠIČ
prof. dr. Egon PELIKAN
Darja PEPERKO GOLOB
prof. dr. Urška PERENIČ
Stane PETERLIN, prof.
dr. Veronika PFLAUM
prof. dr. Jože PIHLER
mag. Martina PIKO RUSTIA
izr. prof. Janez PIPAN
akad. prof. dr. Jože PIRJEVEC
prof. dr. Marija PIRJEVEC PATERNU
prof. dr. Zvezdan PIRTOŠEK
dr. Jelka PIŠKURIĆ
prof. dddr. Andrej PLETERSKI
izr. prof. Gregor POBEŽIN
Katja POBOLJŠAJ
Marko POGAČNIK
prof. dr. Vladimir POGAČNIK
prof. dr. Franc POHLEVEN
prof. dr. Nike K. POKORN
prof. dr. Denis PONIŽ
prof. dr. Alojz POREDOŠ
prof. dr. Vinko POTOČNIK
izr. prof. dr. Hubert POŽARNIK
prof. dr. Nada PRAPROTNIK
Milan PREDAN
Marijan PROSEN, prof.
prof. dr. Janko PRUNK

R
prof. dr. Jože RAKOVEC
Mirko RAMOVŠ, prof.
prof. dr. Tatjana REJEC SREBOT
prof. dr. Božo REPE
dr. Tadej RIFEL
Breda RIHAR ŽLE
Mateja RIZVIČ
Filip ROBAR DORIN
Tatjana ROJC
prof. dr. Andrej ROZMAN
prof. dr. Franc ROZMAN
dr. Ksenija ROZMAN
prof. dr. Dimitrij RUPEL

S

prof. dr. Mitja SAJE
dr. Goran SCHMIDT
dr. Andrej SELIŠKAR
doc. dr. Irena SELIŠNIK
doc. dr. Brane SENEGAČNIK
prof. dr. Marjan SENJUR
Tomaž SIMČIČ, prof.
Zorko SIMČIČ
prof. dr. Vladimir SIMIČ
Robert SIMONIČ
dr. Barbara SIMONITI
prof. dr. Iztok SIMONITI
prof. dr. Vasko SIMONITI
Ifigenija SIMONOVIĆ
dr. Sandi SITAR
dr. Ignac SIVEC
prof. dr. Aleksander SKAZA
dr. Peter SKOBERNE
dr. Rajko SLAPNIK
prof. dr. Tone SMOLEJ
prof. dr. Marko SNOJ
prof. dr. Vid SNOJ
Drago STANONIK
prof. ddr. Marija STANONIK
prof. dr. Leon STEFANIJA
Janez STERGAR, prof.
Nataša STERGAR, prof.
dr. Rok STERGAR
Simon STERN, prof.
Jerneja STOVIČEK
Julijan STRAJNAR
Marjan STROJAN
mag. Jože (Josef) STRUTZ
dr. Andrej STUDEN
Primož STURMAN, prof.
doc. dr. Namita SUBIOTTO
dr. Rok SVETLIČ
dr. Petra SVOLJŠAK

Š

mag. Jernej ŠČEK
mag. Milivoja ŠIRCELJ
prof. dr. Alenka ŠIVIC DULAR
doc. dr. Igor ŠKAMPERLE
prof. dr. Lenart ŠKOF
Jožef ŠKOLČ
izr. prof. dr. Katja ŠKRUBELJ
dr. Edo ŠKULJ
prof. dr. Andrej ŠMALC
mag. Tomaž ŠMID
prof. dr. Andrej ŠMUC
Marko ŠORLI
Aljoša ŠPELEC
dr. Manica ŠPENDAL
Stane ŠIMENC, prof.
prof. dr. Franjo ŠTIBLAR
akad. prof. dr. Peter ŠTIH
dr. Darko ŠTRAJN
prof. dr. Marko ŠTUHEC
prof. dr. Miran ŠTUHEC
prof. dr. Lovro ŠTURM
Nada ŠUMI, prof.
dr. Janez ŠUMRADA
dr. Branko ŠUŠTAR

T
prof. dr. Karmen TERŽAN KOPECKY
Petra TESTEN
Marijan TOMŠIČ
prof. dr. Marko TOPIČ
izr. prof. dr. Tomaž TOPORIŠIČ
Irena TRENC FRELIH
Tanja TUMA, prof.

U
prof. dr. Andrej ULE
Evelina UMEK
Anja URŠIČ
prof. dr. Marko URŠIČ

V
mag. Milan VAJDA
prof. dr. Marta VERGINELLA
prof. dr. Ivan VERČ
doc. dr. Anton VELUŠČEK
Matej VENIER
dr. Luka VIDMAR
dr. Anka VIDOVIČ MIKLAVČIČ
izr. prof. dr. Jonatan VINKLER
dr. Tomo VIRK
izr. prof. dr. Primož VITEZ
prof. dr. Aleš VODOPIVEC
akad. prof. dr. Peter VODOPIVEC
Milan VOGEL
Ivan VOGRIČ
prof. dr. Ignacij VOJE
dr. Božidar VOLJČ
dr. Reginald VOSPERNIK
France VURNIK

Z
doc. dr. Maja ZAGMAJSTER
dr. Neža ZAJC
Jan ZOBEC
Aleksander ZORN
dr. Danila ZULJAN-KUMAR
izr. prof. dr. Jernej ZUPANČIČ
dr. Metka ZUPANČIČ
Marija ZUPANČIČ VIČAR
prof. dr. Zvonka ZUPANIČ SLAVEC
prof. dr. Matjaž ZWITTER
prof. dr. Tomaž ZWITTER
Darka ZVONAR PREDAN

Ž
dr. Anamarija ŽAGAR
izr. prof. dr. Bojan ŽALEC
akad. prof. dr. Boštjan ŽEKŠ
dr. Janja ŽITNIK SERAFIN
prof. dr. Martin ŽNIDERŠIČ
dr. Maja ŽVANUT

W
Emil WEISS
prof. dr. Jernej WEISS
Lojze WIESER