Arhitektura predromanike in romanike v Sloveniji

Ivan Stopar se je uveljavil kot naš danes osrednji gradoslovec. Pri Slovenski matici je pred leti izdal knjigo o srednjeveških gradovih na slovenskem Štajerskem (knjiga je še na voljo), posebej pa ga je pritegnilo preučevanje naslikanih krajevnih vedut. Obravnavane arhitekturene spomenike, cerkvene in utrdbene posvetne, nam Stopar sistematično predstavlja v njihovi tipološki razvrstitvi (arhitekturo predromanskega časa, najstarejše samostane, triladijske bazilike, enoladijske cerkve, rotunde, gradove, visoke grajske hiše in grajske kapele), zadnje poglavje o hišah v naših prvih mestnih naselbinah pa je posebej za to knjigo napisal Igor Sapač.

Košarica je prazna