Matičin novičnik

Beseda vodje Matičinega odseka
Odsek za slovenski jezik pri Slovenski matici se je na pobudo tedanje tajnice-urednice dr. Ignacije Fridl Jarc in s soglasno podporo Upravnega odbora SM vzpostavil v začetku tega leta z namenom spremljati odnos do slovenščine v javnem življenju naše družbe. Sama sem z globokim spoštovanjem in obenem velikim veseljem prevzela vodenje, saj kot slovenistka in družbena jezikoslovka ves čas spremljam procese globalizacije, ki postavljajo maloštevilčne jezikovne skupnosti pred odgovorno nalogo razvijati svoj jezik in kulturo, da ne izgubimo kulturne raznolikosti, ki v tvornem sožitju lahko edina išče odgovore na zahtevna vprašanja sodobnega sveta. Omejitveni ukrepi zaradi koronavirusne bolezni, ki v taki ali drugačni obliki trajajo že vse leto, so žal omejili tudi naša letošnja srečevanja in načrte.

Kljub temu smo v tem letu prijavili projekt, ki zajema načrt predavanj za učitelje slovenskega jezika, ter se dogovorili za izdajo zbornika ob 100-letnici rojstva Štefana Barbariča, priznanega slovenskega literarnega zgodovinarja in dolgoletnega tajnika-urednika Slovenske matice ter ravnatelja Slovanske knjižnice, posvet pa bo izpeljan takoj, ko bo organizacija prireditev spet mogoča. Prav tako smo v tem letu uspešno splavili novo knjižno zbirko Razsežnosti slovenstva v sozaložništvu Annales ZRS Koper in Slovenske matice, ki bo prinašala monografske študije na temo slovenske identitete, jezika, literature in kulture. Prav v tem času bosta javnosti (zaenkrat v virtualni obliki) predstavljeni prvi dve monografiji, in sicer Izrazi moči slovenskega jezika avtorice Vesne Mikolič in Ethnos in topos. Družbene spremembe in narodnostna podoba slovenskih krajev na Tržaškem od leta 1920 do leta 2015 avtorja Milana Bufona.

Vljudno vabljeni, da sledite dogodkom in prispevate predloge za naše delovanje, povezano s slovenskim jezikom. Čeprav je neposredno sporazumevanje, tako na medosebni kot družbeni ravni, trenutno precej omejeno, je namreč ravno to obdobje pokazalo, kako zelo pomembno je, da se v kriznih situacijah lahko opremo na lastno nacionalno skupnost, in kako je za njeno učinkovito delovanje ključna jasna, verodostojna, zaupanja vredna javna komunikacija. Lahko si samo zaželimo, da bi Slovenija to nalogo čim bolje opravljala, naloga Odseka za slovenski jezik pa bo še naprej spremljati učinkovitost sporazumevanja v slovenščini kot najpomembnejši obliki interakcije v slovenski družbi.

Prijazen pozdrav z najboljšimi željami!

dr. Vesna Mikolič,
vodja Odseka za slovenski jezik pri Slovenski matici

MATIČINE KNJIŽNE NOVOSTI

Iz zbirke Slovenska filozofska misel
Tomaž Grušovnik: Hotena nevednost
Grušovnikova monografija Hotena nevednost prinaša poskus celovite obravnave fenomena, ki se ga vsi zavedamo, a ga le slabo poznamo: izogibanja resnici. Če je za tradicionalno spoznavno teorijo osrednje vprašanje dosegljivost resnice, Grušovnik to optiko obrne in se raje sprašuje, kakšno vlogo ima pri našem razumevanju in ravnanju nelagodno breme spoznanja, za katerega si pogosto želimo, da bi nas zaobšlo. Rdečo nit monografije, ki sporoča, da problem spoznanja ni povezan zgolj s šibkostjo človeškega razuma, ampak tudi z našim načrtnim skrivanjem in bežanjem pred neizprosnostjo resnice, avtor vodi skozi tri obširna poglavja: prvo se posveča zgodovini refleksije hotene nevednosti, ki ji je moč slediti od antike prek srednjega veka do sodobnosti, drugo obravnava vrste, vzroke in vprašanja (ne)protislovnosti pojma, tretje pa se posveča etičnim dimenzijam fenomena.
Knjiga bo izšla s podporo Javne agencije za knjigo RS.

Iz zbirke Zgodovina držav in narodov
Frederic C. Lane: Benetke, pomorska republika
Prevod: Matej Venier
Avtor dodatnega besedila: Dušan Mlacović
Urednika zbirke: Peter Štih in Peter Vodopivec
V tem temeljitem in vsestranskem pregledu tisočletne zgodovine Beneške republike, ki je v marsičem določala tudi našo zgodovino, avtor obravnava to pomorsko in trgovsko državo od začetkov na prelomu iz starega v srednji vek do propada konec 18. stoletja. Poleg osvetljevanja politične zgodovine – od zgodnjega obdobja na stičišču med frankovsko in bizantinsko državo do obdobja nevtralnosti v 18. stoletju in končnega propada Republike – delo prinaša podroben opis izgradnje političnega sistema in pregled razvoja njenih institucij. Podrobno je opisano gospodarsko življenje v Benetkah s posebnim poudarkom na trgovini in trgovskih poteh, pomemben del monografije pa se posveča tudi umetniškemu dogajanju in intelektualnim tokovom tistega časa, od razcveta humanizma in razvoja znanosti, predvsem kartografije, do odnosa do cerkve, katoliške reforme in razsvetljenstva.
Knjiga bo izšla s podporo Javne agencije za knjigo RS.

Iz zbirke Mozaiki
David Bandelj: Enajst let in pol tišine
Spremna beseda: Igor Grdina
Enajst let in pol bi našteli, če bi za vsako žrtev holokavsta molčali eno minuto, in prav ta številka kot metafora brezčasja je dogajalni prostor pesniške zbirke Davida Bandlja. V njej se prepleta dvoje glasov: glas zgodovine ali usode v svoji amorfnosti, brezinteresnosti in silni moči ter tanki glasovi posameznic in posameznikov, ki so sami ali od blizu doživljali brutalnost zla. Če se prvi oglaša iz kaotičnega in anonimnega prapočela vsega, kar je, drugi ob stiku s kaosom neimenljivega izrekajo svoj tukaj in zdaj v vsej konkretnosti in končnosti. V prostor srečanja tragične zgodovinske izkušnje in poetičnega uvida pesnik ne vstopa kot distancirani preučevalec zavojevanega ozemlja, pač pa kot soudeležen, do kraja ranljiv in sočuten videc in premišljevalec.
Knjiga bo izšla v sozaložništvu z založbo Mladika in ob podpori Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Matičini zborniki
Dragica Čeč (ur.): 150 let tabora v Vižmarjih
Zveza zgodovinskih društev Slovenije in Slovenska matica sta ob obletnici največjega tabora v Vižmarjih pripravili zbornik o tem taboru, ki ga dopolnjujejo tematike o splošnih družbenih in političnih razmerah v času taborov. Kot množična politična zborovanja med letoma 1868 in 1871 je tabore omogočila sprememba zakonodaje. Sveženj napredne zakonodaje, imenovane tudi decembrska ustava, je decembra 1867 v politično življenje avstrijske polovice Avstro-Ogrske monarhije vnesel novo dinamiko. Avtorji prispevkov so Filip Čuček, Jernej Kosi, Avguštin Malle, Damir Globočnik, Branko Šuštar, Dragica Čeč in Matic Batič.
Zbornik bo izšel s podporo Mestne občine Ljubljana in Agencije za raziskovalno dejavnost RS.

MATIČINI DOGODKI

V skladu z navodili za preprečevanje širjenja virusne okužbe so dogodki Slovenske matice odpovedani oziroma prestavljeni. V tem času vas prijazno vabimo k ogledu posnetkov Matičinih pogovorov in posvetov, ki so dostopni na Matičinem YouTube kanalu.

Obenem vas tudi vabimo na Slovenski knjižni sejem, ki bo letos potekal med 24. in 29. novembrom v virtualnem okolju. Udeležila se ga bo tudi Slovenska matica z ugodno ponudbo najnovejših knjig in klasičnih del. O možnostih nakupa knjig na virtualnem knjižnem sejmu vas bomo pravočasno obvestili.

Naj nas v teh neobičajnih časih navdihujejo dobre knjige in lepota besed.

Vse dobro!

Vaša Slovenska matica

Košarica je prazna